Hyppää sisältöön

Uusmaalainen pienentää hiilijalanjälkeään syömällä kasviksia ja kasvattaa sitä lentämällä – suurimmat päästöt Kainuussa

Uusimaa kuluttaa viidenneksi vähiten Suomen yhdeksästätoista maakunnasta. Tuore mittaus käsittelee kuntien ja maakuntien kulutusperäisiä kasvihuonepäästöjä.

ITA Airwaysin kone Roomassa lentokentällä.
Kuva: Riccardo De Luca / AOP
Kaarlo Kulmanen

Uusimaa kuluttaa viidenneksi vähiten Suomen yhdeksästätoista maakunnasta, selviää Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta mittauksesta. Mittaus koskee kuntien ja maakuntien kulutusperäisiä kasvihuonepäästöjä.

Vertailussa Keski-Suomessa päästöt olivat pienimmät, Kainuussa suurimmat.

Mistä kaupunkilaisten päästöt muodostuvat?

Kaupunkimaisissa kunnissa eniten päästöjä tuotti asuminen, joka oli 26,6 prosenttia vuotuisesta kulutuksesta, kun taas taajaan asutuilla ja maaseutumaisilla kunnilla eniten päästöjä muodostui ruoasta.

Kaupunkimaisissa kunnissa ruoan kulutus painottuu kasviperäisiin tuotteisiin maaseutumaisia ja taajaan asuttuja kuntia enemmän. Sen takia ruoan kulutuksen päästöt ovat pienimmät kaupunkimaisissa kunnissa.

Kaupungeissa ravintolapalveluita käytetään enemmän kuin harvemmin asutuilla seuduilla, mikä tasoittaa aluetyyppien välistä eroa ruoan kulutuksen päästöissä.

Hiilidioksidiekvivalentti eli CO2e on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Jos esimerkiksi päästöt mudostuvat metaanista, ne muutetaan mittauksessa hiilidioksipäästöiksi niitä vastaavan määrän mukaisesti.

Uudenmaan yhteenlasketut kokonaispäästöt olivat 16677 kilotonnia CO2e ja asukaskohtaiset päästöt olivat 10,3 tonnia CO2e.

Suomen kuntien yhteenlasketut kulutuksesta aiheutuneet päästöt ovat noin 57,4 megatonnia CO2e.

Koko Suomen päästöistä 83 prosenttia aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta, 11 prosenttia kuntien hankinnoista ja loput 6 prosenttia investoinneista, kuten rakentamisesta.

Tutkimuksessa päästöjä tarkastellaan asukaskohtaisesti, sillä muutoin esimerkiksi maatalouden aiheuttamat päätöt loisivat piikkejä tiettyihin kuntiin.

Muualla kuin kaupungeissa päästöjä muodostuu autoilusta ja ruoasta

Pohjoisilla alueilla asumisen päästöt ovat keskimääräistä korkeammalla tasolla osittain ilmasto-olosuhteiden takia.

Henkilöautoista aiheutuvat päästöt korostuvat etenkin maaseutumaisissa kunnissa kaupunkimaisiin kuntiin verrattuna.

Toisaalta kuljetuspalveluista aiheutuvat päästöt, mukaan lukien lentomatkustaminen, ovat keskimäärin korkeammat kaupunkimaisissa kunnissa.

Tavaroiden ja palveluiden kulutuksen päästöt ovat kaikissa aluetyypeissä hyvin samankaltaiset.

Kuntien kulutuksen päästöt sisältävät myös tuontihyödykkeiden kulutuksen päästöt. Tuloksissa siis näyy kulutuksemme, joka muodostuu ulkomailla tapahtuvasta tuotannosta.

– Tämän takia suomalaiset eivät voi siirtää vastuuta ilmastotyöstä muille valtioille. Noin puolet Suomen kotitalouksien kulutuksen ilmastopäästöistä kohdentuu ulkomaille, minkä vuoksi ilmastotyön tulisi tähdätä päästöjen vähentämiseen globaalilla tasolla, sanoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Santtu Karhinen Syken tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Uudenmaan suurimmista kaupungeista isoimmat asukaskohtaiset päästöt olivat Helsingissä, jossa ne olivat 8,9 ktCO2e, toisena tuli Espoo, jossa luku oli 8,5 ktCO2e ja pienimmät tulivat Vantaalla, jossa se oli 8,4 ktCO2e asukasta kohden.

Voit keskustella aiheesta 1.2. kello 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle