Hyppää sisältöön

Koululaisten matematiikan osaaminen on heikentynyt – osalla oppilaista taustalta löytyy puutteellinen sanavarasto

Yhdeksäsluokkalaiset ovat matematiikan taidoiltaan jakautuneet entistä selkeämmin heikosti menestyviin, keskiosaajiin ja hyvin osaaviin oppilaisiin, summaa tuore raportti.

Koululainen matematiikan kotitehtäviä tekemässä.
Matematiikan sanaston osaamista edellyttävissä tehtävissä on aiempaa suurempia osaamiseroja oppilaiden välillä. Kuvituskuva. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle
Elisa Kallunki

Peruskoululaisten matematiikan osaaminen on heikentynyt kahden viime vuosikymmenen aikana. Tuore raportti arvioi, millaisia tekijöitä yhdeksäsluokkalaisten matikkaosaamisen laskun taustalta löytyy.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) arvio perustuu oppimistulosten arviointiin, joka toteutettiin digitaalisesti keväällä 2021. Siihen osallistui noin 12 500 yhdeksäsluokkalaista eri puolilta Suomea.

Sanalliset matikantehtävät tyssäävät osalla oppilaista kielitaidon puutteeseen

Osalla oppilaista matematiikassa suoriutumista heikentää sanavaraston puute. Suppean kielitaidon vaikutus tuli ilmi sanallisissa tehtävissä, joissa oppilaiden väliset erot olivat aiempaa suurempia.

– Kun matemaattinen ongelma esitetään sanallisessa muodossa, jo ongelman ymmärtäminen edellyttää, että on ymmärtänyt esimerkiksi sellaisia sanoja kuin todennäköisyys, tahko tai funktio, sanoo johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen Karvista.

Jari Metsämuurosen mukaan olisikin tärkeää, että jo alaluokilla kiinnitettäisiin huomiota sanavaraston kehittymiseen myös matematiikan oppimisen näkökulmasta.

Osalla oppilaista heikkoihin matematiikan tuloksiin yhdistyy pitkäjänteisyyden puutetta, raportti arvioi.

Aineiston aiempaa heikompiin tuloksiin voi vaikuttaa myös se, että oppilaat eivät välttämättä ole motivoituneita vastaamaan tosissaan sellaisiin testeihin, joilla ei ole merkitystä arvosanaan tai tulevaisuuden opintoihin.

Digitaalinen testi heikensi kympin oppilaidenkin tuloksia

Karvi toteutti yhdeksäsluokkalaisten matematiikan testin ensimmäistä kertaa kokonaan digitaalisesti. Kun tehtävä edellytti visuaalista ongelmanratkaisua tai perusteluja, oppilaat selviytyivät aiempia vuosia heikommin.

– Meillä oli useampia tehtäviä, joissa kympinkin oppilailla osaamisen taso oli laskenut, Jari Metsämuuronen sanoo.

Oppilailla oli digitaalisessa kokeessa esimerkiksi vaikeuksia arvioida neliön sisään mahtuvien kolmioiden määrää. Määrä arvioitiin puolet liian pieneksi, kun aiemmissa paperi-kynäkokeissa tällaista ongelmaa ei ollut. Oppilaat kokivat tehtävän suorittamisen digitaalisesti hankalammaksi kuin paperilla.

Matematiikan osaaminen on eriytynyt kolmeen ryhmään

Yleisellä tasolla matematiikan osaamisen laskun yhtenä taustatekijänä Jari Metsämuuronen näkee sen, ettei täsmällisten tietojen opetteleminen nykyisessä maailmassa motivoi oppilaita samaan tapaan kuin aiemmin.

– Ulkoistamme omaa tietoamme. Joku voi sanoa, että eihän tuota tarvitse osata ulkoa, minähän löydän sen googlesta ja nyt sen kertoo jo ChatGPT.

Jo aiemmin Karvi raportoi saman aineiston pohjalta, että matematiikan osaaminen on perusopetuksen päättövaiheessa eriytynyt kolmeen osaajaryhmään. Matematiikan osaamisessa on heikosti menestyviä, keskiosaajia ja erittäin hyvin osaavia oppilaita. Aiemmin yhdeksäsluokkalaisten osaaminen jakautui tasaisemmin.

Suomalainen nuori laskee kaksi arvosanaa huonommin kuin 20 vuotta sitten

Osalla peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista matematiikan osaaminen on hyvin heikkoa. Jari Metsämuurosen mukaan yli kolmasosa testiin osallistuneista yhdeksännen luokan oppilaista oli vuonna 2021 korkeintaan kuudennen luokan keskiosaamisen tasolla.

Karvi suosittelee aiempaa intensiivisempää tukea oppilaille jo varhaisten kouluvuosien aikana, sillä yläluokilla osaamisen eroja on paljon vaikeampaa kuroa umpeen.

Abitreenit: matematiikka

Suosittelemme sinulle