Hyppää sisältöön

Kolme valitusta kaivosyhtiö Keliberin ympäristöluvasta – myös yhtiön entinen toimitusjohtaja hakee muutosta

Aluehallintovirasto on joulukuussa myöntänyt Kokkolan, Kaustisen ja Kruunupyyn alueilla toimintaansa aloittavalle kaivosyhtiölle ympäristöluvat Rapasaaren kaivosalueelle ja Päivänevan rikastamolle.

Dumpperi ajaa maa-ainesta Keliberin kaivosalueella.
Kaivosyhtiö Keliber valmistelee litiumkaivoksen avaamista. Arkistokuva. Kuva: Juha Kemppainen / Yle
Heini Holopainen

Keskipohjalaisen kaivosyhtiö Keliberin Rapasaaren kaivosalueen ja Päivänevan rikastamon ympäristöluvasta on jätetty kolme valitusta.

Luvasta on valittanut yhtiöstä 2019 operatiivisen johtajan paikalta eläköitynyt Olle Sirén. Hän on yksi yhtiön perustajista ja toiminut pitkään myös toimitusjohtajana.

Sirén on huolissaan muun muassa siitä, että ympäristölupakäsittelyssä ei ole mainittu ollenkaan alkuaine berylliumia. Hänen mukaansa tätä terveyshaittoja aiheuttavaa mineraalia esiintyy louhittavassa litiumin raaka-aineessa ja se voi aiheuttaa terveyshaittoja työntekijöille.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry. ja Vesiluonnon puolesta ry. haluavat ympäristöluvan kumottavaksi ja toissijaisesti määräaikaiseksi.

Yhdistykset ovat huolissaan muun muassa haitallisten jätteiden käsittelystä sekä vesi- ja pölypäästöistä. Ne vaativat myös esitettyä parempaa pinta- ja pohjavesien tarkkailua.

Ympäristöyhdistysten mukaan yhtiön tulee maksaa vaarallisille jätteille euromääräisiä lisävakuuksia. Ne eivät antaisi ympäristöluvalle toimeenpano-oikeutta, ennen kuin jäte- ja sulkemisselvitykset on ratkaistu.

Yhtiö itse hakee muutoksia tai täsmennyksiä kuuteen lupamääräykseen. Se pitää esimerkiksi vesiin joutuvalle sulfaatille annettuja raja-arvoja sekä läjitettävän sivukiven arseenipitoisuuden raja-arvoja liian tiukkoina.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on joulukuussa myöntänyt ympäristöluvat Rapasaaren kaivosalueelle ja Päivänevan rikastamolle.

Ympäristölupa koskee malmin louhintaa, murskausta, rikastusta, kaivannaisjätteiden käsittelyä ja läjitystä.

Päätös koskee myös käsitellyn jäteveden johtamista Kaustisen Köyhäjokeen.

Yhtiöllä on lupa aloittaa rikastamotoiminta muutoksenhausta huolimatta.

Kokkolan ja Kaustisen rajalla Rapasaaressa on Keliberin suurin litiumesiintymä. Maaliskuussa 2022 Rapasaareen myönnettiin myös kaivoslupa.

Yhtiö kertoo työllistävänsä rakentamisvaiheessa enimmillään 500 henkeä ja toiminnan aikana aliurakoitsijat mukaan lukien noin 300 henkeä. Kaivostoiminta on tarkoitus aloittaa 2024.

Eteläafrikkalainen kaivosjätti Sibanye-Stillwater omistaa Keliberistä 85 prosenttia, valtion omistaman Suomen Malminjalostuksen omistuksessa on 14 prosenttia yhtiön osakekannasta.

Suosittelemme sinulle