Hyppää sisältöön

Sokkeloinen Saimaa on norpalle sekä kirous että siunaus – eristäytyminen pitää lajin perimän monipuolisena, mutta voi haitata yksittäistä eläintä

Tutkimusryhmät määrittivät yli sadan uhanalaisen saimaannorpan koko perimän. Selvisi, että norppien geeneissä on merkittäviä paikallisia eroja.

Saimaannorpan kuutti kurkistaa vedestä.
Saimaannorppien eristäytyneisyys eri puolille Saimaata on suojannut kokonaisuutena lajin perimää. Yksittäiselle norpalle se voi lisätä perinnöllisten sairauksien riskiä. Arkistokuva. Kuva: Petri Vironen / Yle
Vilma Ruokoski

Tuore uhanalaisten saimaannorppien geenitutkimus tukee suunnitelmia siirtää norppia Saimaan eri osista toisiin.

Helsingin, Itä-Suomen ja Kööpenhaminan yliopistojen tutkimusryhmät selvittivät, millaisia eroja Saimaan sokkeloisuus on aiheuttanut norppien perimään.

Kartalla repaleiselta näyttävän Saimaan sopukat pitävät hyljepopulaatiota rikkonaisena.

Tämä on sukupolvien saatossa tehnyt norppien perimään alueellisia eroja.

Huomattiin, että eri alueilla lisääntyneiden norppien perimät ovat tahoillaan yksipuolistuneet, mutta keskenään erilaisina ne turvaavat lajin elinvoimaa ja tulevaisuuden selviytymismahdollisuuksia.

Siirretyn norpan jälkeläinen sai hyvät geenit

Vesistön sokkeloisuuden vaikutuksia norppien perimään selvitettiin tutkimalla saimaannorppien näytteitä eri puolilta Saimaata.

Tutkijat määrittivät ensin yhden kalaverkkoon kuolleen nuoren norpan koko genomin eli perimän. Siihen verrattiin yli sadan saimaannorpan perimää kuolleiden norppien kudosnäytteistä.

Kun tulokset aseteltiin kartalle, huomattiin merkittäviä eroja Pohjois-Saimaan, Keski-Saimaan ja Etelä-Saimaan norppien perimässä.

Esimerkiksi yhdessä eteläiseltä Saimaalta löydetyn norpan geeneissä oli huomattavan paljon pohjoissaimaalaisia piirteitä.

Tutkimusjohtaja Ari Löytynoja Helsingin yliopistosta uskoo, että kyseessä on 30 vuotta sitten vesistön pohjoisosista eteläiselle Saimaalle siirretyn Venla-norpan jälkeläinen.

– Norppa oli tutkimuksemme mukaan geneettisesti erityisen terve. Pohjoisesta etelään tullut norppa on tuonut geneettistä muuntelua ja parantanut selvästi alueen norppien tilannetta, Löytynoja kertoo.

Tämä Venlan oletettu perillinen on hyvä esimerkki siitä, miten laji hyötyy muuntelun sekoittamisesta.

– On tärkeää, että vielä olemassa olevaa muuntelua sekoitettaisiin ja saataisiin terveempiä yksilöitä, Löytynoja sanoo.

Aiemmin tässä kuussa kerrottiin, että arviolta viisi norppaa aiotaankin siirtää Saimaan sisällä.

Venla-niminen saimaannorppa Saimaan jäällä vuonna 1995.
Venla-norppa siirrettiin Saimaalla 1990-luvun alkupuolella. Siirron vaikutukset näkyvät tuoreessa perimätutkimuksessa. Kuva on vuodelta 1995. Kuva: WWF Suomi / Ismo Marttinen

Norppien historian raju pullonkaulailmiö vahvistaa entisestään Saimaan sokkeloisuuden vaikutusta norpan perimään.

Kaikki nykyisin Saimaalla pulikoivat lähes 450 norppaa ovat vain noin 150 norpan jälkeläisiä. Yksi syy norpan perimän yksipuolistumiseen on populaation kasvu pienestä yksilömäärästä.

Eristäytyneisyys säilöi perimää

Tutkimus osoitti, että Saimaan sokkeloisuus on tähän asti ollut paras mahdollinen ympäristö paikkaamaan geneettisen pullonkaulan vaikutuksia lajin ominaisuuksiin.

Norppien eristäytyneisyys toisistaan tekee yksittäisistä norpista perimältään heikompia, mutta kokonaisuutena norpat ovat säilyttäneet geenien muuntelua juuri eristäytyneisyyden ansiosta.

– Emme tarkoita, että eläinpopulaatioita pitäisi pilkkoa, tutkimusjohtaja Ari Löytynoja sanoo.

Päinvastoin, tutkimuksen laajempi viesti on, että eliöiden yhtenäisiä elinympäristöjä tulisi vaalia.

Saimaannorpan perimätutkimus toi esiin saimaannorpan ja sen elinympäristön eli sokkeloisen Saimaan vesistön erityisyyden.

– Tutkimus ei ole toistettavissa eri ympäristössä tai eri lajeilla. Saimaa ja saimaannorppa ovat hyvin ainutlaatuinen yhdistelmä, Löytynoja sanoo.

Suosittelemme