Hyppää sisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset Lappiin ovat olleet pienemmät kuin useisiin Itä-Suomen kuntiin ja maakuntiin

Suomi olisi saari ilman Lappia. Tutkimuksesta selviää, että Lapin elinkeinoelämän potentiaali on huomattava ja sen merkitys korostuu uudessa tilanteessa.

Ukrainasta paenneista moni on järjestänyt majoituksensa itse ja heitä on myös työllistynyt esimerkiksi teollisuuteen. Kuvituskuva. Kuva: Antti Haanpää / Yle
Timo Metsäjoki

Lapissa Venäjän hyökkäyssodan vaikutusta on pehmentänyt jo pitkään jatkunut yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa. Itä-Lappiin vaikutus on kaikkein suurin, ihan kaikilla sektoreilla, kertoo Lapin liiton kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl.

Lapin liitto ja kuusi muuta Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaa tilasi yhteisen tutkimuksen alueidensa toimintaympäristön muutoksien vaikutuksista aluekehittämiseen.

Matkailun osalta ilmatilan sulkeminen Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjällä on kuitenkin vähentänyt aasialaisturistien määrää Lapissa, selviää tutkimuksesta.

Lue myös: Finnairin toimitusjohtaja: Yhtiön uusi strategia lisää lentoja Intiaan ja Pohjois-Amerikkaan

Samasta tutkimuksesta nousee esiin myös havainnot siitä, että raideyhteyttä Kemijärvi–Sodankylä–Kittilä–Kolari selvitetään maakuntakaavoitusta varten. Tornio-Haaparanta raideyhteys ja rajamuodollisuudet nähdään nykyisellään pullonkauloina. Pohjois-Ruotsin tärkeys nousee esiin liikenneyhteyksien kehittämisessä myös huoltovarmuuden vuoksi.

Tutkimuksessa Lapissa tulevaisuuden suunnittelussa korostuvat yhteyksien kehittäminen kaivos-, matkailu- ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmista Lapista ja muualta Suomesta Norjan satamiin.

Liikenteen puolella voisi jopa sanoa, että nykytilanteessa Suomi on saari ilman Lappia. Olemme kuitenkin ainoa maakunta, jolla on maarajaa muuallekin kuin Venäjään, toteaa Lapin liiton viestintäpäällikkö Jenni Lintula.

Tutkimus ennakoi kaivoshankkeiden etenemistä

Tutkimuksen mukaan vihreässä siirtymässä Lapin elinkeinoelämän potentiaali on huomattava ja sen merkitys korostuu uudessa tilanteessa.

Kriittisiä Lapista saatavia mineraaleja ovat muun muassa nikkeli, kupari ja koboltti. Fosfaatti (Soklin kaivos) on tärkeä lannoiteteollisuudelle ja siten huoltovarmuudelle, selviää tutkimuksesta.

Tutkimuksesta selviää, että samoin panostukset vesivoimaan ja tuulivoimaan ovat tärkeitä, myös kotimaisen puun käyttö lisääntyy. Simon Halmekankaan tuulivoimapuisto lokakuussa 2022. Kuvituskuva. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Pohjoiskalotin neuvosto on ehdottanut, että Suomi, Ruotsi ja Norja valmistelisivat hallitusten välisen Yhteinen Pohjoinen -ohjelman, joka vauhdittaisi erityisesti uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa ja biomateriaaleihin siirtymistä.

Ukrainan sodan vaikutus näkyy erityisesti pakolaisina

Ukrainan sodan vaikutus näkyy Lapissa paitsi Venäjään kytkeytyvien rajaohjelmien jäähdyttämisenä, myös pakolaisina.

Lapin alueella sodan vaikutukset näkyvät selkeästi myös Venäjään kytkeytyvien rajaohjelmien jäädyttämisenä. Barents-yhteistyö, CBC-ohjelmat ja muu yhteistyösopimuksiin pohjautuva kehittäminen venäläisten kumppaneiden kanssa on keskeytynyt, Venäjällä olevat Kolarctic-ohjelman sivutoimipisteet on lakkautettu ja uuden Kolarctic-ohjelman valmistelu on jäädytetty. Vaikutus näkyy hanketoiminnassa ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen katkeamisena, tutkimuksesta havaitaan.

Ukrainalaisten sijoittaminen on vaatinut myös resursseja kunnilta ja kolmannen sektorin toimijoilta sekä hyvin koordinoitua yhteistyötä Maahanmuuttoviraston kanssa. Ukrainan apukeskukseen Helsinkiin saapunutta lahjoitustavaraa. Kuvituskuva. Kuva: Jari Kärkkäinen/ Yle

Sota on heijastunut myös teollisuuteen ja rakennusalalle, kun ukrainalaistyöntekijöitä on palannut kotimaahansa. Ukrainalaisia työntekijöitä on ollut muun muassa Kemissä Metsä Groupin rakennustyömaalla. Heistä osa on lähtenyt Ukrainaan sotimaan, osa on jäänyt Kemiin.

Ukrainalaisten työllistymisen suhteen on potentiaalia olemassa. Ukrainasta sotaa paenneissa on myös korkeasti koulutettua väkeä. Kemijärven vastaanottokeskuksen johtaja Sari Koutelo toteaa, että Kemijärven kaupunki on työllistänyt syksyllä hoiva-avustajia Lapponiaan ja vammaispalvelupuolelle.

Lapin elinkeinoelämällä vähän kytkentöjä Venäjälle

Tutkimuksesta selviää, että Lapin kokonaiskuvassa alueella on vain vähän vientiä itänaapuriin. On kuitenkin yksittäisiä yrityksiä, joille pakotteilla ja vastapakotteilla on huomattavia vaikutuksia. Lisäksi on joitakin kymmeniä yrityksiä, joilla vienti tai tuonti on ollut pieni osa liiketoimintaa ja joiden kaupankäyntiin sota vaikuttaa negatiivisesti. Suoria vaikutuksia on ollut mm. rakennusalalla ja joidenkin tuotteiden myynnissä.

Nopeaa paluuta sotaa edeltäneeseen Venäjä-yhteistyöhön ja -kauppaan ei ole näköpiirissä, vaan uudet yhteistyön suunnat ovat tärkeitä. Sodan jälkeen tapahtuva Ukrainan jälleenrakentaminen voi tuoda uusia markkinoita Itä- ja Pohjois-Suomen yrityksille monilla sektoreilla, tutkimuksessa ennakoidaan.

Suosittelemme sinulle