Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen Rovaniemen yksityisteiden tukemisesta, kaupunginhallitus sai kuitenkin toimeenpanna päätöksen

Rovaniemi tukee nyt kaikkien yksityisteiden kunnossapitoa. Muutosta ei ole odotettavissa heti. Kaupungin olisi päätettävä tuen perusteista pysyvästi.

Yksityistien aurausta Lohjalla.
Kaupunki voi talvisin tukea yksityisteistä joko huolehtimalla tien aurauksesta, tai maksamalle avustuksen tien aurauksesta huolehtivalle. Kuvituskuva. Kuva: Jouni Immonen / Yle
Marjukka Talvitie

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on ratkaissut joulukuussa valitukset, jotka koskivat Rovaniemen kaupungin päätöksentekoa yksityisteiden kunnossapidon avustamisesta. Valituksiin johtaneet elinvoimalautakunnan sekä kaupunginhallituksen päätökset tehtiin vuonna 2021.

Elinvoimalautakunta muutti huhtikuussa -21 yksityistieavustusten myöntämisperusteita siten, että kaupunki tukee kaikkia yksityisteitä, joiden varrella on vähintään yksi vakituinen asunto. Lautakunnan tammikuisista päätöksistä oli valitettu. Lautakunta hylkäsi valitukset, mutta muutti samalla myöntämisperusteita aiemmasta.

Kaupunginjohtajan sijainen käytti tämän jälkeen päätökseen otto-oikeutta sillä perusteella, että päätöksen kustannukset voivat nousta suuriksi, ja lautakunta saattoi ylittää toimivaltansa.

Lautakunnan huhtikuisesta päätöksestä valitettiin. Kaupunginhallitus teki kuitenkin elokuussa -21 päätöksen tuista elinvoimalautakunnan linjaa noudattaen. Valitusprosessin vuoksi yksityisteille myönnettiin kunnossapito tai avustus kunnossapitoon siihen saakka, että valitus on ratkaistu tuomioistuimessa, sekä päätöksen antohetkellä voimassa olevan kunnossapitokauden loppuun.

Tälle talvikaudelle tehdyt päätökset yksityisteiden kunnossapidosta Rovaniemellä ovat siis yhä voimassa.

Lautakunta ylitti valtuutensa

Hallinto-oikeuden mukaan Rovaniemen elinvoimalautakunta ylitti valtuutensa päättäessään avustuksista. Oikeus kumosi lautakunnan päätökset siltä osin, kun se päätti avustaa niin sanottuja omateitä, eli teitä joiden hoitamista varten ei ole perustettu tiekuntaa tai joita ei ole rekisteröity.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnan toimivaltaan kuuluu yksityistielain mukaisten avustusten periaatteista päättäminen sekä avustusten myöntäminen. Yksityistielain mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on tiekunnan perustaminen sekä tietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä, sekä ajantasaiset tiedot tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Muilta osin harkintaan perustuvista avustuksista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallituksen päätös ei valituksenalainen

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, jotka tehtiin kaupunginhallituksen päätöksistä elokuussa -21 sekä lokakuussa -21, kun elokuun päätöksestä oli tehty valitus. Perusteluna oli se, että kaupunginhallitus ainoastaan päätti lautakunnan päätöksen toimeenpanosta.

Tästä ei voi tehdä kunnallisvalitusta, joten hallinto-oikeus poisti elokuun päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen, ja kumosi ja poisti kaupunginhallituksen lokakuisen päätöksen.

Kaupunginhallitus siis hyväksyi ja toimeenpani lautakunnan tekemät perusteet, joihin lautakunnalla ei ollut valtuuksia. Hallinto-oikeuden päätöksistä voi yhä valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

susanna junttila
Mikään ei muutu tänä talvena, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila (kesk.) Kuva: Perttu Ruokangas / Yle

Pysyvälle päätökselle on tarve

Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila (kesk.) sanoo kaupungin nyt odottavan, tuleeko hallinto-oikeuden päätöksestä vielä valituksia.

– Joka tapauksessa tämä toimintakausi on turvattu ja päätökset ovat voimassa. Mikään ei muutu tänä talvena, Junttila sanoo.

Junttilan mukaan kaupungin on kuitenkin tulevaisuudessa tehtävä päätös yksityisteiden avustusten myöntämisperusteista, ja se on tehtävä huolellisen valmistelun perusteella. Mitä yksityisteitä Rovaniemellä tulevaisuudessa tuetaan, on ennen kaikkea taloudellinen kysymys.

– Henkilökohtaisesti ajattelen niin, että sen mallin, mikä meillä on ollut vuosikaudet käytössä, pitäisi jatkua. Se on myös turvallisuuskysymys, että tiet pysyvät aurattuna ja hyvässä kunnossa. En ennakoi lopullista päätöstä, Junttila sanoo.

Asukkaiden kannalta yksityisteiden avustuksiin pitäisi saada tietyt kriteerit, joiden pysyvyyteen voi luottaa, Junttila sanoo.

Hallinto-oikeuden päätöksestä kertoi ensin Lapin Kansa (siirryt toiseen palveluun).

Suosittelemme sinulle