Hyppää sisältöön

Taantuvan karjatalouden takia käyttämättä jäävät nurmialat voivat tuoda tuloja biokaasun raaka-aineena

Leppävirralle suunnitellusta nurmia hyödyntävästä biokaasulaitoksesta on kiinnostunut jo 70 maatilaa.

Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksen rakennus Leppävirralla.
Leppävirran Riikinnevalla toimii jo jätteenpolttolaitos. Kuva: Antti Karhunen / Yle
Keijo Salokangas

Leppävirran Riikinnevalle suunniteltu biokaasulaitos voi tuoda maatiloille tuloja suoraan nurmen myynnistä. Keski-Savon MTK-yhdistysten hankkeessa on selvitetty, että nurmiraaka-aineen tuottamisella voidaan saada viljelyä vastaava liikevaihdon lisäys maatiloille ja paikallisille yrityksille.

Tähän saakka karjatalouden perustana ollut nurmen viljely on perustunut siihen, että nurmi on syötetty karjalle, josta on saatu jalostettavia tuotteita myyntiin. Nyt nurmea voidaan myydä energianlähteeksi.

Biokaasua Pelloilta-hankkeen alueella Leppävirralla, Varkaudessa, Joroisissa ja Pieksämäellä toimii noin 600 maatilaa, joista on haastateltu hankkeessa noin neljännes. Raaka-aineen tuottamisesta on nyt kiinnostunut 70 maatilaa joilla on yhteensä noin 2000 hehtaarin peltopinta-ala. Juuri 2000 hehtarin alaa on pidetty hankkeen toteutumisen minimirajana. Maatiloja mahtuu edelleen mukaan hankkeeseen.

Biokaasulaitosta suunnittelee Wega Group. Laitoksen on tarkoitus hyödyntää peltobiomassojen lisäksi Riikinvoiman jätteenpolttolaitokselle tulevaa biojätettä sekä alueen elintarviketuotannon sivuvirtoja.

Tarpeettomaksi jääneiden peltojen nurmi tulonlähteeksi

Mukaan ilmoitetuista pelloista suuri osa on taantuvan karjatalouden takia tarpeettomaksi jääneitä nurmialoja, jotka saadaan energiantuotannon avulla uudelleen taloudellisesti järkevään käyttöön.

Riikinnevalle suunnitellun biokaasulaitoksen raaka-aineen hankintaan on perustettu tammikuussa yritys, Vienvi Oy. Siinä on mukana kahdeksan pohjois- ja eteläsavolaista viljelijää, jotka hankkivat ja kuljettavat peltobiomassaa kaasulaitokselle sekä ravinteita takaisin maatiloille.

Wega Group ja Vienvi ovat tehneet aiesopimuksen biokaasulaitoksen maatalousperäisten raaka-aineiden toimittamisesta. Nurmiraaka-aineen tavoitemäärä on 40 000 tonnia ja lanta-raaka-aineen tavoitemäärä 5000 tonnia vuodessa.

Varsinainen laitoksen investointipäätös riippuu vielä viljelijöiden kanssa tehtävistä aiesopimuksista, laitoksen jatkosuunnittelusta, luvitusprosessista sekä hankkeelle haettavista investointituista.

Suosittelemme