Hyppää sisältöön

Ylen selvitys johti Hattulan kehitysyhtiön pomon eroon – yritti pelata kunnan keskuskeittiön omalle bisnesverkostolleen

Hattulan kehitysyhtiön suunnitelma kunnan ruokapalveluiden ulkoistamisesta näyttää hyödyttävän yhtiötä, jossa toimitusjohtaja Petri Laine on itse mukana. Laine on irtisanoutunut tehtävästään.

Hattulan keskustaa ja punatiilinen juteinitalo lumisena talvipäivänä.
Hattulan ruokapalveluiden ulkoistaminen asettui kyseenalaiseen valoon. Kehitysyhtiön toimitusjohtaja teki asiassa omat johtopäätöksensä ja irtisanoutui Ylen selvitettyä ulkoistamisen yhtiökuvioita. Kuva: Ville Välimäki / Yle
Timo Leponiemi

Hattulan kunnan kehitysyhtiön toimitusjohtaja Petri Laine pyrki ohjaamaan kunnan ruokapalveluiden ulkoistamisen yhtiölle, jonka omistaa hänen liikekumppaninsa. Laine on itse yhtiön hallituksen varajäsen.

Kunnan elinvoimajohtaja Kari Uusitalo on tukenut asiaa valmisteluvaiheissa. Myös hänellä on yhteisiä yrityslinkkejä Laineen ja hänen liikekumppaninsa kanssa. Laine jätti irtisanoutumisilmoituksen tehtävästään torstaina 2.2.2023 Ylen haastattelun jälkeen.

Hattulan kunta on herännyt kyseenalaistamaan kehitysyhtiön toiminnan ja jättänyt pöydälle sen lisärahoituksen. Yhtiötä saattaa uhata jopa konkurssi.

Tässä jutussa kerromme tarkemmin, mistä asiassa on kyse ja millainen yritysverkosto Lainetta, Uusitaloa ja kuntaan esitettyä ruokapalveluyhtiötä yhdistää.

Yle on aiemmin uutisoinut Hattulan kunnallispolitiikan käänteistä seuraavissa jutuissa:

Pienen kunnan päätöksenteko luisui kriisiin – Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtajaa syytetään omavaltaisuudesta, viranhaltijat pakenevat (16.12.2020)

Vääntö maankäytön vallasta kärjistyi kahden viranhaltijan potkuihin Hattulassa – valtuutettu: ”Tilanne ryöstäytyi käsistä” (16.6.2021)

Analyysi: Kunta antoi irtisanotuille viranhaltijoille jo toiset potkut – hämäläisen Hattulan kunnan sotkut syvenevät (27.11.2022)

Takkuinen taival

Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2021 kehitysyhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyvät toimet. Kehitysyhtiön perustamisen ja sen rahoitussuunnitelman valtuusto hyväksyi 10.11.2021.

Hattulan elinvoimajohtaja Kari Uusitalo palkkasi syyskuussa 2021 Laineen projekti-insinööriksi valmistelemaan kehitysyhtiötä. Kehitysyhtiön hallitus valitsi myöhemmin Laineen toimitusjohtajaksi.

Uusitalo toimii kehitysyhtiössä hallituksen puheenjohtajana. Hallitukseen kuuluvat kunnan edustajina Jiri Kattelus (kok.), Kari Ventola (ps.) ja Ville Viitanen (sd.), sekä yrittäjäedustajana Salme Kokko. Hallitus ei täytä tasa-arvovaatimuksia.

Hattulan Kehitys oy:n toiminta on ollut alusta alkaen takkuista. Yhtiön toiminnan tavoitteet ovat jääneet osin epäselviksi. Kehitysyhtiölle on laadittu liiketoimintasuunnitelma, mutta esimerkiksi strategisia tavoitteita ei ole vieläkään kirjattu.

Jatkorahoitus pöydällä

Valtuusto päätti syksyllä 2021, että kehitysyhtiötä rahoitetaan enintään 200 000 eurolla kahden vuoden aikana. Puolet summasta kunta maksoi kehitysyhtiölle viime vuoden toukokuussa ja rahalla katettiin lähinnä kehitysyhtiön toimitusjohtajan palkkakuluja.

Toisen erän maksaminen jäi kuitenkin tammikuun alussa kunnanhallituksen pöydälle odottamaan lisäselvitysten saamista.

Hattulan kunnanhallitus, kehitysyhtiön hallitus ja Hattulan Yrittäjien edustajat pitivät maanantaina 30.1.2023 kunnanhallituksen aloitteesta kokouksen, jossa käytiin läpi kehitysyhtiön tähänastista toimintaa ja tulevia suunnitelmia. Kunnanhallituksen on tarkoitus palata kehitysyhtiön tilanteeseen myöhemmin.

Erikoisia yrityskytköksiä

Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä tutkijana toiminut Laine ja Uusitalo olivat aiemmin tehneet yhdessä muun muassa tutkimusraportin Sitralle ja useita konferenssiesityksiä.

