Hyppää sisältöön

Suojellaanko luontoa yksityisten mailla vapaaehtoisesti vai pakolla, asia jakaa kansanedustajaksi pyrkiviä

Puolueilla on eroa suhtautumisessa luonnonsuojelun toteuttamistapaan. Tämä käy ilmi Savo-Karjalan vaalipiirin ehdokkaiden vastauksista Ylen vaalikoneessa.

Luminen metsä järven rannalla poutaisena talvipäivänä.
Eduskuntavaaleissa maanomistajat ottavat kantaa myös siihen, kuka saa päättää heidän metsiensä suojelusta. Kuva: Jouki Väinämö / Yle
Marja-Liisa Kämppi

Savo-Karjalan kansanedustajaehdokkaat ovat eri mieltä yksityismaiden luonnonsuojelusta.

Ylen vaalikoneessa on kysytty, pitääkö luonnonsuojelun perustua vapaaehtoisuuteen yksityisomistuksessa olevilla mailla.

Eduskuntapuolueista asia jakaa eniten vasemmistoa. Vasemmistoliiton ehdokkaista liki puolet ja sosialidemokraateista kolmasosa on valmis suojelemaan yksityisten maita ilman maanomistajan suostumusta.

Yhteistyöhön maanomistajien kanssa luottavat kaikki perussuomalaisten, keskustan ja kristillisdemokraattien ehdokkaat.

Kokoomuksessa, Liike Nytissä ja vihreissä lähes kaikki ehdokkaat uskovat vapaaehtoiseen luonnonsuojeluun.

Vihreiden näkemykset ovat Savo-Karjalan vaalipiirissä erilaiset kuin puolueen ydinkannatusalueella, josta tulee enemmistö vihreiden kansanedustajista. Helsingissä yli puolet ja Uudellamaalla yli 40 prosenttia vihreiden ehdokkaista katsoo, että suojelua voidaan tehdä vastoin maanomistajan tahtoa.

Suojelun toteuttamistapa tärkeä kysymys metsänomistajille

Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen johtaja Harri Välimäki arvioi, että suojelun toteuttamistapa vaikuttaa monen metsänomistajan äänestyspäätökseen eduskuntavaaleissa.

– Vapaaehtoisuudella on hyvin iso merkitys luonnonsuojelutoimien hyväksyttävyyden näkökulmasta. Jos käytännössä aletaan yhteiskunnan toimesta sosialisoida tai rajoittaa yksityisen omaisuuden käyttöä, se on iso periaatteellinen ja jopa ratkaiseva kysymys osalle metsänomistajista, Välimäki otaksuu.

Hänen mielestään luonnonsuojelussa ja ilmastotoimissa metsänomistajia kaihertaa pohjimmiltaan taakanjako.

– Jos niihin liittyen tulee rajoituksia, ylimääräisiä kustannuksia tai tulonmenetyksiä, maksaja on usein metsän- tai maanomistaja. Hyöty koituu kuitenkin laajemmalle piirille. Jos yhteiskunnan suunnalta alkaa tulla vaatimuksia, kustannustenkin pitää jakautua tasapuolisesti, Välimäki pohtii.

Metsänhoitoyhdistyksen johtaja korostaa, että metsänomistajia on erilaisia ja metsillä on heille muitakin arvoja kuin taloudellinen hyödyntäminen.

– Voi olla perheen historiaa, syvällisempiä tunnesiteitä, tai luontosuhde omaan metsään. Kukin metsänomistaja tekee päätöksiä omista lähtökohdistaan vaaleissakin, Välimäki toteaa.

Suosittelemme sinulle