Hyppää sisältöön

Laitilan Kaariaisten mäkitupa jää suojelematta – omistajasta ei saatu selvyyttä

Läntisessä Suomessa tyypillistä mäkitupaa esitettiin suojeltavaksi. Varsinais-Suomen ely-keskus etsi rakennusperintölain vaatimaa omistajaa, mutta omistussuhde jäi epäselväksi.

Harmaan, vanhan rakennuksen vieressä palaa kynttilä. Talo on Laitilan Kaariaisten kylän mäkitupa.
Vanha mäkitupa toimii nykyään museona. Kuva: Hannu Karttunen
Tarja Hiltunen

Laitilan Kaariaisten kylässä olevaa mäkituparakennusta ei suojella.

Varsinais-Suomen ely-keskus kertoo tiedotteessaan tehneensä helmikuussa tutkimattajättämispäätöksen rakennussuojeluasiassa.

Rakennusperintölain mukaan suojeluesityksestä tulee käydä ilmi tieto rakennuksen omistajasta tai haltijasta, mikäli sellainen on esityksentekijän tiedossa.

Ely-keskus kertoo selvittäneensä rakennuksen omistusoikeutta suojeluesityksen ja kohteessa käynnin yhteydessä saatujen tietojen perusteella, koska suojeluasian vireilletulon yhteydessä rakennuksen omistajat eivät olleet yksiselitteisesti osoitettavissa.

Ely-keskus jätti suojeluesityksen tutkimatta, koska rakennuksen omistusoikeus jäi epäselväksi.

Ytönkorven kulttuuriseura ry esitti vuonna 2018 Varsinais-Suomen ely-keskukselle, että Kaariaisissa sijaitseva mäkituparakennus määrättäisiin suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan.

Esityksen mukaan 1930-luvulta lähtien museona ylläpidetyn rakennuksen säilyminen tulisi turvata myös tulevaisuudessa.

Kaariaisten mäkituvalla historiallista arvoa

Mäkitupalaisuus on läntiseen Suomeen painottuva ilmiö. 1800-luvun ja 1900-luvun alun mäkitupa-alueita ja yksittäisiä tupia on säilynyt tähän päivään asti.

Laitilan rakennus sijaitsee maaseutumaisella haja-asutusalueella noin seitsemän kilometrin päässä Laitilan keskustasta. Suojeluesityksen mukaan rakennus on siirretty vuonna 1875 nykyiselle paikalleen kauempaa Kaariaisten kylästä. Rakennuksen viimeisen asukkaan kuoltua joukko yksityishenkilöitä osti rakennuksen huutokaupassa vuonna 1938 ja rakennusta päätettiin ylläpitää yhteisenä museona.

Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon rakennusinventointitietokannan mukaan rakennus on paikallisesti arvokas ja sillä on rakennushistoriallista ja historiallista arvoa. Museoviraston suojeluasiassa antaman lausunnon mukaan rakennuksella on maakunnallista merkitystä, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskus tiedotteessaan.

Suosittelemme