Hyppää sisältöön

Näistä yhdeksästä asiasta ajatuspaja Libera leikkaisi suomalaisilta: katso koko lista

Libera muun muassa poistaisi kotihoidon tuen ja vähentäisi yritystukia. Ajatuspajan mukaan leikkausten avulla säästyisi yli kaksi miljardia euroa.

Nykymuodossaan kotihoidon tuki toimii Liberan mukaan lähinnä loukkuna yksilöille, koska se mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona jopa kolmevuotiaaksi asti. Kuvituskuva. Kuva: Susanna Pesonen / Yle
Linnea Virtanen

Yksityisrahoitteinen ajatuspaja Libera on julkaissut yhdeksän kohdan listan siitä, mistä menoista se suomalaisilta leikkaisi.

Puoluepoliittisesti sitoutumattoman Liberan mukaan listauksen leikkausten avulla vuoden 2023 budjetista säästyisi yli kaksi miljardia euroa.

Joulukuussa eduskunta hyväksyi valtion kokonaisbudjetiksi noin 81,3 miljardia euroa. Hallituspuolueet käyvät tällä hetkellä lisäbudjettineuvotteluja.

Tässä ovat Liberan ehdotukset.

1. Kotihoidon tuki pois

Ensimmäisenä Libera leikkaisi kotihoidon tuesta lakkauttamalla tuen kokonaan.

Perusteluiden mukaan muissa Pohjoismaissa kotihoidon tukea ei ole käytössä ollenkaan, paitsi Tanskassa erittäin rajallisessa muodossa.

Nykymuodossaan kotihoidon tuki toimii Liberan mukaan lähinnä loukkuna yksilöille, koska se mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona jopa kolmevuotiaaksi asti.

Kuuntele myös:

2. Monopolien purku

Toisena Libera purkaisi valtion monopolit ja muut markkinahäiriöt, koska Veikkauksen ja Alkon monopoleille sekä apteekkitoiminnan rajoituksille ei ole kestäviä perusteluja.

Näiden kolmen rajoitusten purkamisesta kertyisi valtiolle yhteensä noin 450 miljoonaa euron säästöt, Libera arvioi.

3. Vähemmän yritystukia

Kolmantena Libera tarttuisi yritystukiin vähentämällä niitä.

Liberan mukaan niin sanotut säilyttävät yritystuet ovat valtiolle kalliita, eivätkä palvele usein mitään järjellistä tarkoitusta.

Libera rajoittaisi muun muassa viihdemerenkulun miehistötukea sekä lakkauttaisi turveyrittäjien avustamisen ja puuntuotannon tuen.

4. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha uusiksi

Liberan neljäntenä leikkauskohteena ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tulisi uudistaa siten, että tuki olisi viisi prosenttia nykyistä suurempi työttömyyden alussa, mutta alentuisi kymmenellä prosentilla työttömyyden kestettyä kolme ja kuusi kuukautta.

Työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa tulisi myös lyhentää Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) aiemmin esittämää ehdotusta enemmän, 200 päivällä, eli 200 tai 100 päivään riippuen aiemmasta työssäoloajasta.

Tällä hetkellä kolmen vuoden työskentelyllä voi nostaa ansiopäivärahaa peräti 400 päivää. Liberan mukaan järjestelmä on verrokkimaihin verrattuna liian pitkäkestoinen ja sisältää vakavia kannustinloukkuja.

5. Kansalaistoiminnan tuen uudelleenarviointi

Kansalaistoiminnan tukea tulisi myös arvioida uudelleen. Liberan mukaan valtio jakaa vuosittain lähes miljardi euroa erilaisia tukia kansalaistoimintaan.

Jatkossa tukia tulisi myöntää ainoastaan niille, joiden toiminta aidosti täydentää markkinoiden tai julkisen sektorin toimintaa.

6. Maatalouden lomitustuet pois

Kuudentena Libera lopettaisi maatalouden lomitustuet.

Maataloustuet ovat merkittävä valtion menoerä, eikä nykyinen mittakaava ole perusteltavissa omavaraisuuden tai ruokaturvan kannalta.

7. Ylen budjetti pienemmäksi

Yhdeksi listauksen leikkauskohteeksi Libera esittää Ylen budjettia.

Libera laskisi Ylen budjettia noin 130 miljoonalla eurolla.

8. Etujärjestöt pois yleishyödyllisyyden piiristä

Kahdeksannessa kohdassa Libera kertoo, että se poistaisi etujärjestöt, mukaan lukien kaikki työmarkkinajärjestöt ja ajatuspajat, pois yleishyödyllisyyden piiristä.

Silloin niiden sijoitus- ja muuta toimintaa voisi verottaa.

9. Työmarkkinajärjestöjen jäsenyys jäsenen kukkarosta

Listauksen viimeisenä leikkausehdotuksena Libera tarttuisi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuihin.

Tällä hetkellä työmarkkinajärjestöt toimivat valtion tuella, mutta Libera haluaa tähän muutoksen.

Liberan mielestä jokaisella on oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen, kunhan maksaa kulut itse.

Jutusta on korjattu 25.1.2023 kello 10 tieto, että 130 miljoonan euron leikkaus Ylen budjetista laskisi sen Ruotsin tasolle. Todellisuudessa Ruotsissa yleisradiotoimintaa hoitavien yhtiöiden yhteenlaskettu budjetti on suurempi kuin Suomessa Yleisradiolla.

Voit keskustella aiheesta 26.1. kello 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle