Hyppää sisältöön

Uhanalainen maakotka voi estää tuulivoimapuiston – Metsähallitus laati julkaisun käytännöistä, miten tämä tulee huomioida suunnitellussa

Pohjois-Suomessa suunnitellaan tuulivoimapuistoja jopa maakotkien reviireille. Metsähallitus on laatinut ohjeita miten ottaa huomioon maakotkan reviiri.

Maakotkan pesimäreviiri voi olla este tuulivoimapuistolle. Kuva: Antti Eintola / Yle

Metsähallitus muistuttaa tuulivoimahakkeiden suunnittelijoita ja muita osallisia, että uhanalainen maakotka voi estää tuulivoimapuiston rakentamisen.

Tuulivoimakapasiteetti on tällä hetkellä kovassa kasvussa, mistä aiheutuu myös haitallisia vaikutuksia luontoon, etenkin erämaisuutta edellyttäville lajeille. Uhanalainen maakotka on yksi herkimmin ihmisiä karttavista lajeista. Tuulivoimapuistoja suunnitellaan yhä enemmän myös maakotkien reviireille Pohjois-Suomeen.

Metsähallituksen Luontopalvelut on koostanut kuntapäättäjille, konsulteille ja ympäristövaikutusten arviointeja valvoville viranomaisille hyviä käytäntöjä (siirryt toiseen palveluun), miten huomioida uhanalainen maakotka tuulivoimapuiston suunnittelussa.

Tuulivoimahankkeita on kaatunut, koska maakotkan reviirejä ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon tuulivoimapuiston suunnittelussa.

Voit keskustella aiheesta 19. tammikuuta kello 23 asti.

Suosittelemme sinulle