Hyppää sisältöön

Kaidin hanke Kemin biojalostamosta on päättynyt – yhtiö ei täydennä ympäristö- ja vesitalouslupaansa

Kaidia pyydettiin tarkistamaan kaikki hakemusasiakirjat ja huomioimaan Vaasan hallinto-oikeuden perustelut luvan kumoamiselle sekä asian vireilletulon jälkeen muuttunut ympäristölainsäädäntö.

Tuulimyllyjä ja öljysatama lumisessa maisemassa.
Kaidin varaamalla tontilla Kemin Ajoksessa ei ehditty juurikaan tehdä rakennustöitä. Kuva tammikuulta 2019. Kuva: Kimmo Hiltula / Yle
Jarno Tiihonen

Kemiin biopolttoainejalostamoa suunnitellut Kaidi on ilmoittanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, että se ei täydennä ympäristö- ja vesitalouslupansa hakemusta. Ilmoitus tarkoittaa, että lupaprosessi on päättynyt.

Aluehallintovirasto myönsi 30.4.2018 yhtiölle ympäristöluvan biopolttoainejalostamon toiminnalle ja tähän toimintaan liittyvälle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastoinnille sekä energian tuotannolle kaasukattilassa.

Aluehallintovirasto myönsi silloin myös vesitalousluvan, joka sisälsi vedenoton Perämerestä ja vedenottoputken rakentamiseen.

Hallinto-oikeus kumosi luvan elokuussa 2022

Vaasan hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen 22.8.2022 ja palautti asian aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi. Sen seurauksena aluehallintovirasto pyysi yhtiötä täydentämään lupahakemusta.

Täydennyspyynnössä aluehallintovirasto totesi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perustelut, joiden mukaan hakemuksessa oli puutteita, jotka koskivat esimerkiksi laitoksen prosessijätevesien laatua, jätevesien käsittelyä sekä merkittävien jätejakeiden ominaisuuksia ja niiden luokittelua.

Ympäristövaikutusten arviointi hankkeesta tehtiin vuosina 2011–2012.

Ympäristölainsäädäntökin on muuttunut

Kaidia pyydettiin tarkistamaan kaikkien hakemusasiakirjojen ajantasaisuus ja päivittämään niitä huomioiden Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä esitetyt perustelut sekä asian vireilletulon jälkeen muuttunut ympäristölainsäädäntö.

Aluehallintovirasto ei tutki hakemusta, koska Kaidi ei aio täydentää hakemusta. Viraston mukaan asian tutkimatta jättäminen ei estä Kaidia myöhemmin laittamasta vireille uutta biopolttoainejalostamon toimintaa koskevaa hakemusta aluehallintovirastossa.

Lue lisää Lapin uutisia. Kuuntele ja katsele sisältöjämme Yle Areenassa.

Suosittelemme sinulle