Hyppää sisältöön

Saako lomautettuna tehdä työtä ja ansaita rahaa? Asiantuntija kertoo, mitä eroa on lomautuksella ja irtisanomisella

Uudenkaupungin autotehdas kertoi maanantaina irtisanovansa 500 työntekijää ja lomauttavansa saman verran. Asiantuntija kertoo, mitä eroa työntekijän kannalta on, lomautetaanko vai irtisanotaanko hänet.

Auton rakentaja töissään.
Työntekijä voi lomautuksen aikana ottaa vastaan muuta työtä. Arkistokuva. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle
Yrjö Hjelt

Uudenkaupungin autotehdas sai maanantaina päätökseen tammikuussa alkaneet muutosneuvottelut, jotka koskivat koko henkilöstöä. Yhtiö ilmoitti sekä irtisanovansa että lomauttavansa henkilökuntaa.

Kumpaakin keinoa käytetään Suomessa, mutta monissa maissa lomautusta ei edes tunneta.

Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen kertoo, miten lomautus eroaa irtisanomisesta, ja mitä oikeuksia lomautetulla työntekijällä on.

1. Mitä lomautus tarkoittaa?

– Lomautus tarkoittaa, että työntekijän työntekovelvoite loppuu ja työnantajan palkanmaksuvelvoite loppuu, kun lomautuksen kahden viikon ilmoitusaika on päättynyt. Työsuhde niin sanotusti lepää, mutta työsuhde on voimassa.

2. Uudenkaupungin autotehdas ilmoitti lomauttavansa työntekijöitä toistaiseksi. Mitä tarkoittaa toistaiseksi?

– Lomautukset jaetaan toistaiseksi voimassa oleviin ja määräaikaisiin. Määräaikainen tarkoittaa maksimissaan 90 päivän aikaa. Toistaiseksi voimassa oleva lomauttaminen edellyttää irtisanomisperustetta, eli työ on vähentynyt muutenkin kuin tilapäisesti. Koska työnantaja kuitenkin valitsi lomauttamisen, siellä jotenkin uskotaan, että työtä olisi mahdollisesti vielä tulossa.

3. Voidaanko toistaiseksi lomauttamisesta päätellä, että autotehtaan lomautukset tulevat siis kestämään vähintään tuon 90 päivää?

– Kyllä voidaan näin päätellä.

4. Saako lomautuksen ajalta palkkaa?

– Lomautuksen ajalta ei saa palkkaa. Palkanmaksu loppuu. Lomautettu on sen sijaan oikeutettu työttömyyskorvaukseen. Jotta lomautettu saisi työttömyyskorvausta, hänen pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.

5. Pitääkö lomautuksen aikana ottaa työ vastaan, jos TE-toimisto sellaista tarjoaa?

– Kyllä pitää.

6. Kumpi saa isompaa korvausta, lomautettu vai irtisanottu?

– Irtisanottu saa irtisanomisajan palkan, mikä määräytyy työsuhteen keston mukaan – lomautettu ei tällaista saa. Työttömyyskorvauksen kannalta sen sijaan ei ole eroa, onko irtisanottu vai lomautettu. Korvaus määräytyy samoilla periaatteilla. Jos on ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä, silloin korvauksen saa työttömyyskassasta. Korvaus on isompi kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus.

7. Kuinka kauan lomautus voi kestää?

– Lomautuksella ei ole takarajaa. Jos lomautus kestää yli 200 päivää, työntekijä voi halutessaan itse päättää työsuhteen, ja työnantaja joutuu maksamaan irtisanomisajan palkan.

8. Miksi lomautukset joskus voivat kestää pitkäänkin?

– Puhutaan niin sanotuista roikkolomautuksista, jotka kestävät ja kestävät. Kyse saattaa olla siitä, että työnantajalla ei ole varaa irtisanoa lomautettua, sillä työntekijälle pitäisi maksaa irtisanomisajan palkka. Jos työnantajalla ei ole varaa maksaa tätä, lomautusta vain jatketaan ja jatketaan. Irtisanomisaika määräytyy työsuhteen keston mukaan, pisimmillään se voi olla kuusi kuukautta.

9. Onko työntekijällä ja työnantajalla velvollisuuksia toisilleen lomautuksen aikana?

– Kyllä on. Esimerkiksi työterveyspalvelut säilyvät ennallaan. Työntekijälle taas säilyy lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan, eli työntekijä ei esimerkiksi saa perustaa kilpailevaa yritystä.

10. Kumpi on työntekijälle parempi lomautus vai irtisanominen?

– Jos lomautus on lyhyt, se on työntekijälle hyvä ratkaisu, hän pääsee nopeasti takaisin työhön. Pitkäaikainen lomautus on hankalampi, kun ei tiedä koska työt jatkuvat. Jos lomautus kestää pitkään eli yli 200 päivää, työntekijän kannattaa harkita työsuhteen lopettamista, jolloin hän saa irtisanomiskorvauksen.

11. Miksi joskus lomautetaan ja joskus irtisanotaan?

– Jos työnantaja tietää, että työ on vähentynyt lopullisesti, työnantaja päättää työn irtisanomalla. Jos työnantaja ajattelee, että kyse on määräaikaisesta työn vähentymisestä, silloin käytetään lomautusta.

Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan pääluottamusmies Jouni Varjonen osasi odottaa irtisanomisia, kun tuotantomäärien vähentymisestä kerrottiin:

Suosittelemme sinulle