Hyppää sisältöön

Oulun heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutos edennyt jo loppusuoralle asti – yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa tänään

Kaavamuutosehdostus oli uudelleen nähtävillä vuodenvaihteessa. Siihen tulleet lausunnot ja muistutuksen eivät ole päätösehdotuksen mukaan muutamassa kaavaa.

Havainnekuva Oulun jalkapallostadionista. Kuva: Katarauna Consulting / Arktes Oy / Oulun Kaupunki
Hanna Holopainen

Oulun Heinäpään jalkapallostadioniin liittyvän asemakaavamuutoskäsittelyn loppusuora alkaa.

Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi Oulun yhdyskuntalautakunnassa, joka kokoontuu tiistaina 24. tammikuuta.

Hieman tarkennettu jalkapallostadionin kaavamuutosehdotus oli uudelleen nähtävillä 9.12.2022–9.1.2023. Siihen tuli kaksi lausuntoa, Tukesilta ja Stora Ensolta, sekä yhdeksän muistutusta. Saatu palaute ei päätösesityksen mukaan aiheuta kaavaan muutostarvetta.

Palautteessa esille nousivat näkemykset muun muassa liikenteestä, melu-, valo- ja maisemahaitoista sekä vaikutuksista alueen linnustoon. Myös vaihtoehtoista sijaintipaikkaa esitettiin.

Kaupunki on muun muassa teettänyt kartoituksen alueen linnustosta ja stadionin meluvaikutuksista. Rakennussuunnittelua on vielä loppumetreillä tarkennettu pienillä muutoksilla melun estämiseksi.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee Oulun kaupunginvaltuusto, joka ottanee asian käsittelyyn helmikuussa. Valtuuston päätöksestä voi vielä valittaa noin kuukauden ajan.

Voit keskustella aiheesta 25. tammikuuta kello 23 asti.

Seuraa mitä lähelläsi tapahtuu. Lue ja katso lisää uutisia Pohjois-Pohjanmaalta.

Suosittelemme sinulle