Hyppää sisältöön

Päätös huumeiden käyttöhuonekokeilusta siirtyy ensi hallitukselle – vaatisi poikkeuksen huumeiden käytön ja hallussapidon kieltävään lakiin

Virkamiehet huomauttavat, että käyttöhuoneiden toteuttaminen vaatisi etukäteen muun muassa sen pohtimista, mitä päihteitä tiloissa saa käyttää ja mitkä ovat sallitut käyttötavat.

Tila, jossa huumeita voi käyttää polttamalla.
THL kannattaa huumeiden käyttöhuoneiden kokeilua. Tämä käyttöhuone kuvattiin Sveitsin Zürichissa syyskuussa. Zürichissa huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja saatiin vähennettyä sallimalla käyttöhuoneet. Kuva: Silja Viitala / Yle
Päivi Lakka,
Anne Orjala

Huumeiden käyttöhuoneiden kokeilu vaatisi muutoksia lainsäädäntöön, sillä huumausaineiden käyttö ja hallussapito on Suomessa kiellettyä ja rangaistavaa.

Virkamiesselvityksen mukaan lakiin tulisi säätää poikkeus huumausaineiden käytön ja hallussapidon kielloille sekä säätää tarkemmin käyttöhuonetoiminnan sisällöstä. Tämä tarkoittaisi, että käyttöhuoneessa tapahtuva huumausaineen käyttö ja hallussapito eivät olisi rikoksia tai niistä ei ainakaan tuomittaisi rangaistusta.

Erillislaki olisi virkamiesnäkemyksen mukaan paras ja selkein tapa säätää käyttöhuonekokeilusta. Kokeilu voitaisiin toteuttaa niin, että lainsäädäntö olisi voimassa tietyn määräajan, esimerkiksi joitakin vuosia, selvityksessä todetaan.

Käyttöhuoneella tarkoitetaan tiloja, joissa täysi-ikäiset, huumeita ongelmallisesti käyttävät ihmiset voivat käyttää huumausaineita terveydenhuollon ammattihenkilön valvonnassa hygieenisesti sekä turvallisemmin kuin esimerkiksi kaduilla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) viime vuonna sijaistanut Aki Lindén (sd.) tilasi selvityksen syksyllä 2022. Tarkoituksena oli kartoittaa sitä, minkälaisia lainsäädäntömuutoksia huumausaineiden käyttöhuoneiden kokeilu Suomessa vaatisi.

Lindénin mielestä valvottuja käyttöhuoneita olisi perusteltua kokeilla jossakin kunnassa, esimerkiksi Helsingissä. Oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen selvitys valmistui vuodenvaihteessa.

Mitä päihteitä huoneissa saisi käyttää?

Selvitystä varten tutustuttiin muun muassa Tanskan ja Norjan käyttöhuonelainsäädäntöön, jossa säädetään muun muassa palvelun järjestäjästä, rahoituksesta, sijainnista, aukioloajoista, henkilökunnan määrästä ja osaamisesta sekä sallituista päihteistä ja niiden käyttötavoista.

Virkamiehet huomauttavat, että käyttöhuonetoiminta vaatisi useiden vastaavien vaikeiden kysymysten pohtimista.

Päätettävä olisi esimerkiksi siitä, kuinka paljon käytettävää ainetta henkilöllä saa olla mukana, mitä päihteitä tiloissa saa käyttää ja mitkä ovat sallitut käyttötavat, eli sallitaanko sekä pistäminen, hengittäminen, nuuskaaminen että polttaminen.

Ennalta olisi pohdittava myös käyttöhuoneiden henkilökunnan tehtäviä ja koulutus- ja osaamisvaatimuksia: saako henkilökunta osallistua käyttöannoksen valmisteluun, auttaa pistämisessä tai voidaanko henkilökuntaa velvoittaa annostelemaan terveydelle vaarallista ainetta, selvitys listaa.

Oma kysymyksensä on myös se, miten estetään esimerkiksi huumausaineiden kauppa ja levittäminen käyttöhuoneissa.

Suomessa julkisessa keskustelussa on myös lähdetty liikkeelle käyttöhuoneista anonyyminä palveluna. Selvityksen mukaan esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa palvelun käyttäjän henkilöllisyys kuitenkin varmistetaan ennen käyttöhuoneisiin pääsyä.

Syynä on muun muassa se, että henkilö tulee todentaa täysi-ikäiseksi. Myös käyttäjän terveystietojen tulee olla saatavilla, jotta häntä voidaan hoitaa oikein mahdollisesti henkeä uhkaavassa tilanteessa.

Käyttöhuonekokeilu jää seuraavan hallituksen pohdittavaksi

Selvitys annettiin sote-ministeriryhmälle tiedoksi tänään torstaina. Asian edistäminen jää kuitenkin seuraavan hallituksen pohdittavaksi.

Jo selvitystä alulle pantaessa arveltiin, että huumeiden käyttöhuoneet jäänevät aikataulusyistä seuraavan hallituksen päätettäväksi. Hallituksen lakiesitykset piti antaa eduskunnalle 17. marraskuuta mennessä.

Hallituspuolueista vihreät, vasemmistoliitto ja RKP kannattavat Lindénin ehdotusta käyttöhuoneiden kokeilusta.

Viime kesänä keskustaluun nousivat erityisesti nuorten huumekuolemat. Eurooppalaisen huumeraportin (siirryt toiseen palveluun)) mukaan Suomessa kuolee huumeisiin suhteellisesti enemmän alle 25-vuotiaita kuin verrokkimaissa.

THL kannattaa huumeiden käyttöhuoneiden kokeilua. Myös Poliisihallituksessa sitä on väläytetty.

* Voit keskustella aiheesta perjantaihin 10. helmikuuta 2023 kello 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle