Hyppää sisältöön

Iso ja positiivinen muutos on jo alkanut, mutta harva edes tietää siitä: Asumisemme hiilijalanjälki on suuressa laskussa

Asumisen päästöjen laskun pääsyy on energiamuotojen vihertymisessä, mutta myös kuluttajat ovat tehneet osansa. Jutussa voit testata tietosi asumisen hiilijalanjäljestä.

Toimittaja Anna Polo kertoo videolla, miksi asumisen hiilijalanjälki on laskussa. Video: Paulus Markkula / Yle
Anna Polo
Avaa Yle-sovelluksessa

Asumisen hiilijalanjälki on selvässä laskussa, ja sillä on iso merkitys koko hiilijalanjäljellemme.

Suomen ilmastopaneelin jäsenen, Suomen ympäristökeskuksen ilmastoratkaisuyksikön professorin ja johtajan Jyri Seppälän mukaan lasku on ollut nopeaa jo pitkään ja näyttää hyvin todennäköiseltä, että se myös jatkuu.

Ilmastopaneelin raportin mukaan vuoteen 2030 mennessä asumisen hiilijalanjäljen ennustetaan laskevan kolmannekseen siitä, mitä se oli vielä vuonna 2015.

Asialla on suuri merkitys, koska asumisen osuus keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä on ollut iso, noin viidennes. Se on ollut samaa luokkaa tai jopa isompi kuin ruualla, jonka ilmastovaikutuksista puhutaan paljon enemmän.

Asumisen hiilijalanjälkeen vaikuttavia valintoja ei kuitenkaan voi tehdä yhtä usein kuin vaikkapa syömiseen tai liikkumiseen vaikuttavia valintoja. Siksi Seppälä ja muut tätä juttua varten haastatellut asiantuntijat arvelevat, että asumisen hiilijalanjäljestä tai sen voimakkaasta laskusta on puhuttu julkisuudessa ehkä vähemmän.

Myöskään hiilijalanjäljen lasku ei perustu siihen, että kuluttajat olisivat alkaneet tietoisiin toimiin asumisensa hiilijalanjäljen laskemiseksi. Seppälän mukaan suurin osa kuluttajista tuskin kovin paljoa miettii asumisensa hiilijalanjälkeä tai tarkkaan tietää, mikä siihen vaikuttaa.

Alla olevalla testillä voit testata, kuinka paljon sinä tiedät asumisen hiilijalanjäljestä – aiheesta, jota tavalliset ihmiset asiantuntijoiden mukaan harvoin ajattelevat.

Testin jälkeen jutussa kerrotaan, mistä asumisen hiilijalanjäljen lasku tarkemmin johtuu, mitä epävarmuustekijöitä siihen liittyy ja miten me kuluttajat toisaalta olemme aivan viime aikoina alkaneet myös toimiin, jotka laskevat asumisen hiilijalanjälkeämme.

Suurimmaksi osaksi asumisen hiilijalanjäljen lasku perustuu siihen, että lämmitys- ja sähköenergia tuotetaan yhä suuremmaksi osin päästöttömillä energiamuodoilla. Lisäksi jonkin verran on merkitystä sillä, että uudet rakennukset ovat yhä energiatehokkaampia.

Onko tavallisilla asujilla siis mitään roolia asumisen hiilijalanjäljen pienentämisessä tai edes mahdollisuuksia vaikuttaa siihen? Ilmastopaneelin jäsen, kestävien käyttäytymismuutosten apulaisprofessori Annukka Vainion mukaan on, mutta isoin vastuu sen laskemisesta ei ole kuluttajilla.

– Asuminen on sektori, jossa isoin merkitys on Euroopan unionin ilmastopolitiikalla.

Myös me tavalliset ihmiset olemme edistäneet muutosta

Mitä kuluttaja siis voi tehdä? Annukka Vainion mukaan kuluttaja voi esimerkiksi luopua öljylämmityksestä tai uutta asuntoa hankkiessaan miettiä, mikä määrä lämmitettäviä neliöitä riittäisi.

Tällaisia tekoja ei voi tehdä joka päivä, mutta yksi askel on sekin, että laskee huonelämpötilaa. Ja senhän moni onkin tehnyt viime aikoina, mikä näkyy myös sähkönkulutuksen alenemisena.

