Hyppää sisältöön

Tampereen väkiluku kasvoi ennätyksellisen voimakkaasti – parinkymmenen vuoden päästä tamperelaisia on yli 300 000

Tampereen asukasluku oli vuoden 2022 lopussa 249 060. Väkiluvun kasvu perustui muuttovoittoon.

Tampereen keskusta.
Tampereen väkiluvun ennakoidaan kasvavan yli 300 000 vuoden 2040 lopussa. Kuva: Jani Aarnio / Yle
Pasi Punkari

Tampereen väkiluku kasvoi vuonna 2022 ennätyksellisen voimakkaasti. Väkiluku kasvoi kaikkiaan 4 837 asukkaalla.

Tilastokeskuksen julkaiseman väestön ennakkotilaston mukaan tamperelaisia oli viime vuoden lopulla 249 060.

– Jos maahanmuutto jatkuu Tampereella viime vuoden kaltaisena, voi väkiluku kasvaa 2020-luvulla arvioituakin nopeammin, kertoo Tampereen kaupunkitietopäällikkö Johanna Ahlgrén-Holappa tiedotteessa.

Myönteinen kehitys perustui muuttovoittoon, sillä syntyvyys laski negatiiviseksi ensimmäisen kerran 30 vuoteen. Myös nettomaahanmuuton määrä kasvoi aiempiin vuosiin verrattuna.

Jokaisessa Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa asukasluku kasvoi viime vuonna edellisvuotta 2021 enemmän.

Ennuste: vuonna 2040 yli 300 000 asukasta

Tampereen kaupunki on laatinut vuoteen 2040 saakka ulottuvan väestösuunnitteen. Se kuvaa kaupungin odotettavissa olevaa ja tavoiteltua väestönkehitystä.

– Väestösuunnite eroaa Tilastokeskuksen tuottamasta väestöennusteesta siten, että se sisältää tavoitteellisia elementtejä, joihin kunnan on itse mahdollista vaikuttaa, kertoo Ahlgrén-Holappa.

Suunnitteessa huomioidaan muun muassa kunnan sisäinen muuttoliike, kuntien välinen muuttoliike sekä suunniteltu asuinrakentaminen.

Väestösuunnitteen mukaan Tampereen asukasluku kipuaisi yli 300 000 vuoden 2040 lopussa.

Suhteellisesti voimakkainta kasvu on kaupungin läntisellä ja eteläisellä alueella ja pienintä kaakossa.

Ikäihmisten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä

Ikäluokittain suhteellisesti suurinta väestömäärän kasvun arvioidaan olevan kaikkein vanhimmassa ikäluokassa.

Yli 85-vuotiaiden määrän odotetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä.

Työikäisten asukkaiden määrän ennakoidaan kuitenkin kasvavan eniten.

Alhaisen syntyvyyden vuoksi lasten ja nuorten määrän ennakoidaan kasvavan Tampereella vain vähän.

Alakouluikäisten lasten määrä notkahtaa kuluvalla vuosikymmenellä ja palaa ennusteen mukaan nykyiselle tasolleen vasta 2030-luvun lopussa.

Tilastokeskus julkaisee maaliskuussa vahvistetut väestörakennetiedot, ja ennakkotietoihin voi tulla vielä muutoksia.

Suosittelemme sinulle