Hyppää sisältöön

Lapsi voi olla Suomessa tapaamatta kahdeksaan vuoteen koululääkäriä – ylilääkäri kertoo, mitä seurauksia tästä voi olla

Koulujen laajat lääkäritarkastukset toteutuvat nyt heikosti. Sairauksia voi jäädä huomaamatta, hoito viivästyä ja oireet pahentua.

Koululääkäritilanne heikkeni nopeasti koronapandemian aikana, kun lääkäreitä siirrettiin esimerkiksi jäljittämään koronatapauksia tai rokottamaan. Tilanne ei näytä kohentuneen. Video: toimittaja Valtteri Kujansuu, kuvaus Marjut Suomi / Yle.
Anu Leena Hankaniemi,
Valtteri Kujansuu

Suomalaisilta lapsilta ja nuorilta jää nykyään usein koulun laajat terveystarkastukset väliin lääkäripulan takia. Tämä voi johtaa siihen, että monia sairauksia jää toteamatta ja hoito viivästyy.

Tilanne heikkeni nopeasti koronapandemian aikana, kun lääkäreitä siirrettiin esimerkiksi jäljittämään koronatapauksia tai rokottamaan.

Nyt on viitteitä siitä, ettei tilanne ole parantunut. Esimerkiksi Tampereella Lielahden kouluun ei saada ainakaan alkuvuonna lääkäriä. Lapsille on järjestynyt vain yksittäisiä vastaanottopäiviä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola sanoo yhtälöä hyvin vaikeaksi.

Korona lisäsi nuorten ahdistusta ja ongelmia, mutta palveluita karsittiin.

– Ei ole näkyvissä vielä korjausliikettä, että tarkastukset olisivat lähtemässä kohenemaan, Hietanen-Peltola sanoo.

Kun vuonna 2018 ekaluokkalaisista 70 prosenttia sai laajan terveystarkastuksen, vuonna 2020 osuus oli enää 50 prosenttia. Huonoiten terveystarkastukset toteutuivat Uudellamaalla, jossa vain 24 prosenttia ekaluokkalaisista kävi tarkastuksessa.

Laajoissa terveystarkastuksissa lääkäri ja terveydenhoitaja arvioivat lapsen terveydentilaa ja hyvinvointia. Molemmat lapsen vanhemmat kutsutaan terveystarkastuksiin ja myös perheen jaksamista selvitetään. Myös opettajalta kysytään arviota lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista.

Tytöistä vain viidennes ja pojista neljännes oli käynyt lukion tai ammattillisen oppilaitoksen terveystarkastuksessa.

Jopa useita tarkastuksia jää väliin

THL on saanut viestejä kuraattoreilta, lääkäreiltä ja psykologeilta, että tilanne kouluissa on todella vaikea.

– Tilanne on hankalampi kuin koskaan heidän pitkällä työurallaan, Hietanen-Peltola sanoo.

Lakisääteisiä terveystarkastuksia on 1. luokalla, 5. luokalla ja 8. luokalla ja kerran toisella asteella. Hyvinvointialueiden erot esimerkiksi 8. luokan lääkärintarkastusten toteutumisessa ovat suuria. Kun jossakin pääsee vain joka neljäs lääkäriin, toisessa maakunnassa lääkäriin pääsee kolme neljästä.

Voiko lapselle tulla kahdeksan vuoden tauko näkemättä koulussa lääkäriä?

– Kyllä voi. Saadun palautteen mukaan voi olla jopa niin, että peruskouluaikana jää useampi lääkärintarkastus väliin, Hietanen-Peltola sanoo.

Tampereella haastava kevät

Tarkastusten jääminen väliin johtuu siitä, että koululääkäreillä on jo nyt selvästi suurempi oppilasmäärä vastuullaan kuin suositellaan. Suosituksen mukaan koululääkärillä saisi olla 2 100 oppilasta. Tämä toteutui THL:n raportin mukaan vuonna 2021 vain Pirkanmaalla. Samassa maakunnassa, missä nyt on vaikea päästä lääkäriin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimialuejohtaja Tuire Sannisto sanoo, että tilanne Tampereella on erityisen haastava keväällä. Tampere priorisoi 1. luokan ja 8. luokan terveystarkastuksia, mutta tarkastuksia jää väliin.

– Vähintään niille oppilaille, joilla on terveydenhoitajan, huoltajan tai opettajan arvioimana tarve lääkärin terveystarkastukselle, käynti pyritään aina mahdollistamaan, Sannisto sanoo.

Suurin osa Suomen koululääkäreistä tulee joiksikin päiviksi terveysasemalta kouluille. Terveysasemien ruuhkautuessa tästä on karsittu.

Tampereella useampi lääkäri on perhe- tai koulutusvapaalla, jonka lisäksi on sijaistamattomia osa-aikaisuuksia. Tuire Sannisto sanoo, että yhä suurempi osa lääkärien työajasta menee oppilaan erityisen tuen tunnistamiseen ja tukemiseen. Laajoihin kaikkien oppilaiden terveystarkastuksiin ei ole aikaa.

Taulukko lääkärintarkastuksessa käyneiden oppilaiden osuudet prosentteina.
Kuva: THL / Rea Lemström / Yle

Oireet ehtivät odottaessa pahentua

THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola sanoo, että koululääkärien tarkastuksen puutteella on monia vaikutuksia. Avun saanti voi viivästyä. Osa mielenterveysongelmista ehtii pahentua odottaessa.

Myös lasten muita sairauksia voi jäädä huomaamatta.

– On asioita, joita vain lääkäri tutkii. Lääkäri esimerkiksi arvioi puberteettiastetta ja tekee normaalin tarkastuksen, jossa voi tulla esille monia sairauksia, Hietanen-Peltola sanoo.

Myös pituuden ja painon seurannassa on ollut puutteita, sillä osassa Suomea terveydenhoitajan tarkastukset eivät ole toteutuneet.

Koululääkärin puuttuminen voi hidastaa diagnoosin ja avun saamista esimerkiksi, jos lapsella on ADHD, oppimisvaikeuksia tai puhevaikeuksia.

– Jos on sovittu, että koululääkäri hoitaa ADHD-reseptien kirjoittamista eikä sitä ole, täytyy olla mietittynä, kuka sen alueella hoitaa. Ei voi olla niin, että hoitotaho on epäselvä lapsille ja vanhemmille, Marke Hietanen-Peltola sanoo.

Voit kommentoida aihetta perjantaihin 27. tammikuuta kello 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle