Hyppää sisältöön

Huonot talousnäkymät hämmentävät lisää Kiasman ja taiteilijoiden kiistaa

Joulukuussa alkanut yli kahden sadan taiteilijan työnseisaus nykytaiteen museo Kiasmaa kohtaan on poikinut keskustelua taiteen rahoitukseen liittyvästä etiikasta.

Markus Copperin taidenäyttelyä.
Marcus Copperin tuotanto valtasi Kiasman alkuvuonna. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle
Jussi Mankkinen

Kiasma_strike-liike aloitti joulukuun alussa nyt yli kahden sadan taiteilijan työnseisauksen. Taiteilijat ovat vaatineet Israel-kytköksistä syytetyn taidemesenaatti Chaim ”Poju” Zabludowiczin eroa Kiasman tukisäätiön hallituksesta.

Zabludowiczilla on ollut merkittävä rooli nykytaiteen rahoittamisessa. Taiteilijoiden mukaan Zabludowicz on tukenut Israelin valtion palestiinalaisia kohtaan harjoittamaa politiikaa, jota ihmisoikeusjärjestö Amnesty on kuvannut apartheidiksi.

– Meidän mielestämme ei ole eettisesti kestävää, että tehdään yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka ovat osallisia ihmisoikeusrikkomuksiin ja Israelin apartheid-hallinnon tukemiseen, Kiasma_striken tiedottaja, taiteilija Jenna Jauhiainen kiteyttää.

Jauhiaisen mukaan on yleensäkin ongelmallista, ettei Kansallisgallerialla juurikaan ole prosesseja yksityisen rahoituksen eettiseen arvioimiseen, mainehaitta-kohtaa lukuunottamatta.

– Esimerkiksi Helsingin yliopistolla on eettinen toimielin joka arvioi, millaiset kumppanit eli tutkimusta rahoittavat tahot ovat linjassa yliopiston arvojen kanssa. Toivottavasti vastaavaa läpinäkyvyyttä ja vastaavanlainen toimielin saataisiin myös Kansallisgalleriaan ja Kiasmaan, Jauhiainen jatkaa.

Kansallisgallerian johtaja Kimmo Levä ei tunnista varsinaisia yksityiseen rahoitukseen liittyviä kipupisteitä. Hänen mukaansa yksityisen rahoituksen osuus suomalaisen kulttuurin rahoituksesta on edelleen hyvin pieni. Kansallisgallerian kohdalla se on viime vuosina pyörinyt yhdestä kahteen prosenttiin.

– Tämä on hyvin ajankohtainen kysymys. Julkisen talouden näkymät ovat mitä ovat, joten on hyvä valmistautua siihen, millaisessa ympäristössä haetaan lisää yksityistä rahoitusta kulttuurin ympärille.

Keskustelua rahoituksen etiikasta

Helmikuun puolivälissä nykytaiteen museo Kiasmassa järjestettiin Muuttuva maailma ja rahoituksen etiikka -seminaari. Tilaisuus toteutetiin yhteistyössä Kiasman ja Kiasma_strike-liikkeen kanssa, ja sen tarkoituksena oli avata julkista keskustelua yksityisen rahoituksen etiikasta

Tänään torstaina samat tahot järjestävät Kohti konkretiaa -nimisen jatkotilaisuuden.

Kiasmaa protestoivaan työnseisaukseen osallistuvat taiteilijat ovat toivoneet uusia eettisiä pelisääntöjä. Ne ovat asialistalla Kansallisgallerian hallituksen kokouksessa huhtikuun alussa.

– Jos esitys menee läpi meitä tyydyttävässä muodossa ja voimme palata luottavaisin mielin yhteistyöhön Kiasman kanssa, työnseisaus puretaan, Kiasma_striken Jenna Jauhiainen toteaa.

Kansallisgallerian johtajan Kimmo Levän mukaan helmikuinen seminaari mahdollisti sen, että molemmin puolin on pystytty pohtimaan kokonaistilannetta kulttuuri- ja museoalan rahoituksen näkökulmasta.

– Samalla on nostettu esiin kysymyksiä, mitä yksityisen rahoituksen vastaanottamisessa olisi hyvä huomioida.

Raha ei ole neutraali asia

Jenna Jauhiaisen mukaan on ymmärrettävää, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa taidelaitokset ja museot haluavat käyttöönsä myös yksityistä rahoitusta, mutta:

– Kyse ei ole luonnonlaista vaan poliittisista päätöksistä. Raha itsessään ei ole neutraalia, eikä mesenaattiuden voi olettaa olevan pelkästään positiivinen asia. Esimerkiksi Zabludowicz on voinut yhteistyöllään taidelaitosten kanssa määrittää uudelleen oman asemansa julkisessa keskustelussa ja yhteiskunnassa taidepesun kautta.

Kimmo Levän mukaan Kiasma_strike-liike käsittänee yleisellä tasolla, että Kansallisgallerian ja Kiasman on saatava jostakin rahaa.

– Helmikuisessa keskustelussa oli kuitenkin yksittäisiä puheenvuoroja, jotka ovat arjelle vieraita. Niissä ihmeteltiin, miksemme hoida asioita niin, että valtio tai jokin muu julkinen sektori jakaisi meille enemmän rahaa.

Jenna Jauhiaisen mielestä on kuitenkin selvää, että nykyisessä maailmantilanteessa löytyy tahoja, joiden kanssa taidelaitosten tulisi välttää yhteistyötä.

– Jos Venäjän valtio tai Venäjällä voimakkaassa asemassa oleva oligarkki olisi rahoittamassa jotakin hanketta julkisten kotimaisten taidelaitosten kanssa, kaikkien selkärangassa varmaan olisi jo tuntuma, ettei sellainen käy. Lisään tähän myös Kiinan, Qatarin ja Saudi-Arabian kaltaiset maat, joissa ihmisoikeustilanne on huono. Sitäkin voi pohtia olisiko ok, jos esimerkiksi öljyteollisuus sponsoroisi Kiasmaa.

Kansallisgallerialla ja Kiasmalla ei toistaiseksi ole ollut kumppaneita, joiden kanssa yhteistyö olisi päättynyt nimenomaan eettisistä syistä.

– Kansallisgalleria ei ota kantaa ulkopolitiikkaan. Jos rajattaisiin joitakin toimijoita tai yrityksiä ulos siksi, että ne tekevät Kiinan kanssa kauppaa, jäisi Suomen markkinoille melko vähän potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Tämänkaltaista maakohtaista rajoitusta esimerkiksi Kiinan kohdalla en oikein näen mahdollisena, Kimmo Levä sanoo.

Zabludowicz kiistää väitteet

Chaim ”Poju” Zabludowicz, joka on myös Kiasman Tukisäätiön perustaja, totesi joulukuussa, että Kiasma_striken masinoima työnseisaus on väärään tietoon perustuva henkilökohtainen hyökkäys, joka yrittää kyseenalaistaa Kiasman etiikan.

Hän kertoi Ylelle sähköpostitse olevansa holokaustin pakolaisten lapsi, jolle on annettu koti demokraattisessa Suomessa. Zabludowicz kirjoitti myös tukevansa kahden valtion ratkaisua, joka takaisi palestiinalaisten ja israelilaisten rauhaisan rinnakkaiselon.

Tukisäätiön hallitukselle antamassaan selvityksessä Zabludowicz on myös kiistänyt kytkeytyvänsä asekauppaan ja sellaiseen epäselvään toimintaan konfliktialueilla, johon taiteilijoiden lausunnossa viitataan.

Kiasma taas on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun), ettei se voi vaikuttaa tukisäätiön kokoonpanoon, koska se on Kiasmasta ja Kansallisgalleriasta erillinen, riippumaton toimija.

Suosittelemme sinulle