Hyppää sisältöön

Järjestö: Poliisin resurssit eivät riitä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tutkintaan, ja rikosprosessitkin venyvät vuosien mittaisiksi

Seurakunnan kerhojen tapahtumista Vaasassa tehtiin kaksi rikosilmoitusta, jotka eivät johtaneet tutkintaan. Rajoja rikkova toiminta ei aina johda rikosprosessiin, muistuttaa Suojellaan lasta -yhdistys.

En modellfigur står på ett fönsterbräde med regn på fönstret i bakgrunden.
Vanhempien ei kannata ryhtyä poliisien töihin, huomauttaa järjestölakimies. Kuva: CC0
Jaana Mattila
Avaa Yle-sovelluksessa

Lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta ei pystytä tutkimaan Suomessa riittävästi. Näin vanhemmat ovat viestineet Suojellaan lapsia -yhdistykselle.

– Valitettavan moni vanhempi kokee, että poliisilla ei ole riittävästi resursseja lähteä tutkimaan asiaa tarkemmin tilanteissa, joissa lapseen kohdistuva seksuaalirikos on tullut myöhemmin esiin, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen.

Yhdistys tekee työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja järjestää muun muassa vertaistukiryhmiä vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi.

Resurssien riittämättömyys ei Vaaranen-Valkosen mukaan koske pelkästään poliisia. Rikosprosessit ovat tällä hetkellä aivan liian pitkiä.

– Rikosprosessi voi kestää jopa kolme vuotta. Lapsirikoksiin keskittyneillä syyttäjillä on valtava pino töitä ja näitä tapauksia.

Vaasassa vanhemmat ovat olleet tyytymättömiä poliisin toimintaan

Vaasassa on lyhyen ajan sisällä noussut esiin kaksi lapsiin liittyvää tapausta, jotka kummatkin ovat tapahtuneet Vaasan evankelis-luterilaisten seurakuntien tiloissa.

Toisessa tapauksessa aikuinen nainen esiintyi alaikäisenä lapsena seurakunnan iltapäiväkerhossa, ja toisessa tapauksessa vanhemmat epäilivät lapsensa joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi seurakunnan kerhossa. Tapaukset eivät liity toisiinsa.

Kummallakin kerralla vanhemmat ovat olleet poliisiin yhteydessä. Poliisi on todennut esiselvitysten jälkeen, ettei se epäile asiassa rikosta ja ettei varsinaista esitutkintaa aloiteta.

Lapseksi tekeytyneen aikuisen tapauksessa yhden kerholaisen isä on tehnyt Pohjanmaan poliisin toiminnasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Ylen saamien tietojen mukaan myös toisessa tapauksessa jotkut vanhemmat ovat kokeneet, ettei poliisin toiminta ole ollut riittävää.

Vaaranen-Valkonen toteaa, ettei yhdistys ota kantaa yksittäisiiin tapauksiin, koska heillä ei ole niistä tietoa.

Yleisellä tasolla puhuttaessa viranomaisten arvioon täytyy hänen mukaansa luottaa.

– Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä haastavampaa tutkinta on.

Aina tapaus ei ylitä esitutkinnan kynnystä tai esitutkinta päätetään.

Vaaranen-Valkosen mukaan on äärimmäisen tärkeää, että vanhemmilla on tällöin mahdollisuus keskustella heidän kokemistaan tunteista, ajatuksista ja koko prosessista. Se paikka voi olla esimerkiksi Rikosuhripäivystys.

– Se on äärimmäisen raskas tilanne, ja myös silloin vanhemmat tarvitsevat tukea.

Rikos on voinut tapahtua

Vaaranen-Valkonen toteaa, että rikos on voinut tapahtua, vaikka näyttöä ei olisi riittävästi. Myös tällaisissa tapauksissa vanhemmat ovat olleet heihin yhteydessä.

– Silloin jää ikään kuin selvittämättä, onko rikos tapahtunut vai ei. Joskus niin valitettavasti käy.

Myös siinä tapauksessa on hänen mukaansa välttämätöntä, että vanhemmat voivat käydä tapahtunutta läpi. Tällä tavoin heillä on mahdollisuus päästä tilanteesta yli.

– Heidän tukensa lapselle on äärimmäisen tärkeää. Myös lapsi tarvitsee vanhempien täyden tuen.

Yhdistyksen järjestölakimies Anna Ovaska huomauttaa, että vanhempien ei kannata ryhtyä tekemään poliisin työtä.

– Vaikka kuinka tuntuisi, että omassa tilanteessa on todistusaineistoa ja näyttöä, siinä voi käydä päinvastoin.

Kuulluksi tuleminen on kaikissa tilanteissa valtavan tärkeää.

Nina Vaaranen-Valkonen

Ovaskan mukaan on tärkeää on antaa poliisin tehdä työtään.

– Meidänkin tietoomme on tullut useita valitettavia tilanteita, joissa näyttöä ei ole ollut tarpeeksi. Vanhempi ei pysty auttamaan sitä tilannetta alkamalla toimia ikään kuin poliisina itse.

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat piilorikollisuutta. Ovaska toteaa, että tapauksia jää hyvin paljon pimentoon.

– Se, että joku asia ei mene rikosprosessiin tai näyttö ei riitä, ei välttämättä tarkoita, etteikö rajoja rikkovaa toimintaa tai aikuisen äärimmäisen huonoa, törkeääkin käytöstä olisi ollut.

Sekä Ovaska että Vaaranen-Valkonen painottavat, kuinka merkittävää vanhempien on näissä tilanteissa päästä käsittelemään tunteitaan ja ajatuksiaan.

– Kuulluksi tuleminen kaikissa tilanteissa on valtavan tärkeää, Vaaranen-Valkonen toteaa.

Suosittelemme sinulle