Hyppää sisältöön

Säde Kalpio, 22, opiskelee päiväkotityönsä ohessa sosionomiksi – hänen kaltaisiaan tarvitaan tuhansia, mutta tavoite lienee mahdoton

Kahdella kolmesta päiväkodin työntekijällä täytyy olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus vuoteen 2030 mennessä. Nykyinen koulutusmäärä ei riitä täyttämään tarvetta.

Päijät-Hämeessä koetetaan ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksen työvoimapulaa kouluttamalla nykyisiä lastenhoitajia sosionomeiksi. Koko maassa korkeakoulutettujen varhaiskasvatusammattilaisen lisätarve on useita tuhansia. Video: Mika Moksu / Yle
Mika Moksu

Säde Kalpio, 22, tekee työkseen sitä, mistä nauttii. Hän on lastenohjaaja Lintulan päiväkodissa Orimattilassa.

Hän sai vakituisen työpaikan pian valmistuttuaan ammattikoulusta. Nyt hän suorittaa varhaiskavatuksen sosionomin opintoja työnsä ohessa. Kalpio uskoo, että siitä on iso apu työssä.

– Kaksi päivää mietin, lähdenkö opiskelemaan lisää. Lopulta päätös oli helppo, Kalpio sanoo.

Koko maassa on tarvetta tuhansille Kalpion kaltaisille varhaiskasvatuksen ammattilaisille, joita kiinnostaa hankkia alan korkeakoulututkinto.

Lain mukaan jokaisen päiväkodin henkilöstöstä kaksi kolmasosaa tulee olla korkeasti koulutettuja vuoteen 2030 mennessä. Joka ryhmässä tulee olla yksi lastenhoitaja ja kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa tai opettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi sekä lastenhoitaja. Nyt minimitaso on yksi opettaja ja kaksi hoitajaa.

Uusi tavoite voi olla mahdoton.

Lastenohjaaja Säde Kalpio.
Säde Kalpio työskentelee lastenohjaajana Orimattilassa. Hän opiskelee varhaiskasvatuksen sosionomiksi töiden ohessa. Koko maassa tarvittaisiin tuhansia korkeakoulutettuja ammattilaisia lisää päiväkoteihimme. Kuva: Mika Moksu / Yle

Keva: lastentarhanopettajista on yhtä kova pula kuin hoitajista

Ala kärsii jo nyt työvoimapulasta. Julkisen alan eläkevakuuttaja Kevan maaliskuussa julkaiseman raportin mukaan lastentarhanopettajista on tällä hetkellä yli 6 000 henkilön vajaus.

Kevan mukaan lastentarhanopettajista on yhtä kova pula kuin hoitajista terveydenhuollossa. Heidän ennusteessaan ei näy merkkejä tilanteen korjaantumisesta seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kuntaliiton arvio on, että maamme päiväkodeissa on yli 5 000 ammattilaisen vaje yhä vuonna 2030.

Liitto maalaakin synkkää kuvaa lain toteutumisesta. Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen pitää epätodennäköisenä, että seitsemässä vuodessa saataisiin riittävä määrä korkeakoulutettuja alalle, jonka palkkataso on verrattain alhainen koulutukseen nähden.

– Laskelmamme perustuu olettamaan, että varhaiskasvatuksen osallistumisaste tavoitteen mukaisesti nousee nykytasosta. Tavoitteena on nostaa osallistuminen pohjoismaiselle tasolle, noin 90 prosenttiin. Silloin on selvää, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset eivät tule riittämään.

Kunnat yrittävät taklata työvoimapulaa korkeakoulujen kanssa

Päijät-Hämeessä työvoimapula ei ole vielä kovin paha, mutta tilanteeseen koetetaan puuttua ennalta. Kunnat ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat aloittaneet yhteistyön, jossa työsuhteessa olevat lastenhoitajat voivat täydentää opintojaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi. Lahden kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju sanoo, että sosionomikoulutuksella pyritään osaltaan tukemaan henkilöstön saatavuutta ja koulutusta on alettu toteuttaa ennakoiden.

