Hyppää sisältöön

Jättimäisten merituulivoimaloiden valmistelutyöt ovat alkamassa Porin edustalla ja ne tuottaisivat sähköä jopa parin ydinvoimalan verran

Ruotsalaisyhtiö Eolus aloittaa tämän vuoden aikana merenpohjan tutkimukset Porin ja Merikarvian edustalla. Yhteensä noin 3 500 megawatin merituulipuistot tuottaisivat sähköä 2030-luvulla.

Havainnekuva tuulivoimaloista avomerellä.
Eolus haluaisi rakentaa jopa 200 suurta tuulivoimalaa avomerelle Porin ja Merikarvian edustalle. Havainnekuva. Kuva: Eolus
Mika Viljanen

Ruotsalaisen pörssiyhtiö Eoluksen suurhanke kahden merituulivoimapuiston rakentamiseksi Satakunnan edustalle on pääsemässä vauhtiin.

Yhtiö sai joulun jälkeen luvan merenpohjan tutkimuksiin Porin ja Merikarvian edustalla sijaitseville alueille. Tutkimusalueet ovat yhteensä lähes 1 700 neliökilometriä.

– Tutkimukset tuovat meille olennaisen tärkeää tietoa esimerkiksi veden syvyydestä ja merenpohjan laadusta. Näin ymmärrämme, mitä ja miten sinne voidaan rakentaa tai pitääkö jotain alueita sulkea pois, toteaa Eoluksen projektipäällikkö Anu Vaahtera.

Samalla on käynnistymässä miljardiluokan hankkeen kannalta keskeinen YVA-menettely eli hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.

Tarkoituksena on muun muassa kartoittaa merenpohjan eläimistöä, alueen aallokko- ja jääolosuhteita sekä muuttolinnustoa.

Lähes 200 voimalaa

Eoluksen suunnitelmissa on kaksi jättimäistä merituulipuistoa, jotka valmistuttuaan tuottaisivat parhaimmillaan sähköä kahden ydinvoimalan verran.

Noin 35 kilometrin päähän Merikarvian rannikosta kaavaillaan noin 75–100 voimalan puistoa. Sen tuotantokapasiteetti olisi noin 1 500 megawattia eli lähes Olkiluodon kolmannen ydinreaktorin verran. Se tuottaisi sähköä tämän hetkisten suunnitelmien mukaan vuonna 2030.

Porin edustalle lähes 90 kilometrin päästä rannikosta suunnitelmissa on sadan voimalan puisto, joka tuottaisi vuodesta 2035 lähtien sähköä enimmillään 2 000 megawatin verran.

Porin edustan sata voimalaa rakennettaisiin niin sanotulle kelluvalle perustalle. Tämän vuoksi hankkeessa on mukana irlantilaisyhtiö Simply Blue Group, joka tuo erityisosaamista juuri kelluvien perustusten suunnitteluun.

Kyseessä olisi ensimmäinen merituulipuisto maailmassa, jossa kelluvia perustuksia käytetään jäätyvissä olosuhteissa.

Energiayhtiö Eoluksen projektipäällikkö Anu Vaahtera.
Projektipäällikkö Anu Vaahteran mukaan jättimäiset merituulipuistot voisivat tuottaa sähköä 2030-luvulla. Kuva: Katja Halinen / Yle

Samalla Eolus selvittää mahdollisuuksia tuottaa tuulivoimasta vetyä meriolosuhteissa.

– Tutkimme, voisiko merellinen vedyntuotanto olla tekijä, joka voisi alentaa hankkeen kustannuksia. Seuraamme tietysti tarkkaan, miten vedyn siirtoputkiston kehittäminen Euroopassa etenee, Anu Vaahtera toteaa.

Teknologia kehittyy vauhdilla

Eoluksen jättihanke lähtee osaltaan siitä olettamuksesta, että merituulivoimaloiden teknologia jatkaa kehittymistään.

Esimerkiksi Porin edustalle suunnitellun yksittäisen voimalan tehon arvioidaan olevan vuonna 2035 noin 20 megawattia. Voimalan lapa ulottuisi peräti 360 metrin korkeuteen.

Tällä hetkellä maailman suurimmat tuulivoimalat ovat alle 300-metrisiä ja teholtaan 15 megawatin luokkaa.

Projektipäällikkö Anu Vaahtera muistuttaa, että Eoluksen suunnitelmat Satakunnan edustalle ovat vielä esiselvitysvaiheessa.

– Olemme tuulipuiston mittakaavasta viisaampia siinä vaiheessa, kun YVA-selvitys saadaan valmiiksi.

Suomessa on parhaillaan vireillä lukuisia muitakin suuria merituulipuistohankkeita.

Jättikokoisia puistoja suunnitellaan muun muassa Ahvenanmaan edustalle sekä Korsnäsiin.

13.1.2023 klo 9.45 Artikkeliin korjattu yhteistyökumppanin nimi

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 13.1. kello 23:een asti.

Suosittelemme sinulle