Hyppää sisältöön

Musta mönjä Päijänteen jäällä ihmetytti kalastajia Jämsässä – tutkimukset paljastivat poikkeavia pitoisuuksia lyijyä, fosforia ja polttoöljyä

Jämsässä on joulu-tammikuun äimistelty Päijänteen jäälle ilmestynyttä moskaa. Nyt sen koostumukseen on saatu selvyyttä, mutta mönjän lähde on epäselvä.

Harrastekalastajat Hannu Kukkonen ja Kari Vainiomäki ovat tänä talvena löytäneet outoa ainesta Päijänteen jäältä Kaipolan edustalla.
Riina Mäentausta,
Outi Parikka,
Timo Ikonen

Yleisöhavainnoista liikkeelle lähtenyt selvitys paljastaa, että Jämsässä Päijänteen Tiirinselän jäältä otetuista näytteistä on löytynyt poikkeavia pitoisuuksia raskasmetalleja.

Hannu Kukkonen ja Kari Vainiomäki törmäsivät tammikuussa verkkoja kokiessaan yllättävään näkyyn. Jäällä oli pitkiä vanoja tummaa ainesta ja avantojen ympärillä harmaata vaahtoa. Kummatkit miehet ovat kalastaneet Tiirinselällä kymmeniä vuosia, mutta eivät olleet nähneet vastaavaa.

– Avannolla oli sellaista limavaahtoa, joka ei ole normaalia, Hannu Kukkonen kuvailee.

Likaista vaahtoa avannon reunalla, taustalla kalastajia jäällä.
Kummallinen aines kuten limainen vaahto tuli esiin, kun sää lämpeni tammikuun puolivälissä ja jään päälle tuli vettä. Kuva: Outi Parikka / Yle

Tammikuun puolivälissä sää lauhtui niin, että Päijänteen jäälle tuli vettä ja sinne kertynyt aines paljastui. Jään päällä näytti lainehtivan pitkiä tummia juovia. Kalamiehet keräsivät ainesta lasipurkkiin pieneltä alalta ja veivät sen Jämsän ympäristötoimelle. Myös Olkkolanlahdella Kaipolan asukkaat olivat huomanneet saman ja ottaneet talteen mönjää.

Ympäristötoimi lähti kalastajien näytepurkin nähtyään ottamaan itse näytteitä. Tuolloin sää oli jo kylmentynyt eikä jäällä ollut enää vettä vaan uutta lunta. Niinpä he ottivat näytteet avannosta ja sen ympärille kerääntyneestä sohjosta. Näytteet lähtivät Lahteen laboratorioon tutkittaviksi.

näytepurkki
Verkkokalastajat keräsivät jäältä löytynyttä mönjää lasipurkkiin, jonka toimittivat Jämsän ympäristötoimeen. Myös Olkkolanlahdelta Kaipolan asukkaat keräsivät samoihin aikoihin näytteitä. Kuva: Outi Parikka / Yle

Tutkimuksissa selvisi, että näytteissä on pitoisuuksia aineksista, joita ei normaalissa järvivedessä ole. Niistä löytyi poikkeavia pitoisuuksia muun muassa fosforia, lyijyä ja polttoöljyyn viittaavia jäämiä.

Jämsän ympäristöpäälliikkö Piia Kosken mukaan luonnonvesissä ei ole koskaan polttoöljyä, joten sen on täytynyt tulla jäälle muualta.

Löydöt tulleet ehkä ilmapäästöjen kautta

– Näytteissä oli sellaisia pitoisuuksia erilaisia aineita, mitä ei yleensä luonnonvesissä tavata, eli fosforipitoisuus oli kohonnut, samoin lyijyn arvo. Lisäksi näytteissä oli öljyhiilivetyjä, jotka viittaavat raskaaseen polttoöljyyn, Koski kertoo.

Kaksi harrastekalastajaa kokemassa verkkoja jäällä.
Hannu Kukkonen ja Kari Vainiomäki ovat kalastaneen Kaipolan tehtaan edustalla sijaitsevalla Tiirinselällä kymmeniä vuosia. Paikalta saa hyvin kuhaa ja haukea. Kuva: Outi Parikka / Yle

Piia Kosken mukaan on todennäköistä, että vieraan aineet ovat päätyneet Päijänteen jäälle ilmapäästöjen kautta.

