Hyppää sisältöön

Metsähallitus aikoo hakata metsää kansallispuistoksi esitetyn Aalistunturin alueella – luonnonsuojelijoiden mukaan monimuotoisuus ja hiilinielu kärsivät

Metsähallitus on kertonut toteuttavansa harvennuspainotteista metsänkäsittelyä noin 400 hehtaarin alueella Aalistunturin eteläpuolella. Luonnonsuojelutoimijoiden mielestä hakkuisiin ei pitäisi ryhtyä.

Aalistunturin suojelualueen laajentamisesta ja kansallispuiston perustamisesta Kolarin ja Pellon kuntien alueelle on tehty aloite pari vuotta sitten. Nyt Metsähallitus on aloittamassa hakkuita tunturin eteläpuolella. Kuva Aalistunturista helmikuulta 2022. Kuva: Eeva Kuivas / Yle

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri sekä Muonion ja Kolarin luonto ry arvostelevat Metsähallituksen aietta aloittaa hakkuut Aalistunturin eteläpuolella. Metsähallitus on ilmoittanut toteuttavansa hakkuita alkutalven aikana.

– Olisi ensiarvoisen tärkeää saada Metsähallitus mukaan toteuttamaan suojelutavoitteita sen sijaan, että se heikentää luontoarvoja ja suojelun toteutumisen edellytyksiä, Lapin piiri ja luontoyhdistys kirjoittavat tiedotteessaan.

Luonnonsuojelutoimijat pitävät hakkuusuunnitelmia kiistanalaisina muun muassa siksi, että aluetta on ehdotettu kansallispuistoksi. Joukko yksityishenkilöitä jätti huhtikuussa 2021 ympäristöministeriölle aloitteen Aalistunturin suojelualueen laajentamisesta ja kansallispuiston perustamisesta Kolarin ja Pellon kuntien alueelle.

Lisäksi Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri sekä Muonion ja Kolarin luonto ry ovat hakeneet alueelle toimenpidekieltoa vuosina 2021–2022. Lapin piiri on myös vienyt hallinto-oikeuteen Lapin ely-keskuksen päätöksen olla asettamatta toimenpidekieltoa. Asia on edelleen käsiteltävänä hallinto-oikeudessa.

– On kyseenalaista aloittaa hakkuut päätöksentekoprosessin ollessa kesken, kirjoittavat luonnonsuojeluyhdistykset.

Metsähallitus: Arvokkaita luontokohteita ei hakata

Metsähallitus on kertonut toteuttavansa alkutalven aikana metsänhoidollista harvennuspainotteista metsänkäsittelyä noin 400 hehtaarin alueella Aalistunturin eteläpuolella. Taimikoiden päältä poistetaan myös siemenpuita.

Metsähallituksen mukaan arvokkaat luontokohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle.

– Luonnon monimuotoisuus huomioidaan jättämällä säästöpuita ja suojatiheikköjä. Myös kaikki kuollut puu säästetään. Monikäyttömetsien luontokohteet, ekologiset yhteydet sekä Aalistunturin luonnonsuojelualue varmistavat alueen ekologisen verkoston toimintaa, Metsähallitus kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Luonnonsuojelijat: Luontoarvot heikentyvät väistämättä

Luonnonsuojelutoimijoiden mukaan hakkuut heikentävät alueen luontoarvoja väistämättä, sillä vaikka arvokkaat saarekkeet säästettäisiin hakkuilta, niiden luonnollinen yhteys ympäröiviin alueisiin katkeaisi.

– Ei riitä, että sinne rajataan pieniä länttejä sinne tänne. Ne tarvitsevat yhteyden toisiinsa sekä riittävän suojavyöhykkeen, jotta monimuotoisuus säilyy, sanoo piirihallituksen puheenjohtaja Saara Laivamaa Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiristä.

Esimerkiksi arvokkaaksi todettu ja suojeltu Iso-Häimi menettäisi ekologisen yhteyden etelän ja lounaan arvokkaisiin luontokohteisiin.

Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri huomauttaa, että Aalistunturin ja Laukkujärven väliseltä alueelta on luontokartoituksissa löytynyt useita uhanalaisia ja erittäin uhanalaisia lajiesiintymiä, kuten lohikääpää, lahokaviosammalta ja hömötiaisia. Lisäksi alueella on luontaisesti uudistuneita, pitkään hakkuilta säilyneitä metsiä. Lapin piirin mukaan näiden metsien säilyminen olisi elonkirjon ja hiilinielujen kannalta tärkeää.

– Kyllä me katsomme tulevaisuuteen. Aalistunturin alueesta saataisiin muutamassa vuosikymmenessä saadaan lajikirjoltaan runsas, monimuotoinen vanha metsä, Laivamaa sanoo.

Piiri muistuttaa, että Länsi-Lapissa ei ole lainkaan kansallispuistoa tai muuta laaja-alaista lakisääteistä luonnonsuojelualuetta.

Suosittelemme sinulle