Hyppää sisältöön

Kokkolan satama valmistelee mittavaa laajennusta vuosikymmenien päähän, satamakenttien pinta-ala voisi jopa kolminkertaistua

Rakentaminen vaatii massiivisia maansiirtoja, niitä on paljon edessä, vaikka kaikkein laajimmat suunnitelmat eivät toteutuisikaan. Laajimmassa suunnitelmassa varaudutaan liikenteen nelinkertaistumiseen.

Torbjörn Witting.
Venäjältä ei tule enää rautapellettejä Kokkolan satamaan, nyt katseet on käännetty muun muassa vihreän siirtymän kuljetuksiin, kuten tuulivoimaloiden osiin ja vetytalouteen. Kuva: YLE/Ida-Maria Björkqvist
Ari Vihanta

Kokkolan satama on aloittanut sataman laajentamiseen tähtäävän ympäristövaikutusten arvioinnin (yva).

Ohjelmassa tutkitaan kolmen erisuuruisen laajennusohjelman vaikutuksia. Kokkolan satama on toiminut samalla paikalla 198 vuotta, nyt tehtävä ympäristönvaikutusten arviointi sen historian ensimmäinen.

– Nyt on hyvä hetki tehdä arvio tulevia vuosikymmeniä ajatellen. Joka tapauksessa seuraavan laiturin rakentaminen olisi laukaissut yva-menettelyn, haluamme suunnitella rauhassa ja huomioida kaikki ympäristötekijät, asukkaat ja teollisuuden tarpeet, kertoo satamajohtaja Torbjörn Witting.

Satamatoimintoihin käytettävien kenttäalueiden pinta-ala kasvaisi enimmillään noin kolminkertaiseksi nykyisestä sadasta hehtaarista. Se mahdollistaisi satamatoimintojen kasvun sekä liikenteen lisääntymisen nelinkertaiseksi nykyisestä.

Viime vuonna Kokkolan satamaliikenne jäi alle viiden miljoonan tonnin. Huippuvuosi koettiin vuonna 2014, jolloin Venäjän kauttakulkuliikenteen siivittämänä satamassa liikuteltiin 8,6 miljoonaa tonnia tavaraa. Nyt tutkittavissa vaihtoehdoissa liikennemäärän arvioidaan kasvavan 7, 10 tai 20 miljoonaan tonniin. Yvan laajimmassa vaihtoehdossa rakentaminen jatkuisi 2050-luvulle saakka, että se toteutuisi.

– Kun rakennamme esimerkiksi laiturin, se on 70 vuotta siinä. Siksi tarvitsemme pitkän tähtäimen suunnittelua. Rakennuspäätökset tehdään asiakkaiden tarpeiden perusteella.

Sataman rakentaminen pitää sisällään ruoppauksia, uusia penkereitä, laitureita ja satamakenttiä, joita täytetään mereen.

Rakentamisvaihe vaikuttaa meriveden laatuun, koska ruoppaaminen ja penkereiden rakentaminen aiheuttavat väliaikaista lähivesien samentumista sekä levittää haitta-aineita ja ravinteita pohjasedimentistä laajemmalle alueelle.

Käytönaikaiset ympäristövaikutukset koskevat muun muassa liikenteen lisäystä ja melua.

Vihreä siirtymä vauhdittaa sataman kehitystä

Isoimmat kehityssuunnitelmat koskevat uusinta satamaosaa, Hopeakiven satamaa. Siellä lastataan muun muassa vaaleaa bulkkia ja tuulivoimaloiden osia. Jatkossa siitä voi tulla myös tärkeä vetyteollisuuden logistiikkapiste, mikäli monet vetytalouteen liittyvät hankkeet toteutuvat.

Sataman kehityssuunnitelmissa Hopeakivi on aikataulutettu korkealle.

– Keskustelut asiakkaiden kanssa puoltavat sitä, että Hopeakiven laiturin jatkamisella voisi olla pikkuisen painetta, sanoo Witting.

Vihreä siirtymä siis muokkaa ja vauhdittaa myös sataman kehitystä, siksi ajankohta yvan tekemiselle on Wittingin mukaan hyvä.

– Jos on vedyn tuotantoa, sitä pitää siirtää, ja silloin puhumme satamaliikenteestä ja -logistiikasta. On ihan selvää, että olemme jo kauan suunnitelleet sitä ja nyt olemme tavallaan konkretisoimassa näitä suunnitelmia. Vety ja sen johdannaiset voivat näytellä ihan merkittävääkin osaa Kokkolan sataman toiminnasta tulevaisuudessa, meillähän on jo nyt pitkä kokemus ammoniakin käsittelystä.

Lähivuosina odotetaan myös Ro-ro-liikenteen alkamista. Ro-ro-liikenteessä lasti siirretään pyörien päällä laivaan ja sieltä pois, nostureita ei siis käytetä lastauksessa.

– Meillä käy jo nyt viikoittain ro-ro-alus. Ajorampin ja ro-ro-palvelun rakentamiseen menee vielä muutama vuosi.

Satamassa varaudutaan siirtämään miljoonia kuutioita maata

Varsinaista niin sanottua nolla-vaihtoehtoa ei yvassa ole, koska siinä tutkitaan jo suunniteltujen ja luvitettujen laajennusten vaikutuksia. Tässäkin vaihtoehdossa on mukana maantäyttöjä 1,1 miljoonaa kuutiometriä ja uusia laitureita kilometri.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa uusia laitureita rakennettaisiin 2,4 kilometriä ja toisessa 3,6 kilometriä.

Ensimmäinen laajennusvaihtoehto sisältää maantäyttöjä 5,3 miljoonaa ja toinen peräti 10,3 miljoonaa kuutiota. Satama aikoo käyttää läjityksiin ruoppausmassojen lisäksi esimerkiksi kaivosyhtiö Keliberin tehtaalta tulevaa analsiimihiekkaa.

Kantasataman väylä aiotaan ruopata vähintään 11-metriseksi. Nykyisin kantasataman laitureiden syväys on 9,5 metriä.

– Kantasataman rantalaiturissa on jonkin verran korjausvelkaa, ja silloin kun se rakennetaan, niin se tehdään 11 metrin syväykselle.

Valtio pitäisi saada mukaan töihin rahoittamaan Kantasataman valtionväylän osuuden syvennyt, kääntöalueen ruoppaus jää sataman vastuulle. Suunnitelmissa ennakoidaan jo myös Kokkolan väylän syventämistä 15,3 metriin.

Yva-ohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään torstaina 23.2.2023 klo 18.00–20.00 Ykspihlajan toimitalolla.

Suosittelemme sinulle