Hyppää sisältöön

Jätevedenpuhdistamo ja kaukolämpöyhtiö virittelevät yhteistyötä Jyväskylässä: lämpöä käsitellyistä jätevesistä, lietteestä ehkä biometaania

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy tehostaa parhaillaan lietteenkäsittelyä ja biokaasulaitoksen toimintaa. Muutostyöt ovat loppusuoralla. Uudistetun tuotantoprosessin käynnistäminen alkaa maaliskuussa.

Jätevettä Mikkelin jätevedenpuhdistamon ilmastus- ja kalvosuodatus-tilassa.
Jätevesien lietteissä muhii energiaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi lämmöntuotannossa tai autojen polttoaineena. Biokaasun tuotanto vaatii kuitenkin lämpöenergiaa. Kuva: Esa Huuhko / Yle
Riina Mäentausta

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylässä on noin parin vuoden ajan etsitty keinoja käyttää tehokkaammin biokaasua.

Puhdistamo on tuottanut biokaasua omaan käyttöön jo vuosikymmenien ajan. Parhaillaan puhdistamolla muutetaan biokaasulaitoksen mädätysprosessia, jotta mädätyksessä tarvittavaa lämpöenergian määrää voitaisiin pienentää.

Jos tässä onnistutaan, biokaasua riittää enemmän sähköntuotantoon tai jatkossa jopa liikenteen polttoaineeksi.

Jätevedenpuhdistamon energiantuotantolaitteistot ovat tulossa elinkaarensa päähän. Tämän vuoksi Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:ssä punnitaan eri vaihtoehtoja, miten puhdistamo jatkossa käyttää ja tuottaa energiaa.

Yksi vaihtoehto on, että jätevedenpuhdistamo ja energiayhtiö Alva alkavat hyödyntää toistensa energiavirtoja.

– Meillä on kaukolämpöverkko on hyvin lähellä. Kaukolämmön saanti olisi helppoa. Lisäksi Jyväskylän kaupungin omistama energiayhtiö Alva suunnittelee lämmön talteenottoa meidän puhdistamoltamme lähtevästä jätevedestä, kertoo Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Petri Tuominen.

Tuomisen mukaan jätevedenpuhdistamolla ja kaukolämpölaitoksella olisi varteenotettava tilaisuus tehdä yhteistyötä.

– Meillä olisi tässä lämpölaitos aivan lähellä ja energiayhtiö, joka hoitaa energia-asioita. Ostaisimme heiltä energiaa ja myisimme jalostetun biokaasun biometaaniksi muuhun käyttöön. Pitkällä aikavälillä tämä voisi olla hyvinkin järkevä ratkaisu, Tuominen sanoo.

Biokaasulaitoksen mädätysprosessi sakeutetulla lietteellä on uutta Suomessa.

Vastaavia suunnitelmia on myös Tampereella. Siellä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo on aikeissa hyödyntää tuottamaansa biokaasua omaan käyttöön niin sähkön kuin lämmön tuotannossa.

Biometaanin koetuotanto käynnistyy kevään korvalla

Nenäinniemessä jätevedenpuhdistamon biokaasulaitoksen muutostyöt ovat loppusuoralla.

Koeluonteisen tuotannon on tarkoitus alkaa maaliskuussa. Prosessin ajaminen ylös tapahtuu vaiheittain.

Ympäristöministeriö on myöntänyt RAKI-rahoitusta Jyväskylän Seudun Puhdistamolle noin 2,9 miljoonaa euroa biokaasulaitoksen energiatehokkuuden parantamiseen. Rahoitusta myönnetään vesihuollon investointeihin, joiden katsotaan edistävän ravinnekierrätystä ja energiatehokkuutta.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n investointi hanke on saanut jatkoajan, joka kestää kesäkuun loppuun.

Suosittelemme sinulle