Hyppää sisältöön

Koronavirus ei poistu vielä yleisvaarallisten tautien listalta – oikeuskansleri huomautti ministeriötä

Kantelijat pyysivät selvittämään, onko sosiaali- ja terveysministeriö toiminut lainmukaisesti pitäessään koronavirustautia edelleen yleisvaarallisena tartuntatautina.

Poliiseja Uudenmaan rajalla.
Koronaviruksen leviämistä yritetiin pandemian alussa hidastaa muun muassa Uudenmaan eristämisellä muusta Suomesta. Poliiseja Uudenmaan rajalla huhtikuussa 2020. Kuva: Petteri Juuti / Yle
Marica Paukkeri

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pitää perusteltuna valtioneuvoston oikeuskanslerin esittämää kritiikiä koronaviruksen vaarallisuuden tarkastelusta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin ratkaisun mukaan ministeriön tulisi viipymättä ryhtyä toimiin tartuntautiasetuksen muuttamiseksi, jos koronaviruksen luokittelemiselle yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi ei olisi enää perusteita.

Oikeuskansleri ei kuitenkaan ota kantaa siihen, onko tauti yleisvaarallinen vai ei.

Ministeriön tulee huolehtia siitä, että tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen luettelo yleisvaarallisista ja valvottavista tartuntataudeista on jatkuvasti ajan tasalla, ratkaisussa todetaan.

Ratkaisu oli vastaus kahteen kanteluun. Kantelijoiden mielestä koronaviruksen luokittelemiselle yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi ei enää ole perusteita.

STM:n Turvallisuus ja terveys -osaston päällikkö Taneli Puumalaisen mukaan koronavirustaudin poistaminen listalta ei kuitenkaan ole vielä ajankohtaista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on todennut viime vuonna antamissaan lausunnoissa, että koronavirustaudin luokittelua pitäisi arvioida uudelleen.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Tartuntatautien neuvottelukunta katsoi syyskuun kokouksessaan, että koronavirustauti ei enää täytä kaikkia yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerejä.

Kun tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi, sen perusteella voidaan rajoittaa perusoikeuksia, esimerkiksi asettaa ihmisiä karanteeniin.

Oikeuskansleri ei ota kantaa taudin lääketieteelliseen arviointiin

Tartuntatauti määritellään yleisvaaralliseksi silloin, jos taudin tarttuvuus on suuri, tauti on vaarallinen ja sen leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneisiin tai siihen altistuneisiin kohdistuvilla toimilla.

– Arvioinnin tulisi perustua mahdollisimman ajantasaisiin, riittävän monipuolisiin ja luotettaviin sekä avoimesti dokumentoituihin lääketieteelliseen ja epidemiologiseen tietoon perustuviin lähteisiin, ratkaisussa todetaan.

Oikeuskanslerin mukaan ministeriön pitää myös huolehtia asiantuntijatahojen ja keskeisten sidosryhmien kuulemisesta ja osallistumisesta säädösvalmisteluun.

– On selvää, että nyt esillä olevassa tapauksessa tartuntatautien lääketieteellis-epidemiologinen arviointi ei kuulu oikeuskanslerin tehtäviin, ratkaisussa painotetaan.

Oikeuskanslerin ratkaisun mukaan yleisvaarallisten tartuntatautien osalta on kuitenkin tärkeää seurata säännöllisesti, että kaikki laissa asetetut kriteerit täyttyvät.

STM:n Puumalainen allekirjoittaa sen, että Suomen tartuntatautien luokittelujärjestelmässä ja kriteerien täyttymisen säännöllisessä seurannassa on petrattavaa.

– Olemme tästä täysin samaa mieltä. Asia täytyy huomioida tartuntatautilain kokonaisuudistuksessa, hän toteaa.

Taneli Puumalainen.
Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallisuus ja terveys -osaston päällikkö Taneli Puumalainen näkee, että koronavirustaudin pitäminen yleisvaarallisten tartuntatautien listalla on potilaiden etu. – Yleisvaarallisuuden myötä sairauden tutkimukset ja hoito ovat maksuttomia, Puumalainen sanoo. Kuva: Matti Myller / Yle

STM: Määritelmä pätee edelleen

Sosiaali- ja terveysministeriö STM katsoo oikeuskanslerille antamassaan vastauksessa, että koronavirustauti täyttää edelleen tartuntatautilakiin kirjatun yleisvaarallisen tartuntataudin määritelmän.

Koronavirustaudin poistaminen yleisvaarallisten tartuntatautien listalta ei ole vielä ajankohtaista, Puumalainen toteaa. Hän toteaa, että koronan luokitusta muutetaan, kun tilanne sen sallii.

Puumalaisen mukaan kyse on varautumisesta. Hän painottaa, että mahdollisuus toimenpiteisiin ei tarkoita niihin ryhtymistä.

– Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan tartuntatautiviranomainen ovat suosittaneet, että vielä talven ajan oltaisiin erityisen valppaita ja pidettäisiin lainsäädäntö sellaisena, että toimenpiteet ovat mahdollisia, Puumalainen huomauttaa.

Kuvassa on kaupungin epidemiologin syyskuussa 2020 myöntämä määräys pysyä 14 vuorokauden karanteenissa mahdollisen altistuksen vuoksi.
Jos koronavirustautia ei enää luokiteltaisi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, oikeus tehdä yksilöä koskevia rajoituspäätöksiä poistuisi – tiettyjä ammattiryhmiä lukuun ottamatta. Kuvassa syyskuussa 2020 annettu määräys pysyä 14 vuorokauden karanteenissa mahdollisen altistuksen vuoksi. Kuva: Silja Viitala / Yle

Jos koronavirustaudin luokittelua kevennettäisiin ja se siirrettäisiin valvottavien tartuntatautien luokkaan, sillä olisi useita vaikutuksia: Samalla kun mahdollisuus esimerkiksi epidemian tilannekuvan seuraamiseen ja lääkehoidon maksuttomuuteen säilyisivät, oikeus yksilöitä ja laajemmin väestöä koskeviin rajoituspäätöksiin supistuisi.

Muutoksen myötä koronavirustautiin liittyvistä tutkimuksista ja hoidosta voitaisiin periä maksu.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 9. helmikuuta kello 23.00:een saakka.

Radio Suomen Päivä
Korona on tullut meille kaikille tutuksi kolmen vuoden aikana. Varsinaisen taudin lisäksi osaa sen sairastaneista ovat jääneet piinaamaan erilaiset jälkioireet. Millaisia oireita korona saattaa jättää ja miten niitä hoidetaan? Radio Suomen päivän haastattelussa koronavirusinfektioiden pitkäaikaisoireiden poliklinikan ylilääkäri Helena Liira Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS:sta. Studiossa Linda Vettanen ja Marko Miettinen.

Suosittelemme