Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus tuomitsi kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta – toiselle sakkoja

Oikeus katsoo, että joulukuussa 2017 julkaistu Viestikoekeskus-artikkeli sisälsi turvallisuussalaisuuksia. Toimituksen esimiehen Kalle Silfverbergin syytteet hylättiin. Juttu määrättiin poistettavaksi.

HS:n toimittaja Tuomo Pietiläinen ja hänen asianajajansa Tuomo Ylikantola Helsingin käräjäoikeudessa. Viestikoekeskus-oikeudenkäynti.
Viestikoekeskus-tapausta käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa viime syksynä. Päiväsakkoihin tuomittu Tuomo Pietiläinen käräjäoikeudessa 5.10.2022. Kuva: Jani Saikko / Yle
Jesse Mäntysalo

Helsingin käräjäoikeuden mukaan Viestikoekeskusta käsittelevän artikkelin kirjoittaneet toimittajat Laura Halminen ja Tuomo Pietiläinen syyllistyivät turvallisuussalaisuuden paljastamiseen.

Oikeus katsoo, että Helsingin Sanomissa 16. joulukuuta 2017 julkaistussa jutussa julkistettiin useita sellaisia sotilastiedustelua koskevia tietoja, jotka oli Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi säädetty salassa pidettäväksi.

Artikkelin kirjoittamisesta päävastuulliseksi katsottu toimittaja Tuomo Pietiläinen tuomittiin 50 päiväsakkoon. Halmisen rooli kirjoitustyössä katsottiin vähäisemmäksi, ja hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

– Kun oikeudenkäynti oli lisäksi kestänyt pitkään ja saanut poikkeuksellista julkisuutta, käräjäoikeus on tuominnut päävastuulliselle toimittajalle [Pietiläiselle] vankeusrangaistuksen sijasta sakkoa. Toisen toimittajan [Halmisen] rooli artikkelissa oli ollut selvästi kollegaansa vähäisempi, ja hän oli pyrkinyt varmistumaan julkaisemisen laillisuudesta. Näistä syistä käräjäoikeus on jättänyt hänet rangaistukseen tuomitsematta, oikeus muotoilee.

Pietiläisen lähiesimiestä, Kalle Silfverbergiä, koskevat syytteet on hylätty, koska hänen ei katsottu osallistuneen salaisuuksien paljastamiseen rikoksen tekijänä tai avunantajana. Silfverberg toimi joulukuussa 2017 HS:n politiikan toimituksen esimiehenä.

Hs:n toimittaja Laura Halminen saapumassa Viestikoekeskus-oikeudenkäyntiin. Helsingin käräjäoikeus
HS:n toimittaja Laura Halminen jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. Kuvassa Halminen Viestikoekeskus-oikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa 5.10.2022. Kuva: Jani Saikko / Yle

Lisäksi Helsingin Sanomien verkkosivuilla oleva Viestikoekeskus-artikkeli määrättiin poistettavaksi ja ”hävitettäväksi”.

Käräjäoikeus on hylännyt syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä, joka koski myöhemmin julkaistaviksi tarkoitettuja artikkeliluonnoksia.

Syyttäjä vaati kaikille kolmelle vähintään puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Toimittajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Puolustuksen mukaan Viestikoekeskusta käsittelevässä jutussa ei paljastettu turvallisuussalaisuuksia, eivätkä toimittajat tehneet päätöstä artikkelin julkaisusta.

Oikeus määräsi Halmisen, Pietiläisen ja Sanoma Media Finlandin yhteisvastuullisesti korvaamaan Puolustusvoimien noin 17 500 euron oikeudenkäyntikulut.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Puolustus: Ongelmallinen tuomio lehdistönvapaudelle

Tuomo Pietiläisen avustaja, asianajaja Timo Ylikantola sanoo, että tuomio on toimittajakunnan ja tutkivan journalismin kannalta ongelmallinen.

– Miten tutkivaa journalismia voidaan tehdä jatkossa Puolustusvoimista tai muista turvallisuusinstansseista? Ylikantola kysyy.

Hänen mielestään mitään näyttöä turvallisuussalaisuuksista ei ole.

– Sillä perusteella katsomme, että tämänhetkisen näkemyksen mukaan näyttöä on arvioitu ehkä virheellisesti ja väärin.

Ylikantolan mukaan Pietiläisen puolustus aikoo ilmoittaa tyytymättömyyttä tuomioon. Valittaminen hovioikeuteen on mahdollista.

Hs toimittaja Tuomo Pietiläistä Asianajaja Timo Ylikantola saapuu Viestikoekeskus-oikeudenkäyntiin. Hki käräjäoikeus
Asianajaja Timo Ylikantola sanoo, että Pietiläisen puolustus harkitsee valitusta. Ylikantola Viestikoekeskus-oikeudenkäynnissä 5.10.2022. Kuva: Jani Saikko / Yle

Halmista, Silfverbergiä ja Sanomaa edustava asianajaja Kai Kotiranta on samoilla linjoilla Ylikantolan kanssa.

– Kaksi ammattitoimittajaa tuomitaan siitä, että he tekevät tavanomaista journalisista työtä. Kyllä tämä luo ilmeisen jännitteen sanan- ja lehdistönvapauden käyttämiselle, Kotiranta toteaa.

Hän on kuitenkin tyytyväinen Silfverbergin vapauttavaan tuomioon. Sitä, että Halminen jätettiin tuomitsematta rangaistukseen, Kotiranta pitää ”kohtuullisena ratkaisuna”.

Kotiranta ei osaa vielä ottaa kantaa siihen, aiotaanko esimerkiksi Halmisen tuomiosta valittaa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoo, että syyttäjäpuoli tulee kommentoimaan tuomiota vasta sitten, kun on ehtinyt kauttaaltaan perehtyä siihen.

Kai Kotiranta puhuu medialle.
Puolustusasianajaja Kai Kotiranta kommentoi tuomiota medialle Helsingin käräjäoikeudessa 27. tammikuuta 2023. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Oikeus: Juttu sisälsi yksityiskohtia sotilastiedustelusta

Helsingin käräjäoikeuden mukaan Helsingin Sanomien artikkeli sisälsi yksityiskohtia noin 10 vuoden takaisista sotilastiedustelun tehtävistä, toiminnasta, organisaatiosta, suorituskyvystä ja hankinnoista. Oikeudenkäynnissä näiden tietojen osoitettiin olevan keskeisesti peräisin Puolustusvoimilta.

Käräjäoikeus katsoo syytteessä yksilöityjen eräiden tekstikohtien osalta, että niiden paljastaminen vuoden 2017 lopulla ei enää vaarantanut Suomen ulkoista turvallisuutta.

– Sotilastiedustelun pitkäjänteisyys huomioon ottaen useissa muissa tekstikohdissa paljastettuja tietoja ei kuitenkaan voitu pitää ilmeisen vaarattomina. Näiden salassa pidettäviksi säädettyjen tietojen julkistaminen on täyttänyt turvallisuussalaisuuden paljastamista koskevan rikoksen tunnusmerkistön, tuomiossa todetaan.

Kalle Silfverberg saapumassa Oikeustalolle
Kalle Silfverbergin syytteet hylättiin. Silfverberg saapui Helsingin käräjäoikeuteen 5.10.2022. Kuva: Jani Saikko / Yle

Oikeus muistuttaa, että tiedotusvälineen julkaiseman sisällön lainmukaisuudesta vastaa paitsi julkaisemisesta päättänyt taho, myös sisällön laatija.

Käräjäoikeus on pitänyt artikkelin kirjoittajien menettelyä tahallisena, koska kokeneina toimittajina heidän täytyi tuntea sotilastiedustelutietojen salassapitoa koskeva tiukka oikeuskäytäntö ja koska Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö oli etukäteen jopa kiinnittänyt toimittajien huomiota rikoslain säännökseen.

Artikkelin aiheeksi oli nimetty sotilastiedustelua koskenut ajankohtainen lakihanke, mutta käräjäoikeus on katsonut, että paljastetuilla yksityiskohdilla ei ollut liityntää lakihankkeeseen.

– Kun yksityiskohdat eivät myöskään paljastaneet epäkohtia tai väärinkäytöksiä, käräjäoikeus on arvioinut, ettei toimittajilla ollut tiedotusvälineiden yhteiskunnalliseen erityisasemaan perustuvaa oikeuttamisperustetta julkistaa näitä tietoja, ratkaisussa kerrotaan.

Helsingin käräjäoikeus alleviivaa, että tiedotusvälineiden yhteiskunnallisen erityisaseman vuoksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vain poikkeuksellisissa tilanteissa pitänyt mahdollisena, että toimittaja tuomitaan sananvapausrikoksesta vankeusrangaistukseen.

Käräjäoikeus on ratkaissut asian kolmen ammattituomarin kokoonpanossa. Ratkaisu on yksimielinen.

Oikeusoppinut: ”Ei tullut puun takaa”

Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta ei ollut yllättynyt siitä, että Halminen ja Pietiläinen saivat tuomiot.

– Tämä ei tullut puun takaa. Juttu käsitteli valtion turvallisuuteen liittyviä ydinasioita, olkoonkin, että siinä käsiteltiin kymmenen vuoden takaisia asioita.

Hyttisen mukaan kaikkien syytteiden hylkääminen olisi voinut antaa viestin, että kansallisen turvallisuuden ytimeen meneviä asioita voidaan julkaista lehdistössä ilman rikosoikeudellista riskiä.

Toisaalta hän näkee, että tuomioiden lievyys on sananvapauden näkökulmasta perusteltu.

Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta on säädetty vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Nyt toinen tuomittu jätettiin ilman rangaistusta, toiselle tuomittiin päiväsakkoja.

Hyttisen mukaan se ei ole täysin poikkeuksellista, mutta kuitenkin harvinaista. Rikoslaki antaa tosin mahdollisuuden poiketa säädetystä asteikosta, mikäli siihen on painavia syitä.

Hyttinen kehuu käräjäoikeuden toimineen asiassa hyvin.

– He ovat lukeneet tämän syyksi, mutta välttäneet sen ongelman, että sananvapauden käyttämisestä tulisi vankeusrangaistus.

Hyttinen huomauttaa, että tuomioiden lieventymiseen on oikeuden mukaan vaikuttanut myös tutkinta- ja oikeusprosessin pitkäkestoisuus ja laaja julkisuus.

Suosittelemme sinulle