Hyppää sisältöön

Tehostettu metsästys näyttää tepsivän − valkohäntäpeurojen kanta pieneni

Luonnonvarakeskuksen kanta-arviossa kannan havaittiin laskeneen 13,6 prosenttia viime vuodesta. Rakenne ja alueellinen jakauma ovat pysyneet ennallaan.

Valkohäntäpeuroja kesäisellä rapsipellolla ilta-auringon valossa.
Ensimmäiset valkohäntäpeurat tuotiin Yhdysvalloista Suomeen 1930-luvulla. Kannat lähtivät pian ripeään kasvuun, ja viime aikojen muutokset luonnossa ovat vahvistaneet kantaa entisestään. Arkistokuva. Kuva: Anna Björkqvist / Yle
Sanni Isomäki

Suomessa oli talvella 2022–2023 noin 120 000 valkohäntäpeuraa. Tieto selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) teettämästä kanta-arviosta.

Nyt saatujen lukujen valossa kanta on pienentynyt viime vuodesta lähes 14 prosenttia, sanoo Luken erikoistutkija Sami Aikio tiedotteessa.

Muutos oli suurin tiheän kannan alueella Varsinais-Suomessa, Etelä-Hämeessä ja Uudellamaalla.

− Tehostettu metsästys kannan pienentämiseksi näyttää tuottaneen tulosta, Aikio toteaa.

Lisää: Ministeriön selvitys suosittelee valkohäntäpeurojen voimakasta metsästämistä ja ruokinnan lopettamista

Grafiikkaa, joka näyttää valkohäntäpeuran kehityksen 80-luvulta tähän päivään.
Valkohäntäpeuran talvikannan koko sekä uudella että vanhalla mallilla arvioituna ja metsästyssaalis vuosina 1980–2022 metsästyskauden päättyessä. Arvioiden ympärille on kuvattu 95 % todennäköisyysväli. Vuosiluku viittaa kunkin metsästyskauden alkuun. Kanta-arvio: Luonnonvarakeskus. Saalistiedot: Suomen riistakeskus Kuva: Luonnonvarakeskus

Kannanarvion kehitystä ovat vauhdittaneet valkohäntäpeurakannan nopea kasvu ja tarve sen vaikutusten hallinnalle.

Nyt toteutettu arvio on laskettu uudella hirvitalousaluekohtaisella mallilla (HTA).

Uusi malli hyödyntää alueellista tietoa ja on siten tärkeä askel tutkimukseen perustuvassa riistanhoidon kehittämisessä.

─ HTA-mallin etuna on tuottavuuteen ja kuolleisuuteen vaikuttavien alueellisten erojen huomioiminen, minkä ansiosta erityisesti tiheän kannan alueista saadaan luotettavampi arvio, Aikio sanoo tiedotteessa.

Kannan rakenne ja alueellinen jakauma pysyneet ennallaan

Arvion mukaan koko maan valkohäntäpeurakannassa on sataa aikuista kohden 59 vasaa. Aikuiskannan sukupuolijakauma oli 1,25 naarasta yhtä urosta kohden.

Viime vuoteen verrattuna nähtävissä on pientä laskua, mutta Luken mukaan muutos mahtuu arvion virhemarginaaliin.

Karttakuva, jossa näytetty valkohäntäpeuran levinneisyys Suomessa. Etelä- Suomessa kanta on vahvin, ja on vahva aina Keski-Suomeen asti.
Valkohäntäpeuran talvikannan tiheydet Suomessa talvella 2022–2023 (yksilöitä/1000 ha). Tiheyspinta on laskettu HTA-mallin riistanhoitoyhdistyksille kohdennetuista peuratiheyksistä. Kuva: Luonnonvarakeskus

Kannan alueellinen jakautuminen on edellisvuoden kaltainen. Kannan koko pieneni kaikilla riistakeskusalueilla ja valtaosalla, eli noin 63 prosentilla valkohäntäpeurajahtia harjoittavista riistanhoitoyhdistyksistä.

Syksyllä 2023 alkavalla metsästyskaudella kannan koon pienentäminen nykyisestä edellyttäisi 61 000–67 000 yksilön saalismäärää. Arvio perustuu nykyisen kannan koon ja rakenteen tunnuslukuihin.

Ruokinnan vaikutus valkohäntäpeuran kannan kokoon on kinkkinen selvitettävä. Vaikka ruokinta lisää vasojen määrää, valtaosa valkohäntäpeuroista ammutaan ruokintapaikoilta. Videolla loimaalainen metsästäjä Sami Kivistö kertoo syitä valkohäntäpeurojen talviruokintaan. Kuva ja video: Vesa-Matti Ruuska / Yle

Suosittelemme sinulle