Hyppää sisältöön

Kemin uudelle sellutehtaalle Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa – kemikaalien suuronnettomuusriskeihin on varauduttu riittävästi

Metsä Fibren uusi tehdas tuottaa havusellua, lehtipuusellua, raakamäntyöljyä ja tärpättiä sekä sähköä, höyryä ja kaukolämpöä. Lisäksi se tekee muita kemikaaleja tehtaan omaan käyttöön.

Metsä Fibren uusi sellutehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,85 miljardia euroa. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Metsä Fibren uusi sellutehdas Kemissä on saanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kemikaaliturvallisuusluvan.

Luvassa osoitetaan, että yritys on varautunut riittävästi kohteessa käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien suuronnettomuusriskeihin.

Tukesin mukaan suurimpia onnettomuusvaaroja tehtaalla ovat laaja tulipalo, klooridioksidivuoto ja soodakattilaräjähdys, jotka ovat kuitenkin erittäin epätodennäköisiä.

– Tulipalovaaraa aiheuttavat pääasiassa palavat nesteet, kuten metanoli ja tärpätti. Kemikaalien palon lämpösäteily ei kuitenkaan ulotu tehdasalueen ulkopuolelle. Tulipaloon on varauduttu palonilmaisimin ja sammutusjärjestelmin, sanoo tiedotteessa Tukesin ylitarkastaja Sanna Pietikäinen.

Soodakattilan nurkkaa on heikennetty räjähdyksen ohjaamiseksi

Pietikäinen toteaa, että tehtaan on varauduttava keräämään talteen kemikaaleilla saastuneet sammutusjätevedet, koska kemikaalilaitoksella tulipalossa sammutusjäteveden sekaan päätyy usein myös vaarallisia kemikaaleja.

– Klooridioksidivuoto valuu sisällä olevaan vallitilaan, josta haihtuva kaasu tuuletetaan hitaasti niin, että se laimenee samalla. Soodakattilarakennuksen nurkista yksi on tarkoituksella heikennetty. Tällä ohjataan mahdollisen räjähdyksen paine turvalliseen suuntaan, Pietikäinen kertoo.

Suljettu kierto vähentää kuljetustarvetta

Tehtaassa on pitkälle viety suljettu kemikaalikierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi. Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa, jota tehdas tarvitsee muun muassa mäntyöljyn valmistuksessa.

– Tämä vähentää kemikaalien kuljetustarvetta rautateillä ja maanteillä. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida. Uuden tehtaan ja järjestelmien seurauksena alueen kemikaaliturvallisuus paranee, kirjoitetaan Tukesin tiedotteessa.

Laitos ei sijaitse pohjavesialueella ja kemikaalivuotoihin on varauduttu rakentamalla säiliöt vaatimusten mukaisesti ja allastamalla ne niin, että mahdolliset vuodot saadaan kerättyä talteen.

Vuotojen nopea havaitseminen on varmistettu vuodonilmaisimilla ja kameravalvonnalla.

Tehdas tarkastetaan vuosittain

Uusi tehdas tuottaa havusellua, lehtipuusellua, raakamäntyöljyä ja tärpättiä sekä sähköä, höyryä ja kaukolämpöä. Lisäksi se tekee klooridioksidia, metanolia, rikkihappoa ja tuotekaasua tehtaan omaan käyttöön.

Tukes tekee tehtaalle käyttöönottotarkastuksen, jossa varmistetaan kemikaaliturvallisuussäädösten ja lupaehtojen täyttyminen, ja jatkossa tehdas tullaan tarkastamaan vuosittain.

Kemin tehdas on Suomen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin investointi. Se käynnistyy syksyllä.

Lue lisää Lapin uutisia. Kuuntele ja katsele sisältöjämme Yle Areenassa.

Suosittelemme sinulle