Hyppää sisältöön

Yle tutki yli 2 000 vaalikonevastausta ja selvisi, että osa ehdokkaista toistaa etujärjestöjen viestiä sanasta sanaan

Etujärjestöjen viesti menee läpi muun muassa SDP:n ja kokoomuksen ehdokkaiden vaalilupauksiin. Eniten puolueen vaaliohjelmaa kopioivat vasemmistoliiton ehdokkaat.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Koulutus, turvallisuus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä talouden tasapainottaminen saavat laajimmin huomiota, kun kansanedustajaehdokkaat antavat vaalilupauksiaan Ylen vaalikoneessa.

Koulutuksen vahvistaminen saa laajaa tukea

Ylen tekstianalyysi kansanedustajaehdokkaiden vaalikoneeseen kirjoittamista vaalilupauksista osoittaa, että koulutukseen liittyvissä aiheissa SDP:n ja vihreiden ehdokkaat ovat innokkaimmin äänessä.

Nykyisistä hallituspuolueista keskustan ja vasemmistoliiton ehdokkaat nostavat koulutuslupauksia esille yhtä vahvasti kuin oppositioasemasta vaalitaisteluun lähtenyt kokoomus.

Perussuomalaisten ehdokkailla näyttäisi olevan vähemmän tarvetta koulutusta koskeviin lupauksiin.

Ehdokkaiden vaalilupauksissa koulutus on vahvasti esillä.

– Lupaan tehdä työtä koulutukseen liittyvien lupausten eteen, on esimerkki yhden demariehdokkaan tekstistä.

– Suomalainen tasokas koulutusjärjestelmä on turvattava, linjaa perussuomalaisten ehdokas.

– Laittaa Suomen talous ja koulutus kuntoon, toteaa kokoomuksen yksi ehdokas.

– Koulutuksen palautus perusasioihin, jatkuvat kokeilut seis, tiivistää keskustan kansanedustajaehdokas.

Perussuomalaisilla oma linja maahanmuutossa

Perussuomalaisten ehdokkaille tärkeitä ja paljon huomiota saavia aihealueita ovat turvallisuus ja maahanmuutto.

Vastakkainasettelua on selvästi nähtävissä vaalilupauksissa.

– Rajat maahanmuutolle, turvaa kaduille kaikkien kulkea, vahvistaa kantansa yksi perussuomalaisten ehdokas.

– Lupaan tuoda inhimillisyyttä maahanmuuttopolitiikkaan, toteaa vihreiden kansanedustajaehdokas.

Talouden tasapainottaminen yhdistää oikeistoa

Talouden tasapainottamisesta eniten kirjoittavat kokoomuksen, perussuomalaisten ja Liike Nytin ehdokkaat.

Talouspolitiikka on keskeinen aihe useissa vaalilupauksissa.

– Olen johdonmukaisesti markkinatalouden, velkaantumisen kuriin laittamisen ja matalamman työn verotuksen puolella, lupaa kokoomuksen ehdokas.

– Lupaan edistää sitä, että valtiontalous saatetaan kohti tasapainoa järkevällä sopeutuksella, ei äkkinäisillä leikkauksilla sosiaaliturvaan, linjaa sosiaalidemokraatti.

Tutkija: Talouskeskustelu vahvistaa blokkijakoa

Talousasiat ovat saaneet vaalikeskustelussa suuren huomion.

Valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopistosta arvioi, että talouskiistat ovat syventäneet jakoa vasemmistoon ja oikeistoon.

Punavihreät äänestäjät liikkuvat nyt puolueiden välillä.

– Vihreät todellakin voi menettää SDP:lle ääniä aika reilustikin näissä vaaleissa. He ovat niin samoissa asemissa talouspoliittisesti tällä hetkellä ja toisaalta SDP on sitten vahvempi sitten näissä teemoissa.

–Jos ajatellaan, niin vihreät ja kokoomus ei enää juurikaan kilpaile yhtä voimakkaasti samoista äänestäjistä suurissa kaupungeissa kuin aiemmin. Elina Kestilä-Kekkonen huomauttaa.

Puolueiden sisällä on Kestilä-Kekkosen mukaan merkittäviä eroja esimerkiksi liberaalien ja konservatiivien välillä.

– Se mikä mielestäni on myöskin mielenkiintoista on, että puolueiden sisällä on paljon hajontaa eri ehdokkaiden välillä, äänestäjien välillä ja erityisesti liberaali-konservatiivi-ulottuvuudella arvojen suhteen. Ja erityisesti näinhän on nyt kokoomuksella.

– Ja jos miettii tätä oikeistoblokkia, niin siellä on aika kiinnostavasti joitain ehdokkaita esimerkiksi kokoomus- tai keskustaehdokkaita, jotka ovat konservatiivisia, niin heillä on enemmän yhteistä joidenkin perussuomalaisten ehdokkaiden kanssa kuin oman puolueensa liberaaliehdokkaiden kanssa, professori Kestilä-Kekkonen toteaa.

Punavihreä kolmikko löytää yhteisiä näkemyksiä

Ilmastonmuutosta ja ympäristöpolitiikkaa käsittelevissä aiheissa vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkailla on eniten sanottavaa. Tässä aihepiirissä punavihreän kolmion täydentää SDP.

Punavihreä kolmikko erottautuu muista puolueista myös suhtautumisessa ympäristöpolitiikan kustannuksiin. Perussuomalaiset painii tässäkin kysymyksessä aivan omassa sarjassaan.

Jakolinjat näkyvät vaalilupauksissa.

– Ilmastohulluudesta eroon. Päättäjien olisi ymmärrettävä, että maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka nostaa asumisen, autoilun, liikkumisen, ruoan, teollisuuden ja yrittämisen hintaa, huomauttaa yksi perussuomalaisten ehdokas.

– Asetan etusijalle ilmastotoimenpiteet ilmastokriisin torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, korostaa vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas.

Ehdokkaat lainaavat etujärjestöjen linjauksia

Yle selvitti myös ehdokkaiden kaikissa vaalikonevastauksissa esiintyvää yhdenmukaisuutta puolueiden vaaliohjelmien kanssa.

Selvityksen mukaan eniten suoria lainauksia puolueen vaaliohjelmasta löytyi vasemmistoliiton ehdokkailta. Vähiten suoraa kopiontia esiintyi perussuomalaisilla ja kokoomuksen ehdokkailla.

Lausevertailun perusteella ehdokkaat käyttävät vaalikonevastauksissaan hyvin samankaltaisia linjauksia kuin, mitä eri etujärjestöt ovat esittäneet.

Esimerkiksi monet SDP:n ehdokkaat lainaavat paikoin hyvinkin tarkasti Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n kannanottoja, ja kokoomuksen ehdokkaiden vastauksissa näkyy lähes sanatarkkaa yhdenmukaisuutta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vaali- ja hallitusohjelmatavoitteisiin.

– Mikäli hyvinvointialueen oma tuotanto tai palvelujen ostot ovat riittämättömiä tämän toteuttamiseen, hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle palveluseteli, jonka arvo mahdollistaa palvelun hankinnan likimain samalla asiakasmaksulla verrattuna siihen, että hyvinvointialue olisi tuottanut palvelun itse, todetaan EK:n hallitusohjelmatavoitteissa.

– Mikäli hyvinvointialueen oma tuotanto tai palvelujen ostot ovat riittämättömiä, hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle palveluseteli, jonka arvo mahdollistaa palvelun hankinnan likimain samalla asiakasmaksulla verrattuna hyvinvointialueen itse tuottamaan palveluun, vaatii kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen.

– Paikallisen sopimisen pelisäännöt, kuten sopimisen laajuus ja osapuolet, on syytä jatkossakin määritellä työehtosopimuksissa. Tämä turvaa oikeudenmukaisen ja tasapainoisen paikallisen sopimisen, lainaa SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnström SAK:n vaalitavoitteita.

Kokonaisuutena kansanedustajaehdokkaiden vastauksissa on kuitenkin enemmän lainauksia puolueiden vaaliohjelmista kuin etujärjestöjen papereista.

Jutun tekstiä korjattu 24.3.2023 klo 9.30. Tekstissä mainittiin virheellisesti, että keskustan ja perussuomalaisten ehdokkailla näyttäisi olevan vähemmän tarvetta koulutusta koskeviin lupauksiin. Keskustan ehdokkaat nostavat koulutuslupauksia esille kuitenkin yhtä vahvasti kuin kokoomus.