Hyppää sisältöön

Hailuodon sillan rakentaminen siirtymässä edelleen – valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen lykkäisi aloitusta jopa puolellatoista vuodella

Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri hakee valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Sen käsittely kestänee kuukausia ja itse oikeuskäsittely, jos siihen päädytään, noin vuoden.

Havainnekuva pitkästä sillasta sinisen meren yli.
Pengertie ja silta tulevat Oulun Riutunkarin ja Hailuodon välille, jossa nykyisin liikennöi lautta. Kuva: Väylävirasto
Risto Degerman

Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri aikoo hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, jossa sillan rakentamiselle näytettiin vihreää valoa.

Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajan mukaan KHO:n toivotaan nyt katsovan, onko asialla myös oikeutta ohjaavaa vaikutusta. Valitusaika sillan vesilupaan liittyvästä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä loppuu 6. helmikuuta.

Käytännössä piirin on ensin saatava korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupa valituksen tekemiseen ennen kuin varsinainen valitus pääsee oikeuskäsittelyyn. Luvan saaminen kestää korkeimmassa hallinto-oikeudessa keskimäärin noin puoli vuotta. Jos valituslupa myönnetään, käsittelyaika on keskimäärin noin vuoden.

Projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta kertoo, että uuden valituksen takia töiden käynnistyminen siirtyy siihen asti, kunnes korkeimman hallinto-oikeuden päätös asiasta saadaan. Alunperin töiden arvioitiin alkavan jo tänä keväänä.

– Odotusaikana sillan suunnittelu ja valmistelutyöt jatkuvat, mutta käytännön töihin ei nyt päästä, Honkarinta sanoo.

Hallinto-oikeus hylkäsi aiemman valituksen

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi joulukuussa luonnonsuojelupiirin vesiluvasta tekemän valituksen, mutta nyt luonnonsuojelupiiri aikoo valittaa päätöksestä. Se haluaa myös korkeimman hallinto-oikeuden katsovan, liittyykö sillan rakentamislupaan myös oikeudenkäyttöä ohjaavaa vaikutusta, koska sen mukaan pengertie-silta yhdistelmät ovat Suomessa harvinaisia.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistaan käytännössä asioita, joita voidaan myöhemmin käyttää perusteena, kun lakia ja sen määräyksiä tulkitaan juridisesti.

Luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Esko Saaren mielestä Hailuodon siltaa suunnitellaan ympäristöön, jossa on luontoarvoja poikkeuksellisen paljon.

Hailuodon ja Oulun välisellä alueella on useita Natura 2000 alueita, mutta itse siltaa ja pengeraluetta ei olla rakentamassa suojelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Yhteyden suunnittelussa on kuitenkin väyläviraston mukaan jo nyt pyritty huomioimaan tien sopeuttaminen ympäristöönsä.

Pengertien ja siltojen rakentaminen voi alkaa, kun päätös vesiluvasta on lainvoimainen.

Suosittelemme sinulle