– Oma arvioni tällä hetkellä on, että saastuminen on paikallinen ja ohimenevä. Suuremmassa mittakaavassa ei ole suurta huolta Päijänteen vedenlaadusta, Koski arvioi.

Näytteet kerättiin Kähärinniemen edustalta, jonka vastarannalla sijaitsee uusi kiertotalousyritys Kaipola Recycling Oy. Muuta yritystoimintaa näytteenottopaikan lähistöllä ei juurikaan ole.

ELY on varovainen johtopäätöksissä

Jämsä lähetti tulokset Keski-Suomen ELY-keskukselle, joka valvoo vesistöpäästöjä. Keski-Suomen ELY-keskus ympäristöyksikön johto kommentoi löydöksiä hyvin varautuneesti Ylelle.

– Koska ELY-keskuksella ei ole tarkempaa tietoa siitä, miten näytteet on otettu, on ELY-keskuksen hyvin vaikea tehdä johtopäätöksiä analyysin perusteella, ELY:n Ympäristöyksikön päällikkö Sohvi Hälikkä toteaa.

Hälikän mukaan analyysin perusteella voidaan lähinnä todeta, että tulokset poikkeavat normaalista luonnonvesistä saatavista tuloksista, erityisesti jään päältä otetun näytteen osalta.

– ELY-keskus ei kuitenkaan näiden tulosten perusteella pysty ottamaan kantaa, mistä aines voi olla peräisin, eikä näin ollen myöskään siihen, voiko aines olla peräisin Kaipola Recycling Oy:n toiminnasta.

Kaipola Recycling Oy ei ole tietoinen näytteistä

Kaipola Recyclingin toimitusjohtaja Timo Kutinlahti ei ole tietoinen vesistönäytteenotosta.

– Kuulen tästä ensimmäistä kertaa, Kutinlahti sanoo.

Fosforin, lyijyn ja polttoöljyn alkuperää ei lähdetä arvailemaan.

– Polttoöljyjäämätkin voivat olla peräisin mistä vaan. On vaikeaa ottaa kantaa. Meillekin voisi aineistot toimittaa.

Kaipola Recyclingin polttoaineista vastaavan diplomi-insinööri Lassi Hietasen mukaan vesistä löytyvien aineiden yhteys yritykseen tuntuu käsittämättömältä, koska ilmateitse hiukkasina aineita ei juurikaan tule ja putkiyhteyttä laitoksen ja Päijänteen välillä ei ole.

– Jos tarkastellaan sadevesiä, joita huuhtoutuu 67 hehtaarin maa-alueelta, niin sieltäkin esimerkiksi lyijyn tuleminen on käytännössä mahdotonta.

– Täysin poissuljettu lyijypäästöt meiltä, tulevat taatusti jostain muualta, Hietanen sanoo.

Nokea jäällä ruovikossa.
Kaislikossa järviruokon varsiin oli takertunut myös mustaa mönjää Tiirinselän rannalla. Kuva: Outi Parikka / Yle

Jämsän kaupunki pysyy valppaana

– Seuraamme tilannetta. Esimerkiksi meitä kiinnostaa, paljastuuko kevään mittaan ja jäiden lähdettyä sellaista, mikä vaatii lisätoimenpiteitä, Koski kertoo.

Piia Koski haluaa korostaa, että löydetyistä raskasmetallipitoisuuksista huolimatta kyse ei kuitenkaan ole suuresta vesistön saastumisesta.

– Sen osalta voi olla rauhallisin mielin.

Kosken mukaan Jämsän kaupunki jatkaa asian selvittämistä.

Korjaus 8.2.2023 klo 9:27: täsmennetty, että näytteistä on löytynyt polttoöljyyn viittaavia jäämiä. Poistettu PAH-lyhenne sanan ”öljyhiilivetyjä” edestä Piia Kosken sitaatista.

Suosittelemme sinulle