Suomalaiset tietävät yhä enemmän asumisensa energiankulutuksesta, sanoo Sitran johtava asiantuntija Sari Laine.

– Energiakriisin myötä ihmiset huomasivat, että heillä itse asiassa on mahdollisuus vaikuttaa asumisensa energiankulutukseen.

Kuluttajien motiivi sähkön ja lämmön säästämiselle ei ole ollut ilmasto vaan hintojen nousu ja puhe energian riittävyydestä.

– Energiankäyttö ei ole ennen ollut ihmisiä kiinnostava asia, toisin kuin vaikka ruoka, jonka kohdalla valintojen tekeminen on trendikästä. Mutta kulunut vuosi on muuttanut tätä huikeasti, sanoo Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Energiansäästö ei saisi unohtua

Sekä Suur-Uski että Laine uskovat, että ihmiset miettivät vastedes aivan eri tavalla energiatehokkuutta myös asuntoa valitessaan. Valtavan suuret asunnot eivät välttämättä enää houkuttele, ja samoin monelle lämmitysmuoto ja energiatehokkuus ovat entistä tärkeämpiä.

Olennaista nyt on, että ihmiset eivät unohtaisi oppimiaan tapoja, Laine sanoo. Hän arvelee, että se riippuu siitä, kuinka helpoksi tai vaikeaksi ihmiset ovat energian säästämisen kokeneet.

Ilmastopaneelin jäsen Jyri Seppälä pitää erityisen hyvänä sitä, miten suomalaiset ovat oppineet leikkaamaan energiankulutusta pahimpien kulutuspiikkien aikaan. Sillä on erityisen suuri merkitys, koska päästötöntä energiaa ei riitä kovimman kulutuksen aikana, vaan silloin energiaa joudutaan tuottamaan fossiilisilla polttoaineilla.

Toisaalta ainakin yksi kuluttajien viime aikoina suosima säästöteko on asumisen ympäristövaikutusten kannalta ongelmallinen: puun polttaminen kotien takoissa ja uuneissa. Puun polttamisesta kotien tulipesissä syntyy metaanipäästöjä ja myös hiukkasina leviävää mustaa hiiltä, joka sulattaa lumipeitettä, Seppälä kertoo.

Hänen arvionsa mukaan puuta ei kuitenkaan polteta kotitalouksissa niin paljoa, että sillä olisi suurta merkitystä asumisen päästökehitykselle.

Iso kuva näyttää melko varmalta

Kuinka varmaa on, että asumisen hiilijalanjälki todella laskee myös jatkossa? Kuinka paljon kehitys riippuu poliittisista päätöksistä?

Seppälän mukaan näyttää hyvin varmalta, että Suomessa ja Euroopassa vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmityksessä ja sähköntuotannossa. Myös rakentamisesta ja rakennusmateriaaleista aiheutuu päästöjä, ja niiden osuus asumisen hiilijalanjäljestä kasvaa sitä mukaa, kun asumisen aikaiset päästöt pienenevät. Rakennusmateriaaleista esimerkiksi teräksen ja betonin tuottamisesta aiheutuu suuria määriä päästöjä edelleen, mutta nämäkin laskevat tulevaisuudessa.

Yksi puute arvioon asumisen hiilijalanjäljen laskusta kuitenkin liittyy, Seppälä toteaa. Se ei nimittäin ainakaan toistaiseksi ota huomioon maankäyttösektorin päästöjä. Kuten tavalliset ihmiset, myös energiantuotantolaitokset ovat lisänneet puun käyttöä. Puun runsas käyttö lisää hakkuita ja pienentää hiilinieluja.

– Tämä on asia, joka hieman askarruttaa, Seppälä sanoo.

Juttua on muokattu 23.3. kello 14.11: Visan ensimmäistä kysymystä vastauksineen on täsmennetty. Alun perin kysymyksessä kysyttiin rakentamisen ja käytönaikaisen energiankulutuksen osuutta asumisen hiilijalanjäljestä, mutta kysymystä on muokattu siten, että se käsittelee näiden osuutta nimenomaan rakennuskannan hiilijalanjäljestä, josta on täsmällisempi lähde.

Juttua on muokattu 23.3. kello 16.30: Juttuun on täsmennetty rakentamisen ja rakennusmateriaalien päästöjen osuutta.

Suosittelemme sinulle