Hyppää sisältöön

Vasemmistoliiton leikkauslista vain puoli miljardia – tavoitteena miljonäärivero ja 12 euron minimipalkka

Vasemmistoliitto julkisti vaaliohjelmansa. Puolue sitoutuu suuntaamaan ensi vaalikaudella koulutukseen, sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin yhteensä 1,5 miljardia euroa.

Vasemmistoliiton kokous, etualalla Li Andersson.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vakuuttaa, etteivät puolueen uudistukset nostaisi kokonaisveroastetta. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva
Päivi Lakka

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan ensi hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on valtiontalouden tasapainottaminen oikeudenmukaisesti ja kestävästi.

– Meille se tarkoittaa kaikkien mukana pitämistä, erityisesti tässä tilanteessa, jossa ollaan hyvin poikkeuksellisessa elinkustannuskriisissä, Andersson sanoo.

Vaaliohjelmansa tänään tiistaina julkaissut vasemmistoliitto suuntaan eduskuntavaaleihin sloganilla ”reilumpi huominen kaikille, ei harvoille”.

Puolue sopeuttaisi kolme miljardia

Vasemmistoliiton mukaan sopeuttamistarve on ensi vaalikaudella kolme miljardia euroa. Summa on maltillinen, kun sitä vertaa valtiovarainministeriön esittämään malliin, jossa kahden vaalikauden aikana sopeutettaisiin yhteensä yhdeksän miljardia euroa.

Puolueen sopeutustoimien pääpainopiste on tulopuolella sekä työllisyyden ja tuottavuuden parantamisessa. Suurimman osan, 2,5 miljardia, vasemmistoliitto toteuttaisi veropohjaa vahvistamalla.

Ansiotuloverotukseen vasemmistoliitto ei esitä kiristyksiä, mutta tiukentaisi sen sijaan omaisuuksien verotusta.

Puolue esittää muun muassa listaamattomien yritysten omistajien osinkoveroedun sekä suurten pääomatulojen veronkiristyksiä. Vasemmistoliiton esittämä miljonäärivero koskisi yli miljoonan euron omaisuuksia.

Listalta löytyy myös tämän hallituskauden aikana puhuttanut arvonnousuvero. Samoin yhteisöveroa on puolueen mukaan varaa korottaa.

Andersson vakuuttaa, etteivät uudistukset kuitenkaan nostaisi veroastetta.

Hän viittaa valtiovarainministeriön syksyllä julkaisemaan arvioon, jonka mukaan Suomen bruttoveroaste on laskemassa vuoteen 2026 mennessä 1,7 prosenttiyksikköä. Kokonaisveroasteen laskun takana on valmiste-, auto- ja ajoneuvoverotulojen pienentyminen.

Tavoitteena 12 euron minimipalkka

Suoria leikkauksia puolue toteuttaisi puolen miljardin edestä. Leikkauslistalle kuuluvat muun muassa yritystuet ja yksityisen hoidon Kela-korvauksen poisto. Sähköistämistuen uudistus tuottaisi 100 miljoonaa euroa.

Vasemmistoliitto selvittäisi kotitalousvähennyksen muuttamista kotitalouskohtaiseksi, mikä lisäisi puolueen mukaan verotuloja 105 miljoonalla eurolla. Puolue myös poistaisi sijoittajien mahdollisuuden taloyhtiön rahoitusvastikkeen verovähennykseen.

Tämän lisäksi taloutta olisi puolueen mukaan mahdollista tasapainottaa työllisyyden ja tuottavuuden kasvun kautta yhteensä 1,5 miljardilla eurolla.

Vasemmistoliitto on asettanut työllisyystavoitteeksi ensi kaudelle 76 prosentin työllisyyden.

Tavoite saavutettaisiin puolueen mukaan muun muassa lisäämällä panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen, houkuttelemalla työperäistä maahanmuuttoa ja vastaamalla pitkäaikaistyöttömyyteen työttömyystakuulla.

Vasemmistoliitto uudistaisi myös työelämän pelisääntöjä tuomalla työehtosopimusten rinnalle vähintään kahdentoista euron lakisääteisen minimipalkan. Myös vastentahtoiseen osa-aikatyöhön on puolueen mukaan puututtava.

Vakavan taantuman kohdalla ei Anderssonin mukaan olisi kuitenkaan järkevää sopeuttaa merkittävästi.

– Jos kävisi niin ensi kauden aikana, että Suomi ja euroalue vajoaisi vakavaan taantumaan ja lamaan, niin on itsestään selvää, että sopeutustavoitteita on tarkasteltava uudelleen, jotta ei heikennetä talouskasvua.

1,5 miljardia koulutukseen, sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin

Vasemmistoliitto sitoutuu suuntaamaan ensi vaalikaudella koulutukseen, sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin yhteensä 1,5 miljardia euroa. Puoli miljardia kuhunkin.

Vasemmistoliiton kärkitavoitteita eduskuntavaaleissa on Anderssonin mukaan oppimisen tuen kokonaisuudistus, johon se suuntaisi 200 miljoonaa euroa.

Kokonaisuuteen kuuluisi ryhmäkokojen pienentäminen, pienryhmäopetuksen edistäminen ja erityisopettajamitoitus.

Puolue ajaa myös päihdepolitiikan uudistamista ja päihteiden käytön rangaistavuudesta luopumista. Tämän lisäksi esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollon voitontavoittelu on puolueen mukaan kiellettävä.

Köyhyyttä puolue vähentäisi esimerkiksi yhdistämällä perusturvaetuudet, korottamalla omaishoidon palkkiota ja sitomalla lapsilisä kansaneläkeindeksiin.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 1. helmikuuta kello 23:een saakka.

Juttua muokattu kello 12:37 täydentämällä vasemmistoliiton leikkauslistaa.

Suosittelemme sinulle