Njuike sisdoaluide

Riikkabeaiválggain sáhttá jienastit maiddái olgoriikka ovdajienastanbáikkiin – loga dás, mo jienastat Norggas ja Ruoŧas

”Go beare lea rivttes báikkis rivttes áigge, de jienasteapmi gal lihkostuvvá maiddái olgoriikkas”, rávve pássa- ja notárabálvalusaid ovttadaga hoavda Leena Ritola olgoriikkaministeriijas.

Riikkabeaiválggat 2023
Olgoriikkain riikkabeaiválggaid ovdajienasteapmi doaimmahuvvo 22.–25.3. Govva: Maiju Saijets / Yle
Mira Rauhala

Riikabeaiválggat doaimmahuvvojit sotnabeaivve cuoŋománu 2. beaivve. Riikkabeaiválggain jienasteaddjit válljejit 200 riikkabeaiáirasa čuovvovaš njealji jagi válgaáigodahkii.

Maiddái olgoriikkain ássi Suoma stáhtaborgáriin lea vuoigatvuohta jienastit riikkabeaiválggain. Olgoriikkain ovdajienasteapmi doaimmahuvvo 22.–25.3.

Goittotge máŋgga olgoriikka ovdajienastanbáikkis jienastanáigodat lea oanehut. Jienastanbáikkiid ja -áiggiid gávnnat válggaid diehtobálvalusas.

– Go beare lea rivttes báikkis rivttes áigge, de jienasteapmi gal lihkostuvvá maiddái olgoriikkas, dadjá pássa- ja notárabálvalusaid ovttadaga hoavda Leena Ritola olgoriikkaministeriijas.

Ruoŧas leat badjelaš 20 ja Norggas 11 ovdajienastanbáikki

Ritola muitala, ahte Suoma olggobealde leat 217 ovdajienastanbáikki 87 riikkas.

– Olgosuopmelaččat ja maiddái turisttat sáhttet áibbas bures jienastit olgoriikkas min válggain ovdajienastanbáikkiin. Ovdajienasteapmi doaibmá seamma láhkai doppe go Suomasge.

Ritola goittotge muittuha, ahte jienastanáigi lea olgoriikkas oanehut go Suomas, muhtin báikkiin dušše ovtta beaivvi.

– Jienastanláhpo ii dárbbaš mielde olgoriikkasge, muhto ferte leat persovdnaduođaštus dahje mátkkoštandokumeanta, mainna duođašta iežas persovdnavuođa.

Ritola maiddái rávve, ahte olgoriikkain jienastettiin gánneha juo ovddalgihtii geahččat, gean áigu jienastit.

Eanemus ovdajienastanbáikkit olgoriikkain leat Ruoŧas. Suoma riikkabeaiválggain sáhttá jienastit Ruoŧa bealde badjel 20 ovdajienastanbáikkis.

Davvi-Ruoŧas ovdajienastanbáikkit leat earret eará Gironis ja Luleås. Gironis sáhttá jienastit lávvardaga 25.3. Girona suopmelaččaid searvvi báikkis.

Norgga bealdeges leat 11 ovdajienastanbáikki, earret eará Romssas ja Čáhcesullos. Romssas sáhttá jienastit gávpoga girjerájus bearjadaga 24.3.

Suopma lea juhkkojuvvon 13 válgabirii. Olgoriikkas ássi stáhtaborgár jienasta dan mielde, guđe gielddas lea maŋimuš ássan Suomas orodettiin. Jus ii leat ássan goassige Suomas, gielda válljašuvvá vánhemiid maŋimuš ássangieldda mielde.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia