Hyppää sisältöön

Presidentin kanslia tyrmää ajatuksen pääministerin turvallisuuspoliittisesta neuvonantajasta

Presidentin kanslian mielestä esitys uudesta yksiköstä valtioneuvoston kansliaan on ennenaikainen ja ylimitoitettu.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Presidentti Niinistö kuvattiin 14. joulukuuta Mäntyniemessä. Kuva: Silja Viitala / Yle
Jyrki Hara

Tasavallan presidentin kanslia (TPK) ei innostu esityksestä, jonka mukaan pääministerille nimitettäisiin uusi turvallisuuspoliittinen neuvonantaja ja että valtioneuvoston kansliaan perustettaisiin turvallisuuspolitiikan yksikkö.

Yle uutisoi suunnitelmista maanantaina.

Presidentin kanslian lausunnossa todetaan perustuslakivaliokunnan kantaan viitaten, että suurin osa Natossa käsiteltävistä asioista on kuulunut ja tulee jatkossakin kuulumaan ulkoministeriön ja puolustusministeriön toimialaan.

– Tasavallan presidentin kanslia katsoo, että nykyinen järjestelmä on toimiva, perustuu selkeään työnjakoon ja vastuisiin ja että yhteistoiminta ulkoministeriön ja puolustusministeriön kanssa toimii sujuvasti ja luotettavasti. Näin ollen kanslia ei näe tarpeellisena eikä tarkoituksenmukaisena perustaa Nato-jäsenyyden varjolla uutta yksikköä valtioneuvoston kansliaan, TPK:n lausunnossa kirjoitetaan.

Myös ulkoministeriö on tyrmännyt ajatuksen uudesta virasta ja yksiköstä.

TPK:n lausunnossa todetaan, että Nato-asioiden työnjaosta ministeriöiden kesken on olemassa säädökset, joista on tärkeää pitää kiinni ”valmistelun päällekkäisyyden ja tarpeettoman ylimääräisen koordinaatiotarpeen välttämiseksi”.

”Ennenaikainen ja ylimitoitettu”

Valtioneuvoston kanslia eli pääministerin ministeriö pyysi pari viikkoa sitten lausuntoja uudesta pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan virasta.

”Turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävän ja uuden erillisyksikön perustaminen vahvistaisivat Nato-jäsenyyden edellyttämällä tavalla valtioneuvoston kanslian valmiuksia avustaa pääministeriä tämän tehtäviin kuuluvissa turvallisuuspoliittisissa asioissa”, uutta tehtävää kuvaavassa valtioneuvoston kanslian muistiossa perustellaan.

Presidentin kanslia kuitenkin arvostelee valtioneuvoston kanslian esitystä kovasanaisesti.

– Kaiken kaikkiaan tasavallan presidentin kanslia pitää valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamista ehdotetussa muodossaan ja laajuudessaan ennenaikaisena ja ylimitoitettuna. Ehdotus perustunee todennäköisesti erheelliseen olettamukseen poliittista ohjausta vaativien Nato-asioiden merkittävästä ja jatkuvasta kasvusta.

Valtioneuvoston kanslian tarkoitus on ollut, että uusi neuvonantaja palkattaisiin jo kevään aikana. Virkaan valittu ehtisi perehtyä tehtävään ja olisi seuraavan pääministerin aloittaessa jo sisällä asioissa.

Lausuntokierros esityksestä päättyi torstaina.

”Keskeiset linjaukset jatkossakin TP-utvassa”

TPK:n lausunnossa perustellaan kielteistä suhtautumista uuteen yksikköön ja virkaan myös sillä, että Natoon liittyminen ei edellytä toimivaltasuhteiden muuttamista.

– Keskeiset linjaukset myös Nato-asioita koskien on säännönmukaisesti tehty ja tullaan jatkossakin tekemään tasavallan presidentin puheenjohdolla TP-Utvassa. Nato-jäsenyys ei myöskään muuta sitä, että TP-Utvan sihteeristönä toimii jatkossakin ulkoministeriön Utva-sihteeristö.

TP-Utva on hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiskokous.

Yle ei ole tavoittanut pääministeri Sanna Marinia (sd.) kommentoimaan valtioneuvoston kanslian esityksen saamaa arvostelua.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 27.1. kello 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle