Hyppää sisältöön

Työntekijät yrittivät hillitä vaarallista reaktiota, toinen kuoli – Tukes havaitsi vakavia puutteita jätteiden kierrätyslaitoksella Järvenpäässä

Onnettomuus sattui Järvenpäässä syksyllä 2022. Vaarallisesta reaktiosta syntyneen myrkyllisen kaasun leviäminen aiheutti työntekijän menehtymisen.

Pelastusviranomaiset paikalla Järvenpäässä 19. syyskuuta 2022, jossa kemikaalivuoto aiheutti vaaratilanteen.
Tiina Karppi

Järvenpäässä 19. syyskuuta jätteiden käsittely- ja kierrätyslaitoksella tapahtunut kemikaalionnettomuus aiheutui vaarallisesta reaktiosta, tiedottaa (siirryt toiseen palveluun) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Tukesin tutkinnassa todettiin vakavia puutteita käsittelylaitteiston riskien arvioinnissa ja niihin varautumisessa.

Onnettomuuteen johtanut tapahtumaketju käynnistyi, kun reaktorisäiliöön kiinnittynyttä sakkaa yritettiin poistaa fluorivety- ja typpihappoa sisältäneellä sekahappojätteellä. Sakan ja sekahappojätteen välisessä reaktiossa syntyi myrkyllisiä kaasuja, jotka levisivät prosessihalliin.

Myrkyllisen kaasun leviäminen aiheutti työntekijän menehtymisen.

Kaasuvuodon pysäyttäminen oli työntekijöille liian vaarallista

Laitoksen tuotantoprosessissa käsiteltävät nestemäiset metallisuolaliuokset ja neutraloitavat happo-ja emäsjätteet olivat toistuvasti aiheuttaneet vaikealiukoisen sakan kertymistä reaktorisäiliöihin.

Vakiintunutta toimintatapaa sakan poistamiseen ei ollut käytössä, eikä tätä työtä ollut ohjeistettu.

Työntekijät ryhtyivät ennalta suunnittelemattomasti poistamaan sakkaa samassa prosessissa käsiteltävällä sekahappojätteellä, josta aiheutui vaarallinen reaktio. Kaasuille altistui kaksi työntekijää, joista toinen menehtyi. Kaasulle altistuminen tapahtui työntekijöiden yrittäessä pysäyttää vaarallista reaktiota.

Tutkintaryhmän mukaan onnettomuuden syntyyn vaikutti monta eri seikkaa, muun muassa riittämätön ymmärrys sekahappojätteen vaaroista ja puutteellinen käsittelyprosessin riskin arviointi.

Prosessissa ei ollut mittauksia, hälytyksiä tai muunlaisia automaattisia suojaustoimintoja, jotka olisivat hälyttäneet vaarasta tai pienentäneet inhimillisten virheiden riskejä.

Ryhmä toteaa, että tilanteessa syntyneen laajan kaasuvuodon pysäyttäminen ennakkoon määritellyillä ja harjoitelluilla toimintamalleilla oli liian vaarallista työntekijöille.

Tukes edellyttää jatkossa tarkempia selvityksiä

Tukesin mukaan oleellisinta vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi on, että jätekemikaalien vaaraominaisuudet tunnetaan mahdollisimman tarkasti.

Tämän lisäksi jätteiden tuottajien ja käsittelijöiden on varmistettava, että kaikilla osapuolilla on yhteneväinen käsitys kemikaalien vaaroista ja ominaisuuksista. Jätteiden tuottajien on varmistettava, että jätelaitoksella on lupa tiettyjen jätteiden käsittelyyn.

Tutkinnan tulosten perusteella Tukes tulee edellyttämään jätteen kierrätys- ja käsittelylaitokselta tarkempia selvityksiä ja korjaavia toimia jätteiden käsittelyn ja varastoinnin parantamiseksi. Tukes myös kohdentaa neuvontaa ja valvontaa vaarallisia jätekemikaaleja lähettäviin yrityksiin.

Tutkinnan perusteella Tukes täsmentää toiminnan muutoksiin liittyviä lupa- ja valvontamenettelyjä.

Suosittelemme sinulle