Hyppää sisältöön

EU huolestui Yhdysvaltojen vihreän teknologian valtiontuista – näin jättimäiseen tukipakettiin aiotaan vastata

EU-komissio on linjannut kantojaan unionin teollisuuspolitiikkaan ja valtiontukiin liittyen. Tavoitteena on vastata Yhdysvaltain kiisteltyyn IRA-tukipakettiin.

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli komission suunnitelmat Brysselissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.
Rikhard Husu

BRYSSEL EU-komissio on esitellyt vihreän siirtymän vauhdittamiseen tähtäävän teollisuusohjelman. Tavoitteena on päästöttömän teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen ja vihreiden investointien vauhdittaminen.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen listasi neljä keinoa, joilla hiilineutraalia tuotantoa halutaan tukea Euroopassa: sääntelyn yksinkertaistaminen, rahoituksen varmistaminen, osaamisen parantaminen ja joustavien toimitusketjujen luominen.

Komissio aikoo muun muassa sallia poikkeuksia EU:n valtiontukiin siltä osin kuin niillä edistetään EU:n vihreitä tavoitteita.

Von der Leyenin mukaan valtiontukiin voi myöntää poikkeuksia akkujen, aurinkopaneelien, tuuliturbiinien, lämpöpumppujen elektrolysaattorien sekä hiilen talteenottoon tarkoitetun teknologian valmistukseen.

Jäsenmaat voisivat myös päättää vapaammin valtiontukien myöntämisestä ilman että komissiota tarvitsee notifioida asiasta. Valtiontukiin liittyvät poikkeukset olisivat voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Vastaus Yhdysvaltojen valtiontuille

Esitykset ovat vastaus Yhdysvaltojen IRA-ilmastolakipaketille, jonka on määrä kanavoida 360 miljardia dollaria vihreille aloille vuoteen 2032 mennessä.

EU:n suhtautuminen IRA-pakettiin on jakautunut: samalla kun Euroopassa iloitaan siitä, että Yhdysvallat on jälleen sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun, sen vaikutukset eurooppalaisille yrityksille herättävät huolta.

IRA-paketti on nähty keinona houkutella eurooppalaisia vihreän teknologian yrityksiä siirtämään tuotantoaan Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltojen toimet ovat lisänneet jäsenmaiden painetta tukea omia yrityksiään suorilla valtiontuilla.

– Tavoitteenamme on tasapuolisten toimintaedellytysten luominen globaalilla tasolla ja sisämarkkinoillamme, von der Leyen sanoi.

Uutta rahastoa valmistellaan

Komissio ehdottaa myös olemassa olevien EU-rahastojen varojen vapauttamista vihreän teollisuusohjelman mukaisiin tavoitteisiin.

EU:ssa valmistellaan myös uutta suvereniteettirahastoa, joka nähdään pidemmän aikavälin ratkaisuna strategisten investointien, tutkimuksen ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Ursula von der Leyen ei ottanut kantaa siihen, minkä kokoinen uusi rahasto voisi olla tai miten sitä rahoitettaisiin. Asiaan palataan maaliskuussa, kun EU:n monivuotisen budjettikehyksen toteutumista tarkastellaan.

Suomi suhtautuu kriittisesti uusien rahoitusvälineiden perustamiseen. Brysselin lähteiden mukaan on todennäköistä, että uusi rahasto perustetaan.

Suosittelemme sinulle