Hyppää sisältöön

Lukiolaisten vastustus ei kääntänyt tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen päätä – haluaa edelleen luopua ylioppilaskirjoituksista

Suomen lukiolaisten liitto vastustaa ministeri Honkosen ajatusta lopettaa ylioppilaskirjoitukset. Sen sijaan liitto toivoo muun muassa pakollisten kirjoitettavien aineiden lukumäärän vähentämistä.

Ministeri Petri Honkosen mielestä mahdollisuutta ylioppilaskirjoituksista luopumista pitää selvittää.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) haluaa edelleen selvittää, voisiko nykymuotoiset ylioppilaskirjoitukset lopettaa Suomessa kokonaan.

– Mielestäni se on selvittämisen arvoinen asia, sanoo Etelä-Karjalassa Rautjärvellä vieraillut Honkonen.

Honkonen tuli ajatuksensa kanssa esille jo viime syksynä. Sen jälkeen Honkosen ajatusta vastusti selkeästi muun muassa Suomen lukiolaisten liitto.

Liiton kanta ei ole muuttunut mihinkään.

– Me koemme, että ylioppilaskirjoitukset ovat yhdenvertainen tapa mitata lukiosta valmistuvien osaamista. Emme näe järkevänä, että ne kokonaan poistettaisiin, sanoo Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Ella Siltanen.

Ministeri Petri Honkonen perustelee ajatustaan muun muassa sillä, että ylioppilastutkinto on järjestelmänä hyvin vanha ja että järjestelmä vaatii ravistelua.

– Tutkinto kaipaisi perusteellisempaa analyysia siitä, miten lukion aikana saavutettua osaamista voitaisiin mitata pedagogisesti paljon nykyaikaisemmin ja järkevämmin, ja miten taas korkeakoulujen valintoja voitaisiin tehdä mielekkäämmiksi ja paremmin toimiviksi.

Sysmäläinen Ella Siltanen on Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja. Kuva: Hugo Pylkkö

Suomen lukiolaisten liiton mielestä perustelu vanhasta ylioppilastutkintojärjestelmästä ei ole kestävä.

– Sen vanhuus ei tarkoita, etteikö se olisi hyvä tai toimiva. Vuosien varrella ylioppilaskirjoituksia on kehitetty todella paljon niin, että kirjoitukset eivät enää mittaa nippelitietoa, vaan kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia. Kyseessä ei enää ole sama koe kuin 170 vuotta sitten, muistuttaa Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Ella Siltanen.

Stressi on lisääntynyt

Ministeri Petri Honkosen mukaan ylioppilaskirjoituksista voisi luopua, koska lukiolaiset kokevat opiskelussaan paljon paineita ja lukion kuormittavuus on viime vuosina lisääntynyt. Honkonen kertoo saaneensa lukiolaisilta ja erityisesti lukiolaisten vanhemmilta palautetta, että lukio kuormittaa.

– Eivät pelkästään ylioppilaskirjoitukset, vaan se, miten lukiokoulutusta on viime vuosina uudistettu ja miten ylioppilastutkinnon painoarvoa on korkeakouluvalinnoissa painotettu, sanoo Honkonen.

Hän myös harmittelee sitä, että nuori joutuu jo 15–16-vuotiaana tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat loppuelämään.

– Yhteiskunta asettaa nuorille aivan liikaa paineita. Mielestäni niistä selviää myöhemmällä iällä paremmin kuin liian nuorena, sanoo ministeri Honkonen.

Aika näyttää, vieläkö oppilaat kokoontuvat kirjoittamaan ylioppilaskirjoituksia. Tämä kuva on otettu 15.3.2022 Tampereen Kalevan lukiossa. Kuva: Miikka Varila / Yle

Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Ella Siltanen myöntää, että ylioppilaskirjoitukset stressaavat lukiolaisia. Liiton mukaan yksinkertaisin ratkaisu olisi palauttaa pakollisten kirjoitettavien kokeiden määrä neljään. Nykyisin kokelaan tulee kirjoittaa vähintään viisi koetta.

– Sellaiset opiskelijat, joilla on omissa opinnoistaan stressiä, stressaantuvat entisestään viidestä pakollisesta kokeesta. Viisi pakollista koetta vaikeuttaa myös kaksoistutkintolaisten ylioppilaskirjoitusten suorittamista.

Ella Siltanen kertoo, että lukiolaisten liiton mielestä yksi pakollisista kokeista pitäisi pystyä korvaamaan lukiodiplomilla.

– Sitä varten pitäisi kehittää yhtenäinen, valtakunnallinen käytäntö arvostella lukiodiplomeita, sanoo Siltanen.

Kotitehtävien määrä kasvanut

Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Ella Siltanen kertoo liiton olevan ministeri Petri Honkosen kanssa samaa mieltä siitä, että he ovat huolissaan nuorten jaksamisesta.

– Mutta keinoista olemme eri mieltä.

Ella Siltasen mukaan kotitehtävien määrä lukiossa on lisääntynyt huimasti, mikä vaikuttaa nuorten jaksamiseen.

– Työmäärää lukiossa pitäisi vähentää ja panostaa siihen, että opettajilla ja opinto-ohjaajilla on oikeasti aikaa kohdata nuoret.

Lisäksi nuoret kaipaavat enemmän tietoa korkeakoulujen opiskelijavalinnoista.

Tällä Siltanen viittaa siihen, että monilla nuorilla on isot paineet saada huippuarvosanat, jotta pääsevät haluamaansa opiskelupaikkaan.

– Lukiolaisilla on paljon virheellistä tietoa siitä, millaisia arvosanoja pitää millekin alalle olla. Monelle alalle riittää hyvin keskinkertaiset paperit, muistuttaa Suomen lukiolaisten liiton Ella Siltanen.

Kevään ylioppilaskirjoitukset käynnistyvät tiistaina 14.3.2023.

Suosittelemme sinulle