Hyppää sisältöön

Hovioikeus ratkaisee hoivakotikriisin paljastaneen Tarja Parkatin työsyrjintäasian

Hovioikeus pitää käsittelyratkaisussaan kiinni siitä, että käräjäoikeus oli tuominnut yksikönjohtajan siitä, mistä häntä oli syytettykin.

Hoivakoti Ulrika Kristiinankaupungissa.
Kaikki alkoi siitä, kun Parkatti ilmoitti valvoville viranomaisille ongelmista Hoivakoti Ulrikassa Kristiinankaupungissa. Kuva: Tuomo Rintamaa / Yle
Elina Niemistö

Hoivakotien epäkohtia Kristiinankaupungissa paljastaneen karijokelaisen Tarja Parkatin työsyrjintäasian pääkäsittely alkaa tänään Vaasan hovioikeudessa. Hovioikeus on varannut käsittelylle ja todistelulle kaksi päivää.

Kyse on tapauksesta, josta Pohjanmaan käräjäoikeus antoi tuomion viime elokuussa (2022). Käräjäoikeuden mukaan kristiinankaupunkilaisen hoivakodin yksikönjohtaja oli toiminut väärin irtisanoessaan Tarja Parkatin kahden työvuoron jälkeen.

Työsyrjinnästä tuomion saanut yksikönjohtaja valitti hovioikeuteen. Hänen näkemyksensä mukaan hänet tuomittiin käräjäoikeudessa muusta kuin siitä, mistä häntä syytettiin.

Hovioikeus on nyt antanut asiassa käsittelyratkaisun, jonka mukaan väite hylätään. Muutoin työsyrjintäasia ratkaistaan pääkäsittelyssä ja hovioikeus sallii uudet todistajat.

Mistä on kyse?

Käsiteltävä tapaus on alkuvuodelta 2019. Kristiinankaupunkilaisen De Gamlas Hem -hoivakodin yksikönjohtaja oli sopinut Parkatin kanssa viidestä työpäivästä kristiinankaupunkilaisessa, mutta oli irtisanonut sopimuksen jo kahden työvuoron jälkeen.

Käräjäoikeus tuomitsi hänet työsyrjinnästä, mutta yksikönjohtajan näkemyksen mukaan syyttäjän esittämät motiivit jäivät näyttämättä toteen ja siksi tuomio olisi annettu eri asiasta. Lakikielellä puhutaan syytesidonnaisuuden rikkomisesta.

Käräjäoikeuden käsittelyssä Parkatin irtisanomisen syynä pidettiin sitä, että yksikönjohtajaa painostettiin irtisanomaan Parkatti. Painostusta olisi tullut sekä kaupungin virkamieheltä että saman yksikön työntekijöiltä. Tälle käräjäoikeus ei kuitenkaan löytänyt näyttöä. Vastaaja pitää kuitenkin virheellisenä saamaansa tuomiota, sillä hän oli mielestään vastannut oikeudessa vain väitettyyn painostukseen.

Tarkistettu teonkuvaus

Syyttäjä on tarkistanut syytteen teonkuvausta ja todennut, että syy Parkatin työsuhteen päättämiseen oli, että Parkatti oli aikaisemmin tehnyt ilmoituksen ammattiliittoon, Valviraan ja aluehallintovirastoon Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Ulrikan toiminnassa havaitsemistaan epäkohdista.

Syyttäjän kuvauksen mukaan kävi niin, että Kristiinankaupungin edustaja ja ainakin osa De Gamlas Hemin työntekijöistä ilmaisivat huolensa siitä, että Parkatti voi kiinnittää kriittistä huomiota myös De Gamlas Hemin työolosuhteisiin ja hoidon tasoon, jonka vuoksi Parkattia ei saisi palkata. Tämän jälkeen päätös irtisanomisesta olisi tehty.

Vastaaja oli sitä mieltä, ettei syytettä voi jälkikäteen tarkistaa, koska syyteoikeus on vanhentunut. Hovioikeuden päätöksen mukaan syytteen teonkuvausta on kuitenkin voinut tarkistaa.

Lähihoitaja Tarja Parkatti
Karijokelainen lähihoitaja Tarja Parkatti on irtisanottu muutamastakin työpaikasta sen jälkeen, kun hän ilmiantoi työpaikkansa puutteita viranomaisille. Kuva: Päivi Rautanen/Yle

Ammatillisen toiminnan perusteella

Hovioikeus on siis tehnyt asiassa käsittelyratkaisun ja toteaa, että syytteen teonkuvaus on sama ja väite syytesidonnaisuuden rikkomisesta hylätään.

Hovioikeuden mukaan yksikönjohtajalle on käräjäoikeudessa vaadittu rangaistusta työsyrjinnästä ”sen johdosta, että hän olisi palvelutalo De Gamlas Hemin yksikönjohtajana ja työnantajan edustajana työsuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettanut Parkatin epäedulliseen asemaan muihin työntekijöihin nähden purkamalla tai päättämällä Parkatin työsuhteen yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisin toiminnan ja muun näihin rinnastettavan seikan perusteella”.

Hovioikeus ratkaisee, onko vastaaja eli yksikönjohtaja syyllistynyt työsyrjintään, josta hänet on käräjäoikeudessa tuomittu. Paikalle on kutsuttu vastaajan ja Parkatin lisäksi aluehallintoviraston edustaja sekä 13 todistajaa.

Parkatti tunnetaan valtakunnallisesti siitä, miten hän ilmoitti kristiinankaupunkilaisen Esperi Caren hoivakoti Ulrikan puutteista viranomaisille. Ilmiantojen jälkeen Suomessa ryhdyttiin toden teolla tutkimaan hoivakotien ongelmia ja henkilöstöpulaa.

Parkatti hävisi viime syksynä työtuomioistuimessa olleen tapauksen, joka koski hänen työsuhteensa purkua kauhajokelaisessa yrityksessä.

Lue myös: Työtuomioistuin selvittää, irtisanottiinko palkittu hoitaja ja hoivakotikriisin paljastanut Tarja Parkatti laittomasti

Suosittelemme sinulle