Hyppää sisältöön

Sote-uudistus teki Meri-Lapin isosta terveyspalvelujen ulkoistuksesta laittoman – Mehiläisen turvana on omaisuudensuoja

Lapin hyvinvointialue tilasi selvityksen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n sopimuksen muutostarpeista sekä mitättömyyden tai irtisanomisen edellytyksistä.

Nainen menossa Mehiläinen Länsi-Pohjan keskussairaalaan marraskuussa 2021
Meri-Lapissa tehty iso terveyspalvelujen ulkoistus ei ole sote-uudistuksen voimaanpanolain mukainen. Kuva: Antti Ullakko / Yle
Jarno Tiihonen

Lapin hyvinvointialueen tilaama selvitys Meri-Lapin isosta terveyspalvelujen ulkoistuksesta valmistunut.

Vajaat viisi vuotta sitten alueella ulkoistettiin kuntien palveluja ja osa erikoissairaanhoidosta. Ulkoistussopimus ei ole nykyisen sote-lain mukainen.

Selvityksen mukaan ensisijaisesti on neuvoteltava sopimuksen muutoksista Mehiläisen kanssa.

– Perustuslakivaliokunta totesi, että tässä puututaan omaisuudensuojaan. Tästä seuraa, että suhteellisuusperiaatteen mukaisesti puuttumisen on oltava mahdollisimman lievää, perustelee selvitystä tehnyt sopimusoikeuden professori Juha Karhu.

Lapin hyvinvointialueen antaman tehtävän aiheena oli Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n sopimuksen muutostarpeita sekä mitättömyyden tai irtisanomisen edellytyksiä koskeva selvitys.

Neuvotteluissa on huomioitava päivystyksen erillisrahoitus

Palveluiden säilymisen kannalta on tärkeää, että selvityksen mukaan neuvotteluissa on huomioitava Meri-Lapin ympärivuorokautiselle päivystykselle myönnetty erillisrahoitus.

Selvityksessä kiinnitetään huomiota myös siihen, että palveluiden riittävän volyymin kannalta on välttämätöntä, että Lapin kaksi keskussairaalaa sopivat keskinäisestä työnjaosta.

Ehkä tarvitaan uusi kilpailutus

On siis mahdollista, että Mehiläisen kanssa tehdään uusi, nykyistä suppeampi sopimus. Tosin palvelut on hankintalain perusteella ehkä kilpailutettava uudestaan.

– Hankintalaki voi tulla vastaan, jos sopimusmuutos muuttaa hintaa, Karhu sanoo.

Mehiläisen liiketoimintajohtaja Lasse Männistö korostaa, että muutoksia voidaan tehdä ilman uutta kilpailutusta.

– Sote-uudistus on sellainen olosuhdemuutos, jonka johdosta sopimusta voidaan hankintalain mukaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä, Männistö kommentoi.

Mehiläisen mukaan ongelma on lähinnä päivystys

Mehiläisen mukaan palvelusopimuksen ainoa tärkeä ja keskeinen ongelma on päivystys.

– Äkkiä siis voisi sanoa, että päivystys voitaisiin siirtää sopimuksesta meidän vastuulta hyvinvointialueen vastuulle ja sopimushintaa alentaa vastaavasti, eikä tämän jälkeen ongelmia – ainakaan selkeitä lainsäädännön esteitä – olisi, Männistö sanoo.

Lain mukaan hyvinvointialueen on tosiasiallisesti vastattava palvelujen järjestämisvastuuseen kuuluvasta päätösvallasta.

Lisäksi ostopalvelusopimus voidaan mitätöidä, jos sen taloudellinen arvo muodostaa merkittävän osuuden hyvinvointialueen käyttömenoista.

– Meidän osuutemme on alle 10 prosenttia Lapin hyvinvointialueen vuosibudjetista tai palveluntuotannon volyymistä, joten tältä osin emme ole siis mitenkään suuri osa Lapin hyvinvointialueesta tai sen palveluista, Männistö sanoo.

Juha Karhun mukaan palvelun arvoa ei välttämättä lasketa Männistön esittämällä tavalla.

Mehiläisen mukaan palvelusopimuksen vuosiarvo, eli Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluntuotannon arvo, on 61 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin kuutta prosenttia Lapin hyvinvointialueen kuluista.

Sopimus on tehty 15 vuodeksi, josta kertyy yhteensä lähes miljardi euroa.

Voidaan päätyä myös julkiseen tuotantoon

Jos Mehiläisen kanssa ei saada sovittua muutoksista, voidaan sopimus irtisanoa.

Sen jälkeen palvelut voidaan tuottaa joko julkisesti tai kilpailuttaa. Kilpailutus olisi mahdollista myös pilkkoa pienempiin osiin.

Selvityksen toinen tekijä, terveystieteiden tohtori Hannu Leskinen pitää oleellisena tietona selvityksessä tehtyä vertailua, jonka mukaan Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirin kustannusten kehityksessä ei ole ollut suurta eroa.

Hän korostaa myös sitä, että palvelut on tuotettava yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella.

– Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on merkitystä sillä, mitä käytetyllä resurssilla on saatu aikaiseksi, Leskinen sanoo.

Hyvinvointialueen on tehtävä päätös ulkoistussopimuksen jatkosta lokakuun loppuun mennessä. Sopimuksen muutokselle, irtisanomiselle tai mitätöinnille on annettu siirtymäaikaa vuoden 2025 loppuun asti.

Lapin aluehallitus käsittelee Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n sopimusta 22. helmikuuta.

Meri-Lapissa ulkoistettiin kuntien palveluja ja osa alueen erikoissairaanhoidosta kuntien ja Mehiläisen omistamalle Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle. Päätös tehtiin palvelujen säilymisen turvaamiseksi.

Tällä hetkellä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on Mehiläisen täysin omistama tytäryhtiö.

Edit. klo 14:04 juttuun on lisätty Juha Karhun kommentti kuunneltavaksi.

Aiheesta aiemmin:

Lapin hyvinvointialue selvittää Meri-Lapin sote-ulkoistuksen mitätöimisen tai irtisanomisen edellytyksiä

Suosittelemme sinulle