Hyppää sisältöön

Eduskunta lykkäsi viime vaalien alla luvattua hoitajamitoituksen nousua

Eduskunta päätti hoitajamitoituksen lykkäämisestä täysistunnossaan keskiviikkona. Lykkäämisen taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon pula työvoimasta.

Hoitaja auttaa vanhaa ihmistä menemään sänkyyn.
Sosiaali- ja terveydenhuollon pahentunut työvoimapula sai eduskunnan lykkäämään hoitajamitoituksen nostamista. Kuvassa hoitaja auttaa vanhaa ihmistä menemään sänkyyn. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle
STT

Eduskunta on päättänyt lykätä joulukuulle viime vaalien alla luvattua hoitajamitoituksen nousua 0,7:ään. Aiemmin hoitajamitoituksen oli määrä kiristyä huhtikuussa.

Hoitajamitoituksesta keskusteltiin laajasti neljä vuotta sitten eduskuntavaalien alla.

Joulukuun alusta alkaen ympärivuorokautisessa hoivassa tulee olla vähintään seitsemän työntekijää jokaista kymmentä hoidettavaa kohti.

Tavoitteen saavuttamista porrastetaan siten, että huhtikuun alusta alkaen hoitajamitoituksen tulee olla 0,65.

Eduskunta päätti lykkäämisestä täysistunnossaan keskiviikkona.

Tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen hoivakodeissa pitää olla kuusi hoitajaa kymmentä hoidettavaa vanhusta kohden. Mitoituksessa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.

Ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta on kiristetty kuluneella vaalikaudella useaan otteeseen.

Hoitajavaje pahentunut nopeasti

Lykkäämisen taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon pula työvoimasta. Hallituksen mukaan on käynyt ilmi, että 0,7 työntekijän mitoitusta ei ole mahdollista saavuttaa kaikissa toimintayksiköissä huhtikuun alkuun mennessä.

Viime vuoden aikana sekä palvelujen järjestämisestä vastaavat tahot että palvelujen tuottajat ovat tuoneet esiin vaikeuksia henkilöstömitoituksen toimeenpanossa, vaikka henkilöstöä on saatu lisättyä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoi mietinnössään, että muutos helpottaa työvoiman saatavuutta väliaikaisesti. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että henkilöstön rekrytointia tuetaan hyvinvointialueille osoitetun rahoituksen etupainotteisuudella.

Viime aikoina hallitus on neuvotellut hallituksen lisätalousarvioon sisältyvästä hyvinvointialueille osoitettavasta sote-lisärahasta. Esitys pyritään antamaan mahdollisimman pikaisesti, mutta aikataulu on venymässä ensi viikkoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hoitajavaje on pahentunut viime vuosina nopeasti. Seuraavien kymmenen vuoden aikana sote-alalta eläköityy arviolta 17 000–20 000 työntekijää. Samaan aikaan alalle valmistuu 21 000–24 000 uutta ammattilaista, mutta myös hoivapalveluiden tarve kasvaa.

Suosittelemme