Hyppää sisältöön

Keliber laskee hintalappua tiukkana pitämilleen Kaustisen toimintojen lupaehdoille

Yhtiö toivoo aloituslupaa Kaustisen toimintojen rakentamiselle ennen ympäristöluvasta tehtyjen valitusten käsittelyä hallinto-oikeudessa.

Kolme miestä kävelee Keliberin kaivostyömaalla.
Keliber tekee jo valmistelevia töitä kuten laskeutusaltaiden ja pintavalutuskosteikon sekä teiden rakentamista. Arkistokuva. Kuva: Juha Kemppainen / Yle
Ari Vihanta

Kaivosyhtiö Keliber odottaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä aloittaakseen työt litiumkaivosten rikastamon rakentamiseksi Kaustiselle.

Rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen ympäristölupa olisi sallinut toiminnan aloittamisen muutoksenhausta huolimatta, mutta yksi tehdyistä valituksista koski myös aloituslupaa. Keliberillä on jo lupa Syväjärven kaivokselleen, jonka se avaa ensimmäisenä.

Hallinto-oikeuden odotetaan päättävän aloitusluvasta kevään aikana, ennen kuin se ottaa kantaa lupaehtoihin.

Ympäristöluvasta jätettiin kolme valitusta, joista yksi oli Keliberin tekemä. Yhtiö pitää osaa ympäristöluvan ehdoista liian tiukkoina.

Esimerkiksi sulfaatille Keliberin jätevesissä aluehallintovirasto määräsi 150 mg/l rajan, kun yhtiö vaati rajaksi 500 mg/l.

– Juomavesille on asetettu 250 mg/l raja ja meidän Syväjärven kaivokselle 500 mg/l, vertaa toimitusjohtaja Hannu Hautala avin asettamia päästörajoja.

Lisäksi Keliberin valitukset koskivat muun muassa sivukivikasojen rakenteita sekä typpi- ja arseenipäästöjä. Hautalan mukaan ehdot on teknisesti toteutettavissa, mikäli ne jäävät ympäristölupaan.

– Näiden vaatimusten kustannusvaikutuksia selvitellään maalis–huhtikuun aikana, niitä kertyy esimerkiksi ruiskubetonoinnista tai tiettyjen sivukivialueiden varastointiratkaisuista.

Avi velvoittaa ympäristöluvassaan muun muassa ruiskubetonoimaan louhoksella kiilleliuskepintaisen kallion mahdollisimman nopeasti happamuushaittojen ehkäisemiseksi. Keliberin mukaan riittäisi vain kiisupitoisten seinämien betonointi. Turhasta betonoinnista koituisi yhtiön mukaan 35 miljoonan euron kustannukset.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ja Vesiluonnon puolesta yhdistykset vaativat puolestaan luvan kumoamista tai toissijaisesti muun muassa tiukempia luparajoja vesi- ja pölypäästöille, tonnikohtaisia vakuuksia haitallisten ja vaarallisten jätteiden käsittelylle ja vesistöjen tarkkailun tehostamista.

Keliber järjestää keskiviikkona yleisötilaisuuden hankkeen etenemisestä. Kansantaiteenkeskuksessa Kaustisella järjestettävässä tilaisuudessa kerrotaan muun muassa työmahdollisuuksista.

Suosittelemme sinulle