Hyppää sisältöön

”Kahdeksasta neljään” voi kohta olla historiaa – virastojen ovet saattavat avautua aamulla myöhemmin ja palvelu jatkua pidempään

Vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos jättää 30 vuotta vanhan sääntelyn historiaan. Valtion virastot voivat jatkossa päättää itse aukioloajoistaan.

Vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä virastot voivat päättää aukioloajoistaan vapaammin.
Tero Valtanen

Valtion virastot voivat jatkossa päättää itse aukioloajoistaan.

Vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen seurauksena virastot voivat esimerkiksi avata ovensa aamulla myöhempään ja palvella asiakkaita iltapäivisin pidempään. Uudistuksen myötä ”kahdeksasta neljään” -virastoajat voivat jäädä historiaan.

Lakimuutos mahdollistaa myös sen, että kaikkien toimipisteiden ei tarvitse enää olla avoinna jokaisena arkipäivänä, jos palvelujen kysyntä on vähäistä.

Sirpa Paatero, kuntaministeri, SDP
Kuntaministeri Sirpa Paatero uskoo uudistuksen parantavan palvelujen saatavuutta. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) toivoo, että kellonaikakohtaisesta aukiolovaatimuksesta luopuminen parantaa virastojen palveluja.

– Uusi asetus antaa vihdoin mahdollisuuden siihen, että jatkossa virastojen aukioloaikoja voidaan kohdentaa asiakastarpeiden mukaisesti, jos sille on tarvetta. Palvelujen käyntiasioinnin tulisi olla mahdollista silloin ja siinä määrin, kun ihmiset sitä tarvitsevat.

Ministeri ei kuitenkaan usko aukioloaikojen laajenevan iltamyöhään ja viikonloppuihin.

– Palvelujen tarjoaminen iltapäivisin pidempään esimerkiksi kello 18:aan asti helpottaisi varmasti monien arkea, Paatero toteaa.

Lakiuudistusta valmistellut lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela sanoo, että aukioloaikoja suunniteltaessa huomioidaan sekä käyntiasioinnin tarve suhteessa muuhun asiointiin, kuten sähköisiin palveluihin että viranomaisen hoitamien asioiden merkitys asiakkaille erityisesti perusoikeuksien toteutumisen kannalta.

Lainsäädäntöneuvos: Virastokäynnit kustannustehokkaasti

Lainsäädäntö on tähän asti edellyttänyt pääsääntöisesti myös hiljaisemmilta toimipisteiltä aukioloa arkisin kello 8.00–16.15.

Aukioloaikoja on ajoittain aiemminkin pidennetty esimerkiksi passipalvelujen ruuhkien purkamiseksi, mutta pysyviä suppeampia aukioloaikoja lainsäädäntö ei siis ole aiemmin tuntenut.

Isokselan mukaan uudistuksen taustalla on vuosien saatossa tapahtunut muutos. Sähköisen asioinnin lisäännyttyä asiointi paikan päällä virastoissa on vähentynyt selvästi.

– Lakimuutos mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden kuten käyntiasioinnin turvaamisen nykyistä kustannustehokkaammin, Isoksela summaa.

Hänen mukaansa virastojen päätoimipaikkojen on jatkossakin palveltava vähintään kuuden tunnin ajan arkipäivisin. Lisäksi asiointipaikkojen tulisi olla auki vähintään kolmen tunnin ajan arkipäivisin, jos toimipaikassa on asiakkaita vähintään puolet päätoimipaikkaan verrattuna.

Suurissa kaupungeissa kiitellään

Etenkin suurissa kaupungeissa uudistus toivotetaan tervetulleeksi. Helsinkiläisen Tuomas Nurmisen mielestä uudistus kuulostaa järkevältä.

Tuomas Nurminen
Tuomas Nurmisen mielestä tietyt asiat on mukavampi hoitaa virastossa paikan päällä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

– Pidempien aukioloaikojen myötä on helpompi hoitaa asioita työpäivän jälkeen. Välillä on joutunut sumplimaan aikatauluja, jotta on voinut työpäivän aikana hoitaa asioita.

Nurminen kertoo hoitavansa tietyt asiat mieluummin kasvotusten kuin verkossa.

Myös Jonna Pelkosen mielestä joustavammat aukioloajat parantavat virastojen palvelua. Hän sanoo, että ihmisillä pitää olla mahdollisuus virastossa käyntiin verkkopalvelujen ohella.

Jonna Pelkonen
Jonna Pelkosen mielestä ihmisillä pitää olla mahdollisuus hoitaa asioita virastoissa paikan päällä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

– Kuulostaa hyvältä, koska näin ihmisillä olisi parempi mahdollisuus päästä käyttämään virastojen palveluita.

Rodolphe Le Clech
Rodolphe Le Clech kertoo käyttävänsä pääsääntöisesti verkkopalveluja. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Rodolphe Le Clech kertoo käyttävänsä pääsääntöisesti nettipalveluja. Hän arvioi uudistuksen vaikuttavan vain vähän hänen arkeensa.

– Verkkopalvelut ovat kehittyneet hienosti, Le Clech sanoo.

Maakuntajohtaja: Kaunis ajatus, mutta toteutuuko käytännössä?

Lakiuudistus herättää kuitenkin myös pelkoa palvelujen heikkenemisestä. Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen korostaa, että julkisten palvelujen saatavuus on turvattava tasavertaisesti myös syrjäisemmillä seuduilla.

– Uudistuksessa on kaunis ajatus, mutta mahtaako se käytännössä toteutua, Malinen pohtii.

Hän sanoo, että aukioloaikoja pohdittaessa tulee ottaa huomioon eri näkökohdat. Maakunnissa asuu paljon iäkkäitä ihmisiä, joille verkkoasiointi ei välttämättä ole luontevin tapa toimia.

Malisen mukaan virastot ovat maakunnille tärkeä elinvoimatekijä.

– Tässä on nähtävissä uhkakuva hiljaisempien toimipisteiden osalta.

Pasilan virastotalon aulan ilmoittautumispiste
Virastotalon ilmoittautumispiste Helsingin Pasilassa. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Ministeri vakuuttaa: Palvelut turvataan asuinpaikasta riippumatta

Eduskunta hyväksyi uudistuksen mahdollistavan lakimuutoksen syksyllä 2022, ja se tuli voimaan kuluvan vuoden alusta.

Kuntaministeri Sirpa Paatero vakuuttaa, että uudistuksella pyritään nimenomaan turvaamaan palvelujen mahdollisimman hyvä saatavuus kaikille asuinpaikasta riippumatta.

– Tarkoituksena on turvata palvelujen saatavuus myös hiljaisemmissa toimipisteissä.

Paateron mukaan tätä pyritään parantamaan niin ikään parhaillaan käynnissä olevalla toisella hankkeella, jonka myötä valtion ja kuntien virastojen palveluja pyritään kokoamaan yhteispalvelupisteiksi.

Uuden lain ja asetuksen mukaan virastojen aukioloajan riittävyys on turvattava erityisesti perusoikeuksien kannalta merkityksellisissä asioissa, esimerkiksi asioissa, joilla on suoraa tai epäsuoraa vaikutusta toimeentuloon, asumiseen tai niiden saatavuuteen.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 12. tammikuuta kello 23:een asti.

Suosittelemme