Hyppää sisältöön

Lähes kaikki Töölön tapaturma-aseman hoitajat uhkaavat irtisanoutua Helsingissä: ”Henkilökuntaa ei kuunnella ja potilasturvallisuus vaarantuu”

Töölön tapaturma-asema sulautuu osaksi Meilahden yhteispäivystystä. Lähes kaikki hoitajat ovat allekirjoittaneet yhdistymistä vastustavan vetoomuksen ja uhkaavat sanoutua irti. Osa on jo lähtenyt.

Töölön sairaalan sisäänkäynti.
Töölön tapaturma-asemalla hoidetaan vakavien onnettomuuksien potilaita. Arkistokuva. Kuva: Selma Amper / Yle
Petteri Juuti

Oli kyseessä sitten vakava liikenneonnettomuus, putoaminen, kaatuminen tai aivoverenvuoto, pahimmat tapaukset on hoidettu Helsingissä Töölön tapaturma-asemalla.

– Olemme hioneet toimintaa vuosikausia ja meillä on näissä tosi hyvä osaaminen. Tätä seurataan ympäri maailmaa, ja me sijoitumme tilastoissa ihan kärkeen, kehuu osastolla ainakin vielä toistaiseksi työskentelevä sairaanhoitaja.

Osaston työntekijät ovat keskeisissä rooleissa suuronnettomuustilanteissa.

Töölön tapaturma-asemalle saapuvien potilaiden vammat ovat leikkaushoitoa vaativia murtumia, irronneita raajoja ja vakavasti loukkaantuneiden monivammoja.

Hoitajan mukaan tapaturma-asema on ollut haluttu työpaikka ja sinne on siirtynyt työntekijöitä naapurista Meilahden sairaala-alueelta.

Nyt hän harkitsee vakavasti irtisanoutumista, koska tapaturma-asema on sulautumassa osaksi Meilahden yhteispäivystystä.

Hoitaja ei ole pohdintoineen yksin.

Osastolla työskentelee 53 sairaanhoitajaa, lähihoitajaa ja lääkintävahtimestaria. Heistä 46 on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa he uhkaavat irtisanoutua, ellei heidän toiveisiinsa vastata.

– Tosi kokeneita konkareita on jo lähtenyt, sanoo lähtöä harkitseva hoitaja.

Yle tavoitti myös sairaanhoitajan, joka on jo irtisanoutunut.

– Syy on se, että henkilökuntaa ei kuunnella ja potilasturvallisuus vaarantuu, hän sanoo.

Hänen tietojensa mukaan ainakin 11 sairaanhoitajaa on jo irtisanoutunut tai kieltäytynyt määräaikaisen sopimuksen jatkamisesta.

Irtisanoutuneen ja sitä harkitsevan hoitajan henkilöllisyydet ovat Ylen tiedossa, mutta niitä ei julkaista, koska se saattaisi vaikeuttaa heidän työmahdollisuuksiaan jatkossa.

Tapaturma-asema muuttaa uuteen Siltasairaalaan

Työntekijöitä suututtaa tapa, jolla tapaturma-asema muuttaa Meilahden uuteen Siltasairaalaan helmikuussa. Muuton yhteydessä tapaturma-asema yhdistetään Meilahden yhteispäivystyksen kanssa, mikä muuttaa merkittävästi työvuorojen suunnittelua.

Yhdistymisen sijaan tapaturma-aseman työntekijät haluaisivat siirtyä osaksi yhteispäivystystä omana blokkinaan niin, että työvuorot ja suunnittelijat pysyvät ennallaan. Vaikka he olisivat oma blokkinsa, he auttaisivat myös muita osastoja aina kun tilanne sen sallii.

Samanlaista blokkiajattelua noudatetaan esimerkiksi teho-osastolla ja leikkaussalissa.

Hoitajien mukaan toiveesta on viestitetty johdolle ainakin vuoden ajan huonoin tuloksin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallintoylihoitaja Marja Renholm sanoo vetoomuksen tulleen hänelle yllätyksenä.

– Tätä [muuttoa] on valmisteltu pitkän aikaa erilaisissa työryhmissä ja haluttu osallistaa ihmisiä. En osaa sanoa, miksi asia nousee esille juuri nyt, mutta otamme asian vakavasti.

Hoitajien vetoomuksen mukaan osallistaminen ei ole toiminut.

– Siltasairaalassa kovasti suunnitellaan asioita ilman, että meiltä olisi pyydetty edustusta suunnittelukokouksiin, miksi näin? Ja jopa esihenkilöiltä on evätty pääsy kokouksiin, kirjeessä sanotaan.

Renholmin mukaan tämä ei pidä paikkansa.

– Tämä on täysin virheellinen tieto, jota harmillisesti levitetään. Henkilöstön edustajat ovat koko ajan olleet mukana suunnittelussa.

Työvuorosuunnittelu vaikuttaa potilasturvallisuuteen ja työtyytyväisyyteen

Ongelman ytimessä on siis työvuorojen suunnittelu.

Tapaturma-asemalla työvuorot on laatinut omat listantekijät, jotka tuntevat reilun viidenkymmenen hoitajan osaamisen ja vuorotoiveet.

Osaamisen tunteminen on tärkeää siksi, että jokaisessa vuorossa on riittävästi oikeanlaista osaamista.

– Vaikka sinulla olisi kaksi hoitajaa, jotka ovat juuri saavuttaneet jonkun osaamistason, heitä ei voi heti laittaa työskentelemään parina, vaan he tarvitsevat pariksi jonkun kokeneen, havainnollistaa irtisanoutunut hoitaja.

Työvuoroilla on myös iso vaikutus työntekijöiden tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen.

– Työvuorosuunnittelu on ollut vuosia tosi yksilöllistä ja kaikki henkilökohtaiset tilanteet on otettu hyvin huomioon, sanoo irtisanoutumista harkitseva hoitaja.

Hoitajat ovat esimerkiksi saaneet halutessaan tehdä monta kertaa viikossa sellaisia päiviä, että tekevät kaksi vuoroa peräkkäin. Tämä on tarkoittanut töitä esimerkiksi aamuseitsemästä iltaan puoli kahdeksaan asti. Vastineeksi niistä on saanut pitkiä vapaita.

Tämä on ollut erityisen tärkeää yksinhuoltajille ja niille, jotka käyvät töissä kaukaa toiselta paikkakunnalta. Muutamille työntekijöille jousto on välttämätöntä.

Irtisanoutumista harkitseva hoitaja on pitänyt järjestelyä hyvänä ylipäätään jaksamisen kannalta.

– Kun asennoituu siihen, että on koko päivän töissä, niin kyllä pitkiä päiviä jaksaa. Ja pitkät vapaat ovat olleet todella tärkeitä kolmivuorotyöstä palautumisessa, hoitaja sanoo.

Vuorosuunnittelija tekee vuorot yli 200 hoitajalle

Yhdistymisen jälkeen työvuorot suunnitellaan toisella tavalla ja isommalle joukolle.

Yhteispäivystyksessä hoitajat syöttävät ensin toiveensa järjestelmään, jonka pohjalta erillinen työvuorosuunnittelija laatii vuorot noin 230:lle yhteispäivystyksen hoitajalle.

Hallintoylijohtaja myöntää, että isossa yhteispäivystyksessä ei voida toimia samoin kuin pienemmässä työyhteisössä, jossa vuorojen tekijä tietää ja tuntee kaikki.

– Yksilöllisiä toiveita voidaan jatkossakin ottaa huomioon, sillä yhteispäivystyksen vuorosuunnittelu lähtee siitä, että jokainen suunnittelee itse omat työvuoronsa, sanoo hallintoylihoitaja Renholm.

Hoitajien osaamiselle on värikoodit, mutta irtisanoutuneen hoitajan mukaan se ei riitä. Se ei estä esimerkiksi aiemmin mainittua tilannetta, jossa työparina työskentelee kaksi hoitajaa, jotka ovat saavuttaneet osaamistasonsa hiljattain.

Hoitajien mukaan myös säännöt pitkien työpäivien suhteen kiristyvät.

– Pelisäännöt ovat siellä täysin erilaiset, sanoo irtisanoutunut hoitaja.

Yhteispäivystyksessä asiaa on perusteltu työntekijöiden hyvinvoinnilla, mutta hän ei selitystä niele.

– Kyllä me aikuiset tiedämme, mikä on meille parasta. Pitkien päivien putket ovat jokaisen oma valinta.

Hallintoylihoitaja Renholm ei tunne tarkasti eri osastojen suhtautumista pitkien päivien tekemiseen.

– Pitkistä työpäivistä on yleissäännöt HYKS-tasolla aikanaan tehty ja toivoisin, että niitä olisi noudatettu kaikkialla. Tiedän, että näistä on keskusteltu yhteisesti.

Hoitajien mukaan myös osa-aikatyö, esimerkiksi lasten tai opiskelujen takia, on onnistunut tapaturma-asemalla helposti. Yhteispäivystyksen suhtautuminen on heidän mukaansa tässäkin asiassa tiukempaa.

– Harmittaa, että HUSin johto on valmis ottamaan riskin työntekijöiden irtisanoutumisesta työvuorosuunnittelun takia, lähtöä pohtiva hoitaja summaa.

HUS yrittää vielä sopia hoitajien kanssa

Tapaturma-aseman muuttoon on aikaa enää muutama viikko.

Irtisanoutunut hoitaja on yrittänyt pysyä laskuissa hoitajien päätöksistä.

Hänen mukaansa ehkä vain noin 10 sairaanhoitajaa olisi muuttamassa Siltasairaalaan. Tapaturma-aseman osastonhoitajan tuleva työnkuva on auki ja apulaisosastonhoitaja on irtisanoutunut.

Hoitaja kertoo, että irtisanoutuneiden joukossa on myös kaksi kolmesta Siltasairaalan uuden RAPTOR-yksikön hoitajakouluttajasta. RAPTOR on Euroopan ensimmäinen kriittisessä tilassa olevan potilaan hoitoon suunniteltu yksikkö, jossa voidaan tehdä tarvittavat leikkaukset ja kuvaukset ilman, että potilasta tarvitsee siirtää paikasta toiseen.

Hallintoylihoitaja Renholm tunnustaa tapaturma-aseman ammattilaisten tärkeyden.

– Se osaaminen on ilman muuta kansainvälistä huippua. Moni on kehittynyt oman alansa huippuosaajaksi monen vuoden ja vuosikymmenenkin aikana, ja näen arvokkaana henkilöstön osaamisen.

Hänen tietojensa mukaan tämän vuoden puolella kaksi vakituista on irtisanoutunut ja yksi sijainen. Viime vuoden lopulla kuusi muuta työtä hakenutta hoitajaa siirtyi työvapaalle.

Mahdollisen joukkoirtisanoutumisten vaikutusta hän ei suostu arvioimaan.

– Kyllä me lähdemme siitä, että vetoomus ei toteudu, vaan saamme Meilahden yhteispäivystykseen sen vahvan osaamisen, mikä henkilöstöllä on. Olemme ottaneet tilanteen erittäin vakavasti ja mietimme, miten voisimme yhdessä hakea ratkaisua.

Irtisanoutuneen hoitajan tapauksessa alkaa olla jo myöhäistä.

– Aika paljon pitäisi tapahtua. Voisin sanoa, että [yhteispäivystyksestä vastaavan] HUS Akuutin johdon alaisuuteen en mene.

Voit keskustella aiheesta 6.1. kello 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle