Hyppää sisältöön

Helsingin ja Tampereen välistä uutta ratalinjausta vastustava kannanotto keräsi pari tuhatta nimeä muutamassa päivässä

Kannanotossa vaaditaan kaikki väliasemat ohittavan Helsingin ja Tampereen välisen uuden ratalinjauksen suunnittelun välitöntä lopettamista.

Uusi ratalinjaus ohittaisi muun muassa Hämeenlinnan. Kuva: Dani Branthin / Yle
Petri Lassheikki

Helsingin ja Tampereen välistä oikorataa vastustavaan kannanottoon on tullut runsaasti allekirjoituksia.

Suomirata-kannanotto on kerännyt lähes kaksi tuhatta allekirjoitusta muutamassa päivässä. Kannanoton laatimiseen ovat osallistuneet MTK Häme, Hämeen kylät, Hämeen liitto ja lukuisat kylä-, asukas- ja luontoyhdistykset. Järjestöjen ja yhdistysten yhteistä kannanottoa koordinoi Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri.

Kannanotossa vaaditaan kaikki väliasemat ohittavan Helsingin ja Tampereen välisen uuden ratalinjauksen suunnittelun välitöntä lopettamista.

Kannanoton mukaan niin kutsuttu metsärata aiheuttaisi toteutuessaan peruuttamatonta luonnon tuhoutumista sekä vakavaa taloudellista ja inhimillistä haittaa alueen ihmisille ja elinkeinoille. Uuden linjauksen sijaan kannanotossa vaaditaan nykyisen pääradan kehittämistä niin, että sen toimintavarmuus paranee ja junien ajonopeuksia voidaan nostaa.

Ratahankkeen katsotaan aiheuttaneen jo nyt haittoja maa-, metsä-, ja paikallistaloudelle, vaikka ratahanke on vasta selvittelyssä.

Kannanottoon kerätään allekirjoituksia sunnuntaihin 29. tammikuuta saakka. Tämän jälkeen se luovutetaan liikenne- ja viestintäministeriölle, eduskunnan liikennevaliokunnalle ja Suomirata oy:lle.

Suosittelemme sinulle