Uusitalo ja Laine perustivat yhdessä espoolaisen ja helsinkiläisen yrittäjän kanssa Ecosystem Management Organisation (EMO) -yrityksen. Sen pääasiallinen toimiala on yrityspalvelut. Espoolaisyrittäjä on sen hallituksen puheenjohtaja, Laine ja Uusitalo hallituksen jäseniä.

Kaavio henkilöiden ja yritysten keskinäisistä suhteista liittyen Hattulan Kehitys Oy:n
Kaavio näyttää, kuinka Petri Laine ja Kari Uusitalo kytkeytyvät helsinkiläis- ja espoolaisyrittäjiin. Yhteydet ovat hallituspaikkoja ja omistuksia yhtiöissä. Kuva: Asmo Raimoaho / Yle

EMO:n perustamiskirjan mukaan osakeomistus jakautuu kolmelle yhtiölle. Petri Laineen omistamalla Hybrida-yhtiöllä on osakkeista puolet. Loput jakautuvat espoolaisyrittäjälle ja samalle helsinkiläisyrittäjälle, joka omistaa ateriapalvelujen ulkoistukseen perustetun yrityksen.

EMO-yhtiö vietiin kaupparekisteriin päivä sen jälkeen, kun valtuusto oli hyväksynyt kunnan kehitysyhtiön perustamisen.

Köksä oy

Laine ja Uusitalo valmistelivat toukokuussa 2022 esityksen elinvoimalautakunnalle, että kunta lähtisi edistämään ateriapalvelujen kehittämistä ulkoistetun yhtiön kautta. Käytännössä ateriapalvelut olisi siirretty Hattulan Kehityksen kautta Köksä-nimiselle yhtiölle, jonka Laine itse perusti maaliskuussa 2022 helsinkiläisen yrittäjän kanssa. Sen toimiala on ruoanvalmistus ja elintarvikkeiden myynti. Uusitalo jääväsi itsensä esittelijänä, koska toimii Hattulan kehityksen hallituksen puheenjohtajana.

Helsinkiläisyrittäjä omistaa perustamisasiakirjojen mukaan Köksä oy:n kokonaan. Laine on Köksän hallituksen varajäsen.

Elinvoimalautakunta jätti kuitenkin ulkoistamisen pöydälle ja halusi selvitettäväksi ulkoistamisen syyt, hyödyt, seuraukset ja kustannusvaikutukset. Kunnanhallitus antoi selvitykselle aikaa syyskuun loppuun, mutta sitä ei ole tehty.

”Hän istuu molemmin puolin pöytää”

Hallintotieteen emeritus professori Ari Salminen Vaasan yliopistosta katsoo, että Köksän perustamisella näyttäisi olevan suora yhteys suunnitelmiin ulkoistaa Hattulan kunnan ruokapalvelut. Salminen sanoo, että kehitysyhtiön toimitusjohtajana Laineen olisi syytä miettiä omaa jääviyttään.

– Jos hän ei ole ilmoittanut kunnan johdolle omia kytköksiään ja on valmistelemassa ulkoistamista, jääviys, avoimuus ja hyvä hallintotapa asetetaan kyseenalaisiksi. Yleensä nämä tilanteet näyttävät käytännössä vielä huonommilta kuin paperilla.

Salminen katsoo, että Laineella on kehitysyhtiön toimitusjohtajana ja Köksän hallituksen varajäsenenä tuplarooli. Erityisen tarkkana tulee olla silloin, kun palkkaukseen on käytetty julkista eli kunnan rahaa.

– Hän istuu molemmin puolin pöytää. Hän on rakentamassa ruokapalveluyhtiön toimintamallia ja on mukana ruokapalveluyhtiön hallinnossa. Hänen tulisi vetäytyä pois kaiken tyyppisestä valmistelusta, joka sitä koskee, Salminen sanoo ja toteaa, että varsinainen intressi on helposti siinä yhtiössä, joka on nimenomaan rakennettu tiettyä tehtävää varten.

Toimitusjohtajan muisti palaa pätkittäin

Ylen soittaessa tammikuun lopulla ensimmäisen kerran Petri Laineelle, hän kertoo Köksän olevan vain työnimi, eikä yhtiötä ole olemassa.

– En tiedä, onko sellaista yritystä kuin Köksä olemassa, tähän yhteyteen ei ole vielä perustettu mitään.

Ruudunkaappaus Hattulan Kehitys Oy:n verkkosivuilta tammikuun lopusta ja helmikuun alusta 2023
Köksä oy katosi Hattulan kehityksen verkkosivuilta pian sen jälkeen, kun Yle haastatteli Petri Lainetta asiasta uudemman kerran. Kuva: Asmo Raimoaho / Yle

Kun Lainetta muistuttaa, että hän on Köksä oy:ssä hallituksen varajäsen, muisti alkaa palata.

– Odotas nyt. Joo, totta muuten. Nyt kun nostit mieleen, se voi olla, että se on olemassa, mutta se liittyy ehkä muihin aloitteisiin.

Ei linkkiä Hattulaan

Ylen soittaessa Laineelle uudelleen, hän on valmiimpi kertomaan Köksä oy:stä. Hän kiistää, että Köksälle olisi kaavailtu roolia ateriapalveluiden yksityistämisessä.

– Köksä oy on yksityinen osakeyhtiö, jossa itse toimin hallituksessa. Sillä ei ole mitään asiaa tai linkkiä Hattulaan, eikä Hattulan Kehitykseen. Se on yksityistä liiketoimintaa, eikä se kuulu julkiseen käsittelyyn.

Laine myöntää, että hän on ollut valmistelemassa keskuskeittiön yksityistämistä ja esittänyt siihen soveltuvaa liiketoimintaa, mutta kiistää osakeyhtiön ja kehitysyhtiön yhteyden.

– Köksä tulee lähinnä siitä, että Hattulan Köksä-kehitysajatukset on aika paljon samanlaisia, mitä Köksä oy on yksityisellä puolella itsenäisesti tehnyt.

Laine kiistää, että Köksä oy olisi tulossa nyt tai koskaan Hattulaan. Siksi hän ei näe ristiriitaa ulkoistamisen valmistelussa.

– Tämä kytkös ja jääviyskysymys ei ole todellinen, koska se vaatisi sen, että se tapahtuu. Hattulan Kehitys on esitellyt konseptin valtuutetuille. Se on Hattulan kunnanhallitus ja valtuusto, jotka päättävät siitä, edetäänkö ja miten edetään.

Tietääkö kehitysyhtiön hallitus varmasti sinun Köksä-kytköksistäsi?

– Kyllä he ovat tietoisia, Laine vakuuttaa.

Uusitalo: ”Ei ole puhuttu mistään tällaisesta”

Hattulan kunnan elinvoimajohtaja ja Hattulan Kehitys oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Uusitalo sanoo, ettei ole puhunut Laineen kanssa hänen kytköksistään Köksään. Uusitalo toimii Laineen esimiehenä.

– Ei ole puhuttu mistään tällaisesta mitään. Totta kai täytyy Petrin kanssa keskustella asiasta ja kysyä.

Uusitalo sanoo, että ruokapalveluja varten aikomus on ollut perustaa kokonaan uusi yritys, eikä antaa sitä millekään olemassa olevalle yritykselle. Köksä oy:n esiintymistä kehitysyhtiön verkkosivuilla Uusitalo arvioi lapsukseksi tai peräti virheeksi.

– Onkohan meillä nyt ymmärretty laajemminkin asia väärin. Tietysti tiedustelen, mistä tämmöinen sekaannus on tullut.

Hattulan elinvoimajohtaja Kari Uusitalo
Hattulan Kehitys oy:n toimitusjohtaja on toiminut Hattulan kunnan elinvoimajohtaja Kari Uusitalon alaisuudessa. Uusitalo ja Laine ovat kumpikin mukana yrityspalveluja tarjoavassa EMO-yhtiössä. Kuva: Dani Branthin / Yle

Myöskään Uusitalo ei näe Laineen tekemässä valmistelussa jääviysongelmaa, sillä ruokapalveluiden ulkoistaminen ei ole edennyt päätösvaiheeseen.

Nauttiiko Petri Laine luottamustasi?

– Kyllä nauttii, ei siinä sen suhteen mitään.

Hattulan Kehityksen jatkon kannalta merkittävää on, myöntääkö kunnanhallitus sille lisää pääomarahoitusta. Uusitalo pitää rahoitusta tärkeänä, jos Hattulassa halutaan jatkaa nykyisellä linjalla. Myös Laine myöntää, että lisärahoituksella on kiire. Jos rahaa ei tule, edessä on konkurssi.

Rahat tai konkurssi

Osa Hattulan kunnan luottamushenkilöistä on kertonut Ylelle, että heillä on vakava epäily siitä, että kunnan rahoja yritetään ohjata kehitysyhtiön kautta yhtiöille, joissa Uusitalo ja Laine ovat mukana. He haluavat selvittää tarkemmin kehitysyhtiön käytännön toiminnan ja siihen liittyvät kytkökset.

Eräs luottamushenkilö toteaa Ylelle, että jos Hattulan kunnanhallitus ei saa riittäviä selvityksiä kehitysyhtiön toiminnasta ja jättää valtuuston hyväksymän 100 000 euroa maksamatta, kehitysyhtiön kassasta loppuvat rahat ja se ajautuu konkurssiin. Tätä kaikki eivät pitäisi huonona lopputulemana.

Haastattelun jälkeen Petri Laine jätti irtisanoutumisilmoituksen kehitysyhtiön toimitusjohtajan tehtävästä. Hän katsoo, että mielekäs tekeminen on käytännössä mahdotonta.

– Toimintaympäristönä Hattula on jopa vihamielinen, Laine sanoo irtisanoutumisilmoituksessaan.

Laineen irtisanomisaika päättyy kesäkuun lopussa 2023.

Suosittelemme sinulle