Hyppää sisältöön

Musiikintekijöillä sukupuolesta riippuen täysin eri käsitys alansa tasa-arvoisuudesta, selviää Teoston kyselytutkimuksesta

Musiikkialan toimijat pyrkivät selvittämään, miksi Teoston rekisterin mukaan Suomen musiikin tekijöistä vain viidennes on naisia tai muunsukupuolisia.

Bess tanssiryhmineen lavalla.
Bess palkittiin moninkertaisesti Emma-gaalassa helmikuun alussa. Gaalassa jaettiin Emma-palkinnot vuoden 2022 menestyneimmille artisteille ja musiikkialan ammattilaisille. Kuva: JULIUS KONTTINEN
Mattias Mattila

Suomen musiikkialalla vallitsee räikeä ristiriita, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Naispuolisista säveltäjistä ja sanoittajista 70 prosenttia ja muunsukupuolisista 77 prosenttia kokee musiikkialan epätasa-arvoisena. Miehistä vastaavan käsityksen alan epätasa-arvoisuudesta jakaa vain kolmannes eli 32 prosenttia.

Toisin sanoen musiikintekijöillä on täysin eri käsitys alan tasa-arvoisuudesta. Valtaosa naisista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena, valtaosa miehistä puolestaan tasa-arvoisena.

Tutkimus pitää sisällään monia muitakin mielenkiintoisia lukuja, muun muassa:

  • Kaikkein heikoimmaksi tasa-arvon nykytilanteen musiikkialalla kokee alle 35-vuotiaiden vastaajaryhmä: naisista 78 % ja miehistä 42 % kokee alan epätasa-arvoisena.
  • 47 % naisista ja 76 % muunsukupuolisista kokee sukupuolensa vaikuttaneen negatiivisesti oikeiden kumppaneiden ja verkostojen löytymiseen, vastaava luku miehillä on 7 %.

”Miehet päättävät, mitä on hyvä musiikki”

Kyselytutkimuksella pyrittiin selvittämään, miksi Suomessa musiikin tekijöistä vain viidennes on Teoston asiakasrekisterin mukaan naisia tai muunsukupuolisia. Musiikkialan opiskelijoista kuitenkin yli puolet on naisia:

Tutkimuksesta käy ilmi, että vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin syvään juurtuneet ennakkoluulot ja asenteet sekä naisten kokema vähättely ja syrjintä.

Vastausten perusteella ala koetaan miesvaltaiseksi: miehet päättävät, mitä on hyvä musiikki ja miehet toimivat musiikkiteollisuuden portinvartijoina. Äijäkulttuurin koetaan jarruttavan naisten ja muunsukupuolisten alalle tuloa.

Naisvastaajat kertovat kokeneensa sukupuoleen liittyvää syrjintää, joka ilmenee muun muassa arvostuksen puutteena ja vähättelynä, miesten suosimisena ja miesten parempina palkkioina.

– Naisten ja muunsukupuolisten teoksia ei alitajuisesti oteta yhtä tosissaan. Sanon tämän itse miehenä, kuuluu yksi vastauksista.

Merkittävä osa yli 35-vuotiaista miehistä: ”Ei tarvetta toimenpiteille”

Tasa-arvoa edistävinä tekijöinä vastaajat näkivät muun muassa esikuvien esille tuomisen, tuen ja kannustuksen lisäämisen sekä harrastusmahdollisuuksien kasvattamisen.

Reilu neljännes naisvastaajista piti yhtenä ratkaisuna sukupuolikiintiöitä.

Merkittävä osa yli 35-vuotiaista miesvastaajista puolestaan on sitä mieltä, ettei sukupuolella ole suurta merkitystä musiikin tekemisessä ja että kaikilla on samat mahdollisuudet alalla. Moni heistä kokee, ettei alalla juuri tarvita toimenpiteitä tasa-arvon lisäämiseksi.

– Tämä selkeä ero naisten ja miesten kokemusmaailmassa on tietysti huolestuttava. Ne, jotka eivät ole kokeneet sukupuolensa takia syrjintää, eivät sitä välttämättä tunnista, Teoston viestintäjohtaja Vappu Aura toteaa tiedotteessa.

Vapaa Aura, viestitä- ja  yhteiskuntasuhdejohtaja, Teosto
Teoston viestintäjohtaja Vappu Aura lupaa musiikkialan tasa-arvon edistämiseksi konkreettisia toimenpiteitä. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Sekä naisten että miesten avoimissa vastauksissa korjaavina toimenpiteinä korostuivat alan vanhojen rakenteiden, asenteiden ja käytäntöjen muuttaminen.

– Lähdemme tutkimushankkeen kumppaneiden kanssa heti työstämään konkreettisia toimenpiteitä, jotta musiikin tekemisestä tulisi Suomessa tasa-arvoisempaa, Aura lupaa.

Poikkeuksellinen määrä palautetta

Kyselyyn vastasi yhteensä 2 055 henkilöä, joista 1 505 työskentelee musiikin parissa. Mukana oli myös 150 musiikin opiskelijaa ja 400 nuorta musiikinharrastajaa.

Tutkimuksen toteutti Tutkimustoimisto Vastakaiku, jonka mukaan tutkimuksen avoimen palautteen määrä oli täysin poikkeuksellista.

– Aihe on todella herättänyt tunteita. Avointa palautetta kertyi reilusti yli 10 000 vastausta ja moni on jakanut tutkimukseen palan omaa elämäntarinaansa. Moni näkee, että tasa-arvoa kehittämällä koko ala hyötyy – eivät pelkästään naiset ja muunsukupuoliset, Vastakaiun toimitusjohtaja Katariina Tenhunen kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksen teetti yksitoista musiikkialan toimijaa, muun muassa Suomen Jazzliitto, Suomen Säveltäjät, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Warner Music Finland Oy ja Yleisradio.

Hanketta koordinoi Teosto.

Kulttuuriykkösessä pohditaan keskiviikkona 8. maaliskuuta, miksi niin harva nainen päätyy tekemään musiikkia. Yle Radio 1 klo 15.02. Toimittaja Noora Hirnin vieraina muusikot Aija Puurtinen, Vilma Jää ja Tytti Arola sekä Teoston viestintäjohtaja Vappu Aura.

Kulttuuricocktail Livessä keskustellaan keskiviikkona 8. maaliskuuta musiikkialan epätasa-arvosta. Yle TV1 ja Yle Areena klo 20–20.30. Vieraina ovat laulaja-lauluntekijä Rita Behm sekä levy-yhtiöpomo Pekka Ruuska.

Suosittelemme sinulle