Hyppää sisältöön

Konkariopettaja lataa pöytään syitä oppimistulosten heikentymiseen: “Digitalisaatio on johtanut siihen, että lopetetaan ajatteleminen”

”Suomea toisena kielenä opiskelevat heitetään syvään päähän vailla tarvittavaa koulupohjaa.”

Kai Jaskari

– He saattavat tulla 13–14-vuotiaina tänne, ja heidät heitetään vaan syvään päähän. Eli heidän pitäisi yhtäkkiä pystyä osaamaan ikätasonsa mukaisesti, vaikka heillä ei välttämättä ole koulupolkua ollut siellä kotimaassa. Tämä on suuri ongelma tällä hetkellä.

Sari Luhtakanta puhuu suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevista oppilaista. Luhtakanta työskentelee matematiikan ja fysiikan opettajana Espoon Mainingin koulussa, jossa niin sanottuja S2-oppilaita on 52 prosenttia oppilaista.

S2-suomea lukevat pärjäävät Sari Luhtakannan mukaan yleensä hyvin, jos he ovat syntyneet Suomessa.

Osa oppilaista tulee kuitenkin Suomeen teini-ikäisinä, jolloin heillä ei ole tarvittavaa kielitaitoa. Heidät laitetaan aluksi niin sanottuun valmistavaan opetukseen, minkä jälkeen heidän pitäisi pärjätä ikätoveriensa kanssa tavallisessa luokassa.

Luhtakanta pitää kodin roolia oppimisessa suurena. S2-oppilailla koti ei välttämättä pysty auttamaan samalla tavalla kuin suomenkielisissä perheissä.

– Koti voi aina olla tukena. Edes sellaisen asenteen muodossa, että tuetaan oppimisen iloa.

Keskitason tulokset ovat vähentyneet

Luhtakanta on nähnyt, kun Suomi on pudonnut Pisa-tuloksissa (siirryt toiseen palveluun) tähtioppilaan paikalta sijalle 16 matematiikassa. Pisa-testeissä mitataan yhdeksäsluokkalaisten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.

– Minä olen 20 vuotta tätä hommaa tehnyt. Oppimistulokset ovat tulleet alaspäin. Ei ehkä ihan kaikilta osilta vaan ennemminkin niin, että ero heikompien ja hyvien välillä on kasvanut. Sellaiset keskitason tulokset ovat vähentyneet.

Luhtakannan mukaan syitä tulosten putoamiseen on monia, kuten ryhmäkokojen kasvaminen. Suuri merkitys oppimistuloksiin on sillä, että lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on heikentynyt.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on todennut (siirryt toiseen palveluun) tasoerojen kasvaneen koulujen välillä. Karvi on mitannut oppilaiden kehittymistä alkuopetuksessa ensimmäisestä kolmanteen luokkaan.

Osaamisen kehittyminen on varsin tasaista eri oppilasryhmillä, mutta suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevat jäävät muista jälkeen ja koulujen väliset erot kasvavat.

”Kukaan ei ole itseohjautuva itsestään”

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on 2000-luvulla otettu ihanteeksi inkluusio. Inklusiivisessa koulutusjärjestelmässä ei ole erityisluokkia oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Heidät sijoitetaan muiden oppilaiden sekaan tavallisille luokille.

– Inkluusio itsessään vaatisi riittävän tuen mukaan. Nyt kun ryhmäkoot ovat kasvaneet ja kaikki oppilaat ovat samassa luokassa opiskelemassa – oli tuen tarvetta tai ei – niin se sitten vaikeuttaa opettajien työtä ja oppilaiden oppimista, kun ei sitä tukea ole riittävästi saatavilla, Sari Luhtakanta sanoo.

Oppilaita halutaan myös kouluttaa itseohjautuviksi. Itseohjautuvassa oppimisessa oppija määrittää itse oppimisen tavoitteita ja menetelmiä, opiskelee itsenäisesti sekä arvioi itse oppimistaan.

– Sitä pitää harjoitella. Kukaan ei ole itseohjautuva itsestään. Kyllä oppilaita pitää opettaa itseohjautuvuuteen.

Opettajien ammattijärjestö OAJ painottaa, (siirryt toiseen palveluun) että tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on kansalaistaito, joten koulujen digitalisaatio on väistämätöntä. OAJ korostaa opettajien roolia, sillä laitteet, teknologia tai ohjelmistot eivät ole avainasemassa koulujen digitalisaatiossa.

Konkariopettajan mukaan digitalisaatio on mennyt liian pitkälle.

– Näkisin, että digitalisaatio on osaltaan heikentänyt oppimistuloksia, koska luotetaan liikaa laitteisiin ja apuvälineisiin. Ja lopetetaan ajatteleminen, Sari Luhtakanta arvioi.

Reseptejä parempiin oppimistuloksiin

Mikä sitten auttaisi oppimistulosten nostamiseen? Luhtakanta toivoo, että tukea olisi enemmän tarjolla ja ryhmäkoot olisivat pienempiä. Myös kodit pitäisi ottaa paremmin mukaan koulun toimintaan.

– Koteihin pitäisi saada selkeä viesti siitä, mitä me teemme koulussa, ja mitkä ovat tavoitteemme. Sitä kautta huoltajat voisivat tukea oppilaita.

Oppilaiden motivoimiseksi Luhtakanta esittää sitä, että oppilaille havainnollistetaan, miten opinnot liittyvät oppilaiden elämään.

– Tänään olemme opiskelleet trigonometrisiä funktioita. Niitä tarvitaan vaikkapa ompelussa, rakennuspiirrustuksessa ja kaavoituksessa.

Luhtakanta uskoo, että Suomen oppimistulokset tästä vielä kohenevat. Ja että Pisa-tuloksissakin sijoitutaan paremmin kuin nyt.

– No jos en usko, että ihan kärjessä ollaan niin ainakin parempaan suuntaan ollaan menossa!

Tiistain A-studio käsittelee koulujen oppimistuloksia. Katso koko A-studion lähetys täältä.

Suosittelemme sinulle