Vastaavia järjestelyitä on käynnistetty eri puolilla maata.

Päijät-Hämeessä Säde Kalpion lisäksi tarjoukseen tarttui parikymmentä muutakin lastenhoitajaa. Nyt kunnat virittelevät vastaavaa yhteistyötä myös Jyväskylän yliopiston kanssa varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmahdollisuudesta. Sosionomien koulutusmäärän uskotaan riittävän.

– Jos tämä taso saadaan pidettyä vuosittain, sen pitäisi riittää. Esimerkiksi Lahdessa varhaiskasvatuksessa työskentelee noin 600 opettajaa ja hoitajaa. Se määrä riittää, mutta painopistettä joudumme muuttamaan niin, että opettajia ja sosionomeja olisi jatkossa noin sata enemmän kuin nyt, sanoo Lahden kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Harju.

Lastenohjaaja Säde Kalpio leikkii lapsen kanssa päiväkodissa.
Lain mukaan kaksi kolmasosaa päiväkotien henkilökunnasta pitäisi olla korkeakoulutettuja vuonna 2030. Nykyinen koulutustahti ei riitä siihen, että laki täyttyisi. Kuva: Mika Moksu / Yle

Valuvikainen laki?

Kuntaliiton Lahtinen suhtautuu epäilevästi siihen, riittääkö sosionomin tehtävien vetovoima siihen, että koulutukseen hakeutuu jatkossa riittävästi opiskelijoita ammattikorkeakouluhin. Lahtinen sanoo, että hakuinto sosionomikoulutuksiin on jo nyt laskenut.

Syitä on hänen mukaansa useita. Ensinnäkin tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä valmistuvat sosionomit ovat viimeisiä, jotka saavat kelpoisuuden opettajan tehtäviin. Heillä saattaa olla korkea kynnys hakea sosionomin tehtäviä, joissa palkka voi olla kunnasta riippuen jopa reilun sata euroa pienempi kuin varhaiskasvatuksen opettajalla.

Lahtinen aprikoi, onnistutaanko varhaiskasvatuksen sosionomille luomaan riittävän houkutteleva tehtävänkuva, jotta ammattikorkeakoulututkinto pärjäisi kilpailussa yliopistolle.

– Kun päiväkodissa on jatkossa kolme ammattiryhmää, lastenjoitajat, opettajat ja sosionomit, voi kunnille olla haastavaa luoda mielekkäät tehtävät, jotka ovat riittävän erilaisia, ettei synny päällekäisyyksiä. Lakia säädettäessä ei ehkä mietitty loppuun asti, mitä nämä kolme työntekijää saa siellä ryhmässä järkevästi tekemään, Lahtinen pohtii.

Pienen lapsen kädet, jotka ottavat tukea tuohikorista. Taustalla lelulaatikko.
Osaajapulan lisäksi on vaarana, että päiväkotien henkilökunnan tehtäviin tulee turhaa päälleikkäisyyttä. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Työpaikka odottaa valmistuvaa

Kuntaliitto pitää erittäin myönteisenä, että kunnat mahdollistavat vakituisessa työsuhteessa oleville mahdollisuuden opiskella lisää. Sen katsotaan olevan hyvä apu työvoimapulan taittamiseen.

Myös työntekijälle on porkkanaa tarjolla. Orimattilan kaupunki maksaa Säde Kalpion tutkintomaksun avoimeen yliopistoon, ja hän saa opiskella työajallaan runsaat kolme tuntia viikossa. Tärkein palkinto odottaa, kun opinnot on saatu kunnialla päätökseen.

– Kahden vuoden päästä saan määräaikaisen sosionomin paikan tähän työpaikkaan, ja kun saamme todistuksen koulutuksesta, on luvassa vakituinen työpaikka, Säde Kalpio iloitsee.

Suosittelemme sinulle