Hyppää sisältöön

Liito-oravat kulkevat Mannerheimintien yli, vetoaa luontojärjestö – välttämättömät puunkaadot nyt jäissä

Puita ei saa toistaiseksi kaataa muun muassa Hesperianpuistosta, hallinto-oikeuden välipäätöksessä sanotaan. Helsinki kuitenkin luottaa, että puunkaadot sallitaan asian lopullisessa ratkaisussa.

Kaadettujen puiden kantoja Mannerheimintien vieressä Scandic Park Hotellin kohdalla.
Tiistaina Mannerheimintien katuremontin tieltä kaadettiin 19 lehmusta ja neljä vaahteraa alueilta, joilta hallinto-oikeus ei puunkaatoa kieltänyt. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle
Rosa Lehtokari

Helsingin hallinto-oikeus on toistaiseksi kieltänyt puiden kaatamisen sekä Hesperianpuistosta että Hesperian esplanadilta Töölönkadun ja Mannerheimintien väliltä.

Alueella tehdään mittavaa Mannerheimintien katuremonttia, jonka vuoksi vanhoja lehtipuita on suunniteltu kaadettaviksi.

Puiden kaato alkoi Mannerheimintiellä eilen tiistaina tien länsipuolelta, jonka hakkuuosuus on nyt saatu valmiiksi. Tiistaina kaadettiin 19 lehmusta ja neljä vaahteraa.

Kielletyillä alueilla ei siis puita ole ehditty kaataa, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta projektirakentamisen yksikön päällikkö Liisa Taskila.

– Meillä ei ollut sille alueelle tarkoituskaan mennä vielä tällä viikolla, se oli meillä ohjelmoitu ensi viikolle.

Kiista liito-oravista ja lepakoista

Kaupunkiluontoliike ry esitti 8. maaliskuuta ely-keskukselle vaatimuksen siitä, että Töölönlahden puistopuita ei saa kaataa. Ely-keskus päätti jättää toimenpidekieltovaatimuksen tutkimatta, minkä jälkeen yhdistys valitti päätöksestä.

Asia siirtyi hallinto-oikeuteen, jossa eilen tiistaina tehtiin välipäätös puiden kaatamatta jättämisestä siksi aikaa, kunnes Kaupunkiluontoliikkeen valitus on saatu ratkaistua.

Alkuperäistä toimenpidekieltovaatimustaan Kaupunkiluontoliike perusteli ely-keskukselle siten, että Hesperianpuiston ja Mannerheimintien länsipuolen välillä on liito-oravien yhteystarve lännestä Mannerheimintien yli Töölönlahden alueelle.

Yhdistyksen mukaan liito-oravat käyttävät hyväkseen kadun varrella kasvavia reunapuita, joita katuremontin myötä aiotaan kaataa.

Myös Helsingin kaupunki on selvittänyt liito-oravien levinneisyyttä kaupunkialueella, ja niitä todella on tavattu Töölönlahden ympäristössä.

Puita merkattuna Hesperianpuiston reunalla.
Kuvassa Hesperianpuiston kaadettavaksi merkittyjä puita, jotka ainakin toistaiseksi jäävät sijoilleen. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Ely-keskus perustelee asian tutkimatta jättämistään siten, että Hesperian esplanadin ja Hesperianpuiston lehtipuiden kaataminen perustuu Mannerheimintien katusuunnitelmaan, joka on hyväksytty vuonna 2015.

Katusuunnitelmassa Hesperian esplanadille ja Hesperianpuiston puolelle kuitenkin jätetään varttuneita lehtipuita, joita liito-oravat voisivat potentiaalisesti hyödyntää Mannerheimintien ylityksessä. Ely-keskuksen perustelujen mukaan asiassa ei ole kyse luonnonsuojelulain vastaisesta toiminnasta.

Asiasta tehdyssä valituksessaan Kaupunkiluontoliike puolestaan vaatii, että Töölönlahden ja Hesperianpuiston alueelle on tehtävä ajantasainen liito-orava- sekä lepakkokartoitus.

Yhdistyksen mukaan katusuunnitelman hyväksymisen aikaan vuonna 2015 ei ollut tietoa liito-oravien leviämisestä Hesperianpuiston alueelle.

Kaupunki uskoo, että puiden kaato onnistuu

Hallinto-oikeuden päätös kielletyistä puunkaatoalueista on todennäköisesti voimassa niin pitkään, kunnes ely-keskuksen päätöstä koskeva valitus on ratkaistu.

Kaupungin mukaan nykyiset katupuut eivät luultavasti selviäisi remontista elinvoimaisina, kun syviä kaivantoja tehdään aivan puiden juuristojen vieressä.

Kaadettujen puiden kantoja Mannerheimintien vieressä Scandic Park Hotellin kohdalla.
Kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja Kari Pudas kertoo, että osa puista on sen verran huonossa kunnossa, että ne tulisi kaataa katuremontista huolimatta. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Projektirakentamisen yksikön päällikkö Liisa Taskilan mukaan kaikki tarpeelliset selvitykset puiden kaatamisesta on tehty ja katusuunnitelma sopeutuu asemakaavaan.

Kuun vaihteessa alkaa lintujen pesimäkausi, eli jos hallinto-oikeuden lopullinen päätös venyy sinne asti, on kaupungin haettava puunkaatoihin lupa ympäristöviranomaiselta esimerkiksi kesäajaksi.

Jos päätöksen saaminen venyy elokuulle, se vaikuttaa Taskilan mukaan muun muassa liikkumiseen, tukimuurin töiden hidastumiseen sekä kustannuksien nousuun.

– Lähdemme kaupungilla siitä näkökulmasta, että meillä on pitävät perusteet sille, että saamme puut kaataa. Luotetaan siihen, että saadaan päätös sen mukaan, mitä olemme suunnitelleet.

Video esittelee Mannerheimintien katuremontin suunnitelmat.

Historian suurin katuremontti

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja Kari Pudas kertoo, että Mannerheimintien työmaa on lajissaan erittäin haastava.

– Haastavaa on työmaalogistiikka, mutta myös tilapäisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen. Työsuunnitelmaa ja aikataulusuunnitelmaa on huolellisesti valmisteltu kehitysvaiheen aikana, ja tämä päätös vaikuttaa tietenkin niihin, Pudas kertoo.

Lisää: Helsingin historian suurin ja vaikein työmaa alkaa Mannerheimintiellä – katso kartalta, miten sen voi kiertää

Katutöiden suunnitelman mukaan Hesperianpuiston reuna siirtyisi remontissa enimmillään viisi ja puoli metriä itään.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle annetun viranomaisilmoituksen mukaan katutyöt kuitenkin vaikuttavat jopa 15 metrin päähän katualueen reunasta mitattuna.

Uudet katupuurivit aiotaan istuttaa hieman eri kohtaan kuin nykyiset, jolloin puut saavat paremmat kasvualustat.

Remontti alkoi maaliskuussa ydinkeskustasta, ja sen olisi tarkoitus jatkua kahdessa eri vaiheessa Helsingin jäähallin paikkeille.

Helsingin kaupunki on arvioinut, että Mannerheimintien remontti on kaupungin historian isoin, vaativin ja kaupunkilaisille vaikein työmaa.

Suosittelemme sinulle