Hyppää sisältöön

Itä-Suomen hallinto-oikeus on saanut lyhennettyä käsittelyajat ”loistavalle tasolle”

Vuonna 2020 valitusten ratkaisu kesti Itä-Suomen hallinto-oikeudessa keskimäärin yli 6,5 kuukautta, viime vuonna enää noin neljä kuukautta. Hallinto-oikeuksien keskiarvo on lähes kymmenen kuukautta.

Bild av lagböcker.
Hallinto-oikeuksien käsittelemien asioiden kirjo on varsin laaja sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksistä ulkomaalaisasioihin ja maankäytöstä verotukseen ja vaikkapa pääsykokeisiin. Kuva: Lucas Ekblad / Yle
Marja-Liisa Kämppi

Itä-Suomen hallinto-oikeus on onnistunut lyhentämään käsittelyaikoja. Käsittely kestää hallinto-oikeudessa keskimäärin 4,1 kuukautta, kun kaikkien hallinto-oikeuksien keskiarvo on 9,9 kuukautta.

Käsittelyajat ovat haaste hallinto-oikeuksille, joita on kuusi alueellista ja lisäksi Ahvenanmaalla oma hallintotuomioistuin.

Vuonna 2020 Itä-Suomen hallinto-oikeudessa käsittelyaika ylitti 6,5 kuukautta. Hallintojohtaja Karoliina Hyvärinen kuvaa toimintakertomuksessa vuonna 2022 saavutettua tasoa loistavaksi.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Petri Saukko on tyytyväinen tulokseen, koska kohtuullisessa ajassa saatu ratkaisu on keskeistä valitusten asianosaisille.

– Joku on sanonut, että myöhästynyt oikeusturva ei ole oikeusturvaa, on siinä perää. On kiinnitetty tähän huomiota ja aikaisempaa sähköisempään työskentelyyn, Saukko kertoo.

Hän kehuu hallinto-oikeuden työntekijöitä ja resursseja, jotka ovat auttaneet purkamaan jutturuuhkia tasaisesti kaikissa pääasiaryhmissä.

Asioita laidasta laitaan

Tuomiopiirin eli Savon, Karjalan ja Kymenlaakson asukkaat tekivät viime vuonna Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 1 688 valitusta eri viranomaisten päätöksistä.

Yli puolet valituksista koski sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksiä, esimerkiksi lastensuojelua ja mielenterveysasioita.

Seuraavaksi eniten eli joka viides valitus koski ulkomaalaisasioita, kuten turvapaikkaa ja oleskelulupaa.

Kolmanneksi suurin ryhmä ovat yleishallintoasiat, esimerkiksi opetustoimeen, pääsykokeisiin, lupiin ja työvoimaan liittyvät asiat.

Lisäksi hallinto-oikeus varmentaa viranomaisten toimien laillisuuden nk. alistusasioissa ja ratkaisee hakemusasiat, kun esimerkiksi Kela tekee etuuksien takaisinperintäpäätöksiä tai sosiaaliviranomainen huostaanottopäätöksiä. Näitä muita asioita käsitellään noin tuhat vuosittain.

Suurempi osa valituksista ei johda muutokseen

Tavallisin lopputulos on, että hallinto-oikeus ei muuta viranomaisen, kunnan tai muun tahon aiempaa päätöstä.

Jos valitus lakikielellä ”menestyy”, viranomaispäätöstä muutetaan, se kumotaan tai asia palautetaan päätöksen tehneelle taholle.

Noin joka kymmenes tapaus jätetään tutkimatta, kun valitus ei kuulu hallinto-oikeuteen, on myöhästynyt tai valitus on peruttu ja näin rauennut.

Useimmat asiat hallinto-oikeudessa ratkaistaan kahden tai kolmen tuomarin kokoonpanolla.

Hallinto-oikeudessa Kuopiossa on kokoaikaista henkilöstöä noin 90, joista 50 on tuomareita.

Suosittelemme